PLAYipp Manager

Publicera

 • Publicera - Mediaobjekt och länkar

  Publicera mediaobjekt och länkar

  Denna artikel går igenom hur man publicerar olika typer av media så som bilder, video, PDF, Powerpoint, webblänkar, officedokument och videoströmmar. Vidare visar artikeln också mediabibliotekets placering och innehåll.

  Artikeln är uppdelad efter olika mediatyper. Det första avsnittet i denna artikel "Lägg till ny media eller fil för publicering" ska alltid utföras oberoende av vilken mediatyp som ska publiceras eller laddas upp. Det sista steget vid publicering till en spellista är alltid schemaläggning. Läs mer om hur schemaläggaren fungerar här.

  Sektionsindelning:

  Lägg till ny media eller fil för publicering

  För att ladda upp mediafiler eller länkar till en spellista för publicering så behöver följande steg utföras:

  1. Klicka på Meny längs upp till vänster. Klicka på Publicera.
   meny_publicera.png
  2. Använd kolumnen till vänster för att välja den plats eller grupp som du vill publicera widget till.
   va_lj_plats.png

  3. Klicka på ytan som du vill publicera inom.
   va_lj_yta.png
  4. Klicka på +Lägg till uppe till höger för att öppna publiceringsmenyn. Om vissa alternativ inte visas i din publiceringsmenyn jämnfört med bilden nedan så kan detta bero på vilka kontorättigheter som är inställda på din användare.
   la_gg_till.png

  5. Klicka på Ny media och fil och välj den filtyp som du vill ladda upp.
   ny_media.png
  6. I uppladdningsvyn kan du antingen dra och släppa filer direkt från din dator eller klicka på Välj filer för ladda upp filer. Beroende på vilken mediatyp som ska skapas eller laddas upp kan detta steg se olika ut. Se de olika mediatypsalternativen under repspektive rubrik nedan.

  Tips!

  Genom att dra bilder, videos eller dokument direkt från datorn och släppa dessa i en spellista kan du snabbare publicera i PLAYipp Manager.

   

  Bilder

  Efter uppladdning av en bild, eller om en bild har snabbpublicerats i en spellista, får användaren alltid en möjlighet att beskära bilden om så önskas.

  bilder.png

  Tänk på!

  Använd helst inte bilder som har lägre upplösning än den ytan bilden ska publicera i. Förminskar du bilder för mycket så kommer bilden bli otydlig. Olika bildformat lämpar sig bäst för olika typer av motiv, se nedan. Upplösningarna för alla ytor i en layout hittas under Meny > Struktur > Skärmlayouter

  PNG-filer: Rekommenderas för bilder med mycket text eller grafer
  JPG-filer: Rekommenderas för foton.

  Beskära bilder

  Följande alternativ dyker upp vid val att beskära en bild.

  1. Zoom: Zooma in på bilden genom att dra i reglaget.
  2. Centrera: Placerar bilden mitt i skärmytan samt anpassar bilden till bredd eller höjd.
  3. Skala 1:1 (100%) Centrerar och ändrar bilden till 100% storlek.
  4. Fyll: Centrerar och zoomar automatiskt in på bilden för att fylla ytas höjd och bredd.

  Det går att flytta och dra bilden hur som helst i den streckade ytan. Klicka utanför beskärningsverktyget för att se hur bilden kommer se ut efter utförd beskurning.

  beska_r_bilder.png

   

  Video

  Efter en video har laddat upp finns följande alternativ tillgängliga:

  1. Förhandsgranska hur videon kommer se ut i vald yta.
  2. Ändra videons filnamn.
  3. Välja vilken mapp videon sparas ska i.

  Speltiden är alltid hela videons längd och går ej att ändra. Filformat som stöds för videouppspelning är .MP4

  ladda_upp_video.png

   

  PowerPoint

  Tips!

  För att få din PowerPoint att se bra ut i valfri yta så måste den ha rätt upplösning. Upplösningen på din PowerPoint ställer du in i PowerPoint under sidinställningar i huvudmenyn. PowerPoint använder centimetermått istället för pixelmått för att ställa in upplösningen. Följande formel kan användas för omräkning. [Pixlar / 28,346 =  X cm]. Hur stor din powerpoint behöver vara för en viss yta visas även under tips & trix i uppladdningsfasen.

  Istället för att använda PowerPoint så kan PLAYipp Managers inbyggda QUICKnote verktyg användas för att snabbare, och med ett bättre slutresultat, publicera meddelanden och bilder.

   

  Om filen innehåller animationer - välj Exportera som film i PowerPoint och ladda sedan upp filmen till PLAYipp.

  1. Förhandsgranska din PowerPoint.
  2. Ändra filnamn.
  3. Ange tiden som varje sida i PowerPoint-presentationen ska visas
  4. Mapp att spara filen till.

  power_point.png

   

  PDF

  Tänk på att .pdf dokumentet ska ha samma upplösning som ytan den ska publiceras till för att visas korrekt och skalenligt.

  1. Förhandsgranska din .pdf.
  2. Ändra filnamn.
  3. Ange tiden som varje sida i .pdf ska visas
  4. Mapp att spara filen till

  pdf.png

   

  Office dokument

  Tänk på att office-dokumentet ska ha samma upplösning som ytan den ska publiceras till för att visas korrekt och skalenligt.

  1. Förhandsgranska ditt dokument
  2. Ändra filnamn.
  3. Ange tiden som varje sida i .pdf ska visas
  4. Mapp att spara filen till

  office.png

   

  Webblänkar

   För att en webblänk ska kunna visas i en yta måste mediaspelaren ha tillgång till internet. Utför följande steg för att skapa och publicera en webblänk:

  1. Skriv in webbadressen och ange korrekt prefix (HTTP:// eller HTTPS://).
  2. Lägg till parameter på din webbadress. Lägg till automatisk data från din mediaspelare till länken du laddar upp.
  3. Ställ in hur länken ska uppdateras genom att välja ett av de två uppdateringsalternativen
   Ladda om länken vid varje visning
   Ange tidsintervall för omladdning av länken (fungerar endast med PLAYport). Välj mellan intervall på 10 - 120 minuter.

  webb.png

   

  HTML-filer

  1. Förhandsgranska html
  2. Ändra filnamn.
  3. Ange visningstiden för HTML-filen
  4. Mapp att spara filen till

  html.png

  Tänk på att vissa HTML-filer innehåller länkar till material som finns på internet och behöver därför fungerande nätverksåtkomst.

 • Publicera - Widget

  Publicera en Widget

  Denna artikel handlar om hur man publicerar en widget i en yta från widgetbiblioteket. Widgetbiblioteket återfinns under "+ Lägg till" knappen för varje spellista uppe i högra hörnet.

  För att och koppla ihop en yta med andra informationssystem, ekonomisystem, produktionssystem eller informationskanaler så som Facebook, LinkedIn, Twitter eller Instagram måste en unik koppling skapas. Ta kontakt med din återförsäljare eller PLAYipp för att få mer information och lösningsförslag.

   Tillgängliga Widgets

  Alla Widgets hittar du genom att klicka lägg till knappen när du är inne i en spellista.

  Klicka här för att se hur du kommer dit
  1. Klicka på Meny längs upp till vänster och välj Publicera.
   meny_publicera.png
  2. Använd kolumnen till vänster för att välja den plats eller grupp som du vill använda widgeten på.
   va_lj_plats.png

  3. Klicka på ytan som du vill använda widgeten i.
   va_lj_yta.png
  4. Klicka på +Lägg till uppe till höger för att öppna publiceringsmenyn.la_gg_till.png

  5. Klicka på widgets och välj den widget som du vill ladda upp.
   Om vissa alternativ inte visas i din publiceringsmenyn jämnfört med bilden nedan så kan detta bero på vilka kontorättigheter som är inställda på din användare.
   image4512.png

  Väder

  1. Välj mall
   När du valt att lägga till en väderwidget så kommer du få välja en mall att använda. Du kommer i nästa steg kunna ändra utseendet på denna mall så det passar med era färger och innehåll.Screenshot_from_2017-11-08_11-14-43.png

  2. Redigera Inställningar
   Nu får du redigera inställningarna för ditt väder. Positionen på väder hämtas genom dess adress är satt  på platsen i strukturen. Är ingen adress satt så visas väder från Stockholm.
   Storleken på förhandsgranskningen till höger anpassar sig till den ytan som du valt och kan därav se olika ut från exemplet nedan.
   Screenshot_from_2017-11-08_11-18-34.png

  3. Namnge och spara
   Ge din widget ett namn som kommer synas i spellistan och välj en mapp som den skall sparas i. 
   Screenshot_from_2017-11-08_11-22-50.png

  4. Schemalägg
   Du får nu valet om du skall schemalägga när din widget skall visas. Du kan läsa mer on schemaläggning här
   Screenshot_from_2017-11-08_11-25-01.png

  RSS feed

  1. Välj mall
   När du valt att lägga till en RSS Widget så kommer du få välja en mall att använda. Du kommer i nästa steg kunna ändra utseendet på denna mall så det passar med era färger och innehåll.
   Screenshot_from_2017-11-08_11-54-30.png

  2. Redigera Inställningar
   Klistra in länken till feeden dom du vill använda längst upp och sedan får du redigera inställningarna för din feed.
   Storleken på förhandsgranskningen till höger anpassar sig till den ytan som du valt och kan därav se olika ut från exemplet nedan.
   Screenshot_from_2017-11-08_12-01-01.png

  3. Namnge och spara
   Ge din widget ett namn som kommer synas i spellistan och välj en mapp som den skall sparas i.Screenshot_from_2017-11-08_13-07-14.png
  4. Schemalägg
   Du får nu valet om du ska schemalägga när din widget skall visas. Du kan läsa mer on schemaläggning här
   Screenshot_from_2017-11-08_13-07-31.png

   

  Input widgets

  För att kunna använda widgets för Blogg, Notis eller Måltal måste en Input först skapas. Läs mer om hur du skapar en Input här.

   

   

 • Publicera - Använda en QUICKnote-mall

  Publicera och använda QUICKnote-mallar

  Denna artikel går igenom hur man publicerar och fyller in information i en redan skapad QUICKnote-mall.

  Skapa nya och fler QUICKnote-mallar genom att navigera till Meny > QUICKnote-mallar. Välj därefter den layout och den specifika ytan som du vill skapa en QUICKnote-mall för. Läs mer om att skapa nya QUICKnote-mallar här.

   

  Publicera mall till plats eller grupp

  1. Klicka Meny > Publicera
    meny_publicera.png
  2. Välj grupp eller plats att publicera till.
   va_lj_plats.png

  3. Klicka på aktuell yta som ska uppdateras.
   va_lj_yta.png

  4. Klicka på +Lägg till.
   la_gg_till.png
  5. Välj sedan Mallar.mallar.png


  Välj en redan skapad mall eller utgå ifrån en blank QUICKnote-mall. Alternativet "blank QUICKnote-mall" syns endast för användare som har denna rättighet. Alla QUICKnote-mallar som är skapade och sparade för den aktuella ytan dyker upp som valbart alternativ.

  Klicka på den mall du vill använda. I det här exemplet används Ny kollega.
  Screen_Shot_2017-11-01_at_16.53.49.png

  Översikt över QUICKnote-verktyget med mallen "Ny kollega" vald

  qn_o_verblick.png

  1. Fält
   Fäll ut fältmenyn

  2. Inställningar
   Fäll ut menyn Inställningar.

  3. Rutnät
   Aktivera/avaktivera rutnät.

  4. Ångra
   Ångra den senaste ändringen.

  5. Zoom
   Zooma in/ut

  6. Rubrik i spellistan
   Vad objektet ska heta i spellistan.

  7. Spellängd
   Hur många sekunder objektet ska visas på skärmen.

  8. Publicera
   Publicera och gå vidare till Schemaläggning

  9. Stäng
   Stäng utan att spara.

  10. Filer

   Fäll ut Mediabiblioteket

    

  11. Symboler
   Fäll ut biblioteket med symboler/former.
    

  Uppbyggnad av mallar

  En mall är uppbyggd av fält. De fält som kan redigeras är märkta med en streckad ram. I exemplet finns ett textfält och ett bildfält som kan redigeras, medan rubriken är låst och därmed inte kan ändras. 

  Huruvida ett fält är låst eller redigerbart beror på rättighetsinställningarna på det aktuella fältet. Dessa inställningar anges när man bygger QUICKnote-mallen. Syns inte alla inställningsalternativ som visas i översiktsbilden ovan måste mallen först låsas upp. Upplåsning av en mall kan endast utföras av de som har behörighet att göra det.

  För att redigera ett textfält:

  1. Dubbelklicka på textfältet och ändra texten.redigera_text.png

  För att redigera ett bildfält:

  1. Klicka på bildfältet. Knappen Ändra bild blir nu synlig, klicka på den. Om bildfältet redan innehåller en bild syns nu eventuell beskärning utanför bildfältet.
  2. Klicka på Ändra bild. Nu fälls menyn Filer ut.
  3. Välj en redan uppladdad bild från någon av dina mappar eller ladda upp en ny bild.
   editera_bild.png 

  Beskära en bild i ett bildfält

  1. Se till så att både Cropläge och Beskärläge är aktiverade (ikonerna blir blåa).
   beska_r_bild.png

  2. Ta tag i en av bildens hörnpunkter och förstora bilden genom att dra hörnpunkten utåt.
  3. Den del av bilden som kommer att beskäras bort blir gråtonad.
  4. Dra och släppa bilden för att ändra dess placering i bildfältet.
   beska_r_bild_insta_llningar.png

  5. Avaktivera cropläget för att ge bilden dess nya beskärning och placering i bildfältet.
  6. Då du har fyllt in information i de fält du vill använda, klicka på Publicera i övre högra hörnet och gå vidare till schemaläggningen. Läs mer om schemaläggning här.
   editerad_bild_klar.png

  Notera!

  • Då du beskär en bild genom att dra i dess hörpunkter zoomar du i bilden. Om bilden egentligen är mindre än mallens bildfält och du dessutom zoomar i bilden kan bilden upplevas som pixlig då den visas på en skärm.
  • Om du istället för en hörnpunkt tar tag i en kantpunkt och drar i bilden kommer den att skalas om oproportioneligt. 
 • Publicera - Överblick över publiceravyn och spellistan

  Överblick över publiceravyn och spellistan

  Denna artikel går igenom alla funktioner och knappar som finns i spellistan och publiceravyn.

  Spellistan

  spellistan.png

  I spellistan visas varje objekt med en liten förhandsgranskning, namn, spellängd samt schemaläggningsstatus.

  Schemaläggningsstatus

  Färgen på schemaläggninsstatusen (1) anger huruvida objektet visas just nu.

  aktiv.png till_datum.png
  Objektet är aktivt och visas nu. Objektet  kommer visas till något tar bort eller inaktiverar det. Objektet är aktivt och visas nu. Objektet visas tills det angivna datumet
  fra_n_datum.png  avslutad.png
  Objektet är schemalagt att visas från det angivna datumet.  Objektet är schemalagt och är avslutat och visas inte längre. 

  Aktiva (gröna) objekt visas på skärmen i den ordning som de ligger i spellistan. För att ändra i vilken ordning som objekten visas på skärmen - sortera om dem genom att dra och släppa objekt tills de ligger i önskad visningsordning (2).

  Om du hovrar över ett objekt blir det markerat och du kan förhandsgranska det samt klicka på Visa mer (3) för att få fram ytterligare redigeringsalternativ.

  För att snabbt redigera namn, spellängd eller schemaläggning för ett objekt - klicka på det du vill ändra (4).

  Notera - Aktivera spellistan

  Då du har publicerat ett nytt objekt och ser det i spellistan tar det 3 minuter innan objektet blir aktivt. Därmed hinner du förhandsgranska + göra eventuella ändringar innan det börjar visas på er skärm. Du kan aktivera objektet omgående genom att klicka på "aktivera spellista" i underkant av skärmen så fort du utfört en ändring.

  Överblick över publiceravyn

  Klicka på bilden för att se en större bild.

  1. Huvudmeny
   Visar PLAYipp Managers övriga verktyg, t.ex. Mediaspelare, Struktur

  2. Skärmplats
   I exemplet har platsen Location 1 i sektionen House A valts.

  3. Förhandsgranska
   Klicka för att förhandsgranska hela skärmen.

  4. Ytor
   Klicka för att välja en annan yta på skärmen. i Exemplet är ytan Main Area vald.

  5. Spellistan
   Spellistan för ytan Main Area med två publicerade objekt.
   Klicka på "..." knappen för att få redigeringsalternativ för spellistan.

  6. Låst objekt
   Låsta objekt kommer från en grupp och kan inte redigeras på platsen. 
   I exemplet ligger detta objekt i gruppen "all screens". 
   Hovra på objektet för att få mer info samt att få en genväg till gruppen.

  7. Förhandsgranska*
   Klicka för att förhandsgranska objektet.
  8. Visa mer*
   Klicka för att visa fler alternativ som att ändra namn, ta bort, redigera etc.
  9. Spellängd
   Visar hur länge objektet syns i innan nästa börjar visas.

  10. Schemaläggning
   Ange mellan vilka tidpunkter objektet ska synas på skärmen.
   Klicka på knappen för att ändra schemaläggningen. För mer info se artikel om schemaläggning.
  11. Lägg till
   Klicka för att publicera ett nytt objekt till ytan Main area.
   För mer info se artikel om Publicering av mediaobjekt och länkar.

  12. Sidomeny
   Visa sidomenyn, Där bland annat mediabiblioteket, papperskorgen och status över tillgängligt utrymme finns.

  13. Kontoinställningar
   Ändra språk, byt lösenord etc

  14. Logga ut


   *) Hovra över objektet för att få fram dessa alternativ

   

 • Publicera - Schemaläggning

  Schemalägga objekt

  Denna artikel går igenom hur man schemalägger objekt och alla schemaläggningsfunktioner. 

  Det finns 3 olika Schemaläggningsalternativ.

  Tips!

  Du kan lägga till flera scheman på samma objekt!

   

  Från & till-datum

  Schemafunktionen Från & till-datum används när man vill att ett objekt skall visas mellan två olika tidpunkter och/eller dagar t.ex mellan Mån 23 Okt 2017 kl 00:00 - Lör 28 Okt 2017 kl 23:59

  1. Ange datum och klockslag när objektet ska starta att visas. Objektet börjar visas omgående om inget val väljs i schemat.
  2. Ange datum och klockslag när objektet ska sluta visas. Objektet spelar tills vidare om inget val väljs i schemat.

  Till_och_fra_n_schema.png

   

  Visa alltid

  Visa alltid är det enklaste alternativet av schemaläggning. Objektet kommer att visas tills någon tar bort eller inaktiverar objektet i spellistan.

  visas_alltid.png 

  Avancerat schema

  Med Avancerat schema kan du skapa anpassade schemaläggningar, t.ex att ett objekt enbart ska visas på fredagar eller under lunchtid på vardagar.

  Det finns två olika sorters avancerade scheman: Samma tider varje dag och Olika tider varje dag.

  Samma tider varje dag

  1. Ange vilka dagar som du vill att objektet skall visas. När en dag är markerad med blå färg så visas objektet den dagen.
  2. Ange mellan vilka tider för de valda dagarna som objektet ska visas
  3. Ange datum och klockslag för när schemat ska starta. Schemat börjar visas omgående om inget val väljs i schemat.
  4. Ange datum och klockslag för när schemat ska avslutas. Schemat spelar tills vidare om inget val väljs i schemat.

  samma_tider_var_dag.png

   

  Olika tider varje dag

  1. Ange vilka dagar som du vill att objektet skall visas. När en dag är markerad med blå färg så visas objektet den dagen
  2. Ange mellan vilka tider för de olika valda dagarna som objektet ska visas
  3. Ange datum och klockslag för när schemat ska starta. Schemat börjar visas omgående om inget val väljs i schemat.
  4. Ange datum och klockslag för när schemat ska avslutas. Schemat spelar tills vidare om inget val väljs i schemat.

  olika_tider_var_dag.png

 • Publicera - Prioritet

  Prioritet

  Vill du schemalägga att endast ett eller flera objekt visas under en specifik period utöver dem befintliga objekten så ska du använda prioriteter och schemaläggningar tillsammans. Exempel skulle kunna vara en lunchmeny mellan 10-13 på vardagagar eller information om det skall vara brandövning på fredag.

  Proiritet fungerar genom att bara visa de aktiva objekteten med den hösta prioritetsnivån. Tar man bort objektet eller schemaläggningen avsutats så kommer prioritetsnivån sjunka till nästa nivå med aktiva objekt.

  Man kan sätta lägre prioritetsnivå på objekt. Detta kan vara bra om man alltid sätter scheman på objekt. Går schemaläggningen ut på alla standardobjekt så kan man då ha ett objekt som fallback. 

  1. För att ändra prioritetsnivå på ett objekt klickar du på objektets meny (... -knappen) och väljer "Ändra prioritet"
   Screenshot_from_2018-01-02_14-41-12.png
  2. Välj prioritetsnivån i listan som kommer upp.
   Screenshot_from_2018-01-02_14-43-05.png

  3. När du ändrat prioritet på ett eller flera objekt så kommer det finnas avskiljare som indikera vilka objekt som visas och vilka som är avstända. 
   Screenshot_from_2018-01-02_14-57-23.png

  Som standard finns dessa 3 prioritetsnivåer att välja mellan:

  Standard: Standardnivån som alla nya objekt får. 

  Prioriterad: En steg högre än standardnivån.

  Fallback: Ett steg lägre än standardnivån 

  Lägg till / ändra prioritetsnivåer

  Du kan lägga till fler prioritetsnivåer genom menyvalet Verktyg > Prioritet. Här kan du även byta namn på nivåer samt ändra ordning på prioritetsnivåerna.

Se alla 8 artiklar

Struktur

 • Struktur - Layout

  Layout

  En layout består av en eller flera ytor. Varje yta har en egen spellista och i dessa spellistor kan användaren publicera material som skall visas på skärmen. Det finns färdiga layouter att använda eller så kan du skapa din egen layout. Skapar man en egen layout så får man själv välja ytornas placering och storlek.   

  För att använda din layout på din skärm så måste du skapa en plats och koppla ihop platsen med din layout. För att se hur du skapar en plats och kopplar ihop den med en layout kan du gå till följande artikel.

  Begrepp 

  Yta: Varje yta har en egen spellista. 

  Layout:
   En layout består av en eller flera ytor. 

  Grundmaterial: Varje layout kan innehålla grundmaterial. Genom att publicera ett grundmaterial visas det på alla skärmar som använder layouten, oavsett skärmplacering eller grupptillhörighet. Grundmaterial används med fördel till att publicera material som bakgrunder, logotyper och liknande för att bygga en bra design på er skärm.
   

  Lägg till en ny layout

  1. Lägg till layout
   För att lägga till en ny layout så klickar du på "Lägg till skärmlayout" i vänsterkolumnen.
   sk_rmlayout.png

  2. Välj layout eller skapa egen
   Du kan nu välja att använda någon av de förbyggda layouterna eller välja att skapa en egen.
   Väljer du en förbyggd layout får du ge den ett eget namn som gärna ska reflektera dess användningsområde. Efter det finns layouten tillgänglig på ditt konto. 
   skapa_layout_1.png

  3. Skapa egen layout - inställningar
   Väljer du att skapa en egen layout behöver du ange vissa inställningar.

  Layoutens Namn: Ange ett valfritt namn för layouten.

  Upplösning:

  Porträtt: För skärmar monterade i porträttläge där skärmen har full HD upplösning 1080x1920 pixlar.

  Landskap: För skärmar monterade i landskapsläge där skärmen har full HD upplösning 1080x1920 pixlar.

  Anpassad: Om du har en skärm som inte är i full HD så kan du anpassa upplösningen på layouten här.

  Storlek: Skriv in upplösningen som din skärm har i pixlar.

  Rotation: Om du har en skärm monterad i porträttläge så måste du rotera layouten då alla skärmar har som grundinställning att allt alltid visas bilden i landskapsläge.

  Vrids skärmen motsols när den monteras i porträttläge skall layouten roteras medsols och tvärt om.


  Bakgrundsfärg: Layoutens bakgrundsfärg som ligger bakom alla ytor.

  Info: En valfri beskrivande text för layouten. 


  skapa_layout.png

  1. Skapa egen layout - skapa ytor

   Varje yta som skapas får sin egen spellista. Varje spellista kan fyllas med material tex. bilder, länkar, filmer, flöden och widgets. 

   Klicka på knappen "lägga till yta" för att lägga till en yta till din layout. Du kan ha obegränsat  antal ytor i din layout.

   När du lägger till en ny yta så dyker den upp som en blå kvadrat i layouten.
   Ytan kan du flytta till vilken position som helst i layouten genom att flytta den blåa kvadraten. Du kan även ange vilken X & Y position ytans vänstra övre hörn ska ha, där position X=0 & Y=0 är uppe i vänstra hörnet på layouten. 
   Storleken kan ändras dels genom att ta tag i kvadratens ankarpunkter eller anges som pixlar under storlek.

   Ljudet är inaktiverat för varje yta och dess spellista som grundinställning. Aktivera ljudet för aktuell yta genom att klicka på "ljud aktiverat"

   En ytas bör sättas som dold om ytan innehåller designelement, klocka, datum eller logotyper som inte är tänkta att ändras så ofta. Även dolda ytor hittas under publicera men är grupperade under "visa dolda ytor". 

   skapa_ytor_1.png
   Exempel på en färdig layout som innehåller 4 ytor:
   drag_and_drop.png

   
  Växla mellan olika layouter

  Till en existerande layout kan du koppla ytterligare layouter. Dessa kan sedan schemaläggas att visas vid olika dagar eller tidpunkter. 
  För att koppla ihop layouter utför följande steg:

  1. Välj din layout
   Navigera till layouten som du vill koppla ihop med en till layout.
   Klicka sedan på "redigera skärmlayout" knappen
   ny_vy.png

  2. Lägg till skärmlayout
   Klicka på "Lägg skärmlayout" i vänsterkolumnen.
   l_gg_till_vy.png

  3. Välj layout eller skapa egen
   Du kan nu välja att använda någon av de förbyggda layouterna eller välja att skapa en egen.
   Väljer du en förbyggd layout får du ge den ett eget namn som gärna ska reflektera dess användningsområde. 
   v_lj_vy.png

  4. Namnge din nya skärmlayout
   Namnge din alternativa skärmlayout.
   Screen_Shot_2018-05-22_at_14.39.12.png

  5. Navigera till publicera.
   Gå till huvudmenyn och välja publicera och klicka på din plats eller grupp.

  6. Klicka på Visa alla skärmlayouter
   Håll muspekaren på förhandsgranskningen av layouten och klicka sedan på Visa alla skärmlayouter
   Screen_Shot_2018-05-22_at_14.46.45.png

  7. Schemalägg din nya layout
   Klicka på "visas inte" under din nya layout.
   Där får du schemalägga när din andra Skärmlayout skall visas.
   Du kan läsa mer om hur schemaläggning fungerar Här

   Screen_Shot_2018-05-22_at_15.12.29.png
 • Struktur - Grupper, sektioner och platser

  Grupper, sektioner och platser

  Varje mediaspelare måste vara kopplad till en plats och en layout. Det går att skapa ett obegränsat antal platser. Platser kan man lägga in i sektioner och grupper om man vill. Det går att publicera budskap till platser och grupper men inte till sektioner. 

  För att ha möjlighet att publicera budskap till en skärm så krävs det att man sätter upp en struktur. En struktur består av en layout samt minst en plats. 

  Platser
  Platser skapas för att på ett enkelt sätt identifiera vilken skärm man publicerar till. Enkelt uttryckt kan man säga att varje plats identifierar en skärm där varje skärm har en mediaspelare kopplad till sig.

  Klicka på en plats i strukturen för att få en överblick över platsens layout, vilken mediaspelare som är kopplad till platsen, om  mediaspelaren är online samt så syns en karta där platsens adress är markerad.
  plats.png

   

  Sektioner
  För att hålla bättre koll på sina platser så kan man lägga dessa i olika sektioner. Tex.om platserna befinner sig på samma ort eller i samma byggnad.

  Klicka på en sektion i strukturen för att få en överblick över platserna som ingår i sektionen, vilka layouter som är kopplade till de olika platserna, vilken mediaspelare som är kopplade till de olika platserna, om mediaspelarna är online samt så syns en karta där platsernas adresser är markerade.
  _verblick_sektion.png

   

  Grupper
  För att lättare kunna publicera till flera platser samtidigt kan man skapa en grupp.  

  Klicka på en grupp i strukturen för att få en överblick över platserna som ingår i gruppen, vilka layouter som är kopplade till de olika platserna, vilken mediaspelare som är kopplade till de olika platserna, om mediaspelarna är online samt så syns en karta där platsernas adresser är markerade.
  grupp__verblick.png

   

  Skapa en ny plats

  1. Skapa ny plats
   Klicka på "Lägg till plats" i vänsterkolumnen.
   l_gg_till_plats.png

  2. Ange platsinformation
   Välj sedan om platsen skall ingå i en sektion. Ge platsen ett namn och en adress.
   Adressen används t.ex för att hämta väder data om en väder widget används på platsen.   
   skapa_plats_1.png

  3. Välj layout
   Lägg till en layout till din plats. Välj bland de layouter som är aktiverade på ditt konto eller skapa en ny.
   l_gg_till_kanal_p__plats.png

  4. Lägg till platsen i en grupp
   Välj om platsen skall ingå i en grupp.
   gruppera_platsen.png

  5. Aktivera mediaspelare
   Klicka på knappen aktivera ny spelare och skriv in den aktiveringskod som visas på skärmen.
   Har du ingen aktiveringskod kan du göra detta steg senare. Vill du använda en redan aktiverad mediaspelare till denna plats gör du detta under mediaspelare som du hittar i meny i övre vänstra hörnet.
   koppla_spelare_till_plats.png

   

  Skapa sektioner

  1. Skapa sektion
   Klicka på "Lägg till sektion" i vänsterkolumnen.
   l_gg_till_sektion.png
  2. Namnge sektionen
   Namnge sektionen och välj om den skall vara en undersektion eller ej.
   namnge_sektion.png

  3. Koppla platser
   Klicka på varje plats som ska ingå i sektionen. 
   koppla_platser_till_sektion.png

   

  Skapa en grupp

  1. Skapa ny grupp
   Klicka på "lägg till grupp" i vänsterkolumnen.
   l_gg_till_grupp_1.png

  2. Namnge gruppen
   Namnge gruppen.
   d_p_grupp.png

  3. Koppla platser
   Klicka på varje plats som ska ingå i gruppen. 
   gruppera_platser.png

   

   

QUICKnote

 • QUICKnote - Skapa en mall

  Skapa en QUICKnote-mall

  En QUICKnote-mall skapas alltid för en specifik yta. Det går att skapa ett obegränsat antal QUICKnote-mallar till varje yta. Mallar är ett enkelt sätt att enkelt och snabbt få ut information till verksamheten. Använd QUICKnote istället för affisher eller powerpoint.

  För att använda en mall för att publicera ut information, läs följande artikel Publicera - Använda en QUICKnote-mall.

  OBS!

  Välj QUICKnote-mallar under huvudmenyn för att skapa nya QUICKnote-mallar eller ändra i befintliga. Ser du inte detta alternativ har du inte rättighet att skapa eller ändra i QUICKnote-mallar. Ta då kontakt med din kontoadministratör.

  QN_meny.png 

   

  Översikt av QUICKnote mallhanterare (Bild 1/2)

  bild_1.png

  1. Lägg till fält. Dra in ett fält från fältlistan till mallen. Alla fält som ligger i en mall behöver inte användas i användarläget.
  2. Välj och aktivera masknät (grid). Vid aktivering av ett masknät så flyttas fälten i mallen till fasta positioner istället för att flyttas fritt. Dra ett fält i mallen genom drag and drop.
  3. Visa/Visa inte fältkanterna. De sträckade kanterna som visar ett fält utbredning visas aldrig på en skärm eller i en mobil. De streckade kanterna är endast till för att visualisera i fälts utbredning i mallhanteraren.
  4. Zooma in/ut i mallen
  5. Döp om eller namnge mallen. Klicka på namnet för att namnge mallen. Ge mallen ett namn som visar dess användningsområde eller typ av information mallen är tänkt att innehålla.
  6. Snabbmeny. Klicka på ett fält i mallen för att få upp snabbalternativ för de vanligaste inställningarna för fältet. Företagets typsnitt och färger. eller de typsnitt och färger som finns tillgängliga, ställs in under huvudmenyn > Verktyg > Typsnitt och färger. Under snabbmenyn visas även varje fälts rättighetsalternativ genom symbolen av ett hänglås. Vid skapandet av en mall kan varje fälts egenskaper låsas ner så att mallen fungerar och används på önskat sätt.
  7. Ställ in visningstid. Ställ in den visningstid mall ska ha när den är publicerad. Visningstiden går alltid att ändra i efterhand i spellistan.
  8. Spara mallen. Alla sparade mallar hittas under varje yta i Publicera. Huvudmeny > Publicera > Välj plats eller grupp > Välj yta > +Lägg till > Mallar
  9. Stäng mallverktyget.

   

  Översikt av QUICKnote mallhanterare (Bild 2/2)

  bild_2.png

   

  1. Fältmenyn. Alla fält som används i en mall listas i fältmenyn. Det fält som ligger överst i listan är det översta lagret i mallen. Klicka på fältnamnet för att byta namn på fältet i fältlistan.
  2. Inställningar. Under inställningar kan man ge mallen ett namn och sätta visningstid på mallen. Dessa inställningar är exakt samma som under punkt 5. och 7. under Bild 1 ovan.
  3. Fälthantag - Ändra ordning och koppla ihop fält. Ta tag i fälten och flytta fälten upp eller ner i listan genom drag and drop. Släpp även fält på varandra, det fältet man släpper ett annat fält på lyser grått. Genom att släppa fält på varandra kopplar man ihop fält i en kedja. Detta för att förhindra att text i ett fält skriver över text i ett annat eller att text skriver över en bild. Det går att koppla ihop alla typer av fält.
  4. Fältinställningar. Varje fält som adderas har fler inställningsmöjligheter. Klicka mellan fältnamnet och fälthandtagen för att öppna upp inställningsmenyn.
  5. Mediabibliotek. Ladda upp kataloger eller enstaka bilder till mediabiblioteket genom drag and drop från skrivbordet. Beroende på användarrättigheter syns ibland inte alla kataloger på kontot.
  6. Symboler/Former. Former och symboler kan användas för att enkelt och snabbt skapa grafiska element till en mall. Använd Opaciteten för t.ex en rektangel för att skapa bakgrundselement bakom rubriktexter osv.

   

  Översikt av "+ Lägg till" i QUICKnote 

  QN_field.png

   

  Text: Textbox.

  Rörlig text: Rörlig text kan vara bra för varningar och att dra extra uppmärksamhet till specifik information. TIPS! är även att använda HTML-kodning som finns under fältinställningar, bild 2 punkt 4, och skapa rullande bildspel genom att länka till bilder på nätet.

  Datum: Visar dagens datum. TIPS! Skapa en QUICKnote innehållandes endast ett datumfält. Publicera sedan datummallen i en dedikerad datumyta i en layout.

  Klocka: Visar aktuell tid. TIPS! Skapa en QUICKnote innehållandes endast ett klockfält. Publicera sedan klockmallen i en dedikerad klockyta i en layout.

  Bild: Lägger till ett bildfält.

  Form: Former och symboler kan användas för att enkelt och snabbt skapa grafiska element till en mall. Använd genomskinlighet/opacitet för t.ex en rektangel för att skapa bakgrundselement bakom rubriktexter.

  Stämpel: Visar vem som publicerat ut informationen och/eller vilket datum informationen publicerades.

  Bakgrund: Färg eller bild i mallens bakgrund. TIPS! Har layouten en bakgrundsbild kan genomskinlighet/opacitet användas i mallens bakgrund för att skapa mallar som ser mer anpassade ut till layouten.  

   

Mediaspelare

 • Mediaspelare

  Mediaspelare

  I menyvalet mediaspelare hanterar du alla mediaspelare som är aktiverade till ditt konto. 

  Klicka på knappen "Visa statusrapport" längst ner för att få upp en statusrapport över internetuppkopplingen för varje mediaspelare! Statusrapporten visar även varje mediaspelares IP-adress.

   

  Mediaspelarlistan.png

  1. Namn Frivilligt. Namnge din mediaspelare.
  2. Plats Anger den plats som mediaspelaren är kopplad emot.
  3. Layout Anger den layout som mediaspelaren är kopplad emot.
  4. Serienummer Visar mediaspelarens serienummer.
  5. MAC-adress. Denna använder man att identifiera spelaren i ditt nätverk. MAC-adressen finns även utskriven fysiskt på varje mediaspelare.
  6. Spelartyp. Anger modell på mediaspelaren.
  7. Uppdateringsintervall Anger tiden för hur tätt mediaspelaren ska synka och ladda ner nytt material som har publicerats i en spellista.
  8. Begränsa nedladdningshastigheter vissa tider. Denna funktion kan man använda om man inte vill att spelarna skall ta upp mycket bandbredd under när man behöver den.
  9. Omstartsschema. Skapa ett omstartsschema för en mediaspelare.
  10. Ändra mediaspelarens plats och/eller layout. Ändra vilken plats och/eller layout mediaspelaren ska kopplas ihop med. Platser och layouter skapas under Huvudmeny / Struktur.

  Under listan över mediaspelare hittar du följande knappar.

  mediaspelare_meny.png

  1. Aktivera ny mediaspelare. används för att aktivera nya mediaspelare på ditt konto. Detta går även att göra under Huvudmeny / Struktur eller direkt från Huvudmenyn / Lägg till ny skärm.
  2. Välj enheter. Skall du visa en statusrapport eller ändra plats och kanal på alla eller vissa enheter så kan du använda dessa knappar för att fort välja dem .
  3. Ändra markerade enheter. Byt plats och/eller layout på en eller flera mediaspelare samtidigt.
  4. Statusrapport. Visar status över nätverksuppkopplingen till varje vald mediaspelare samt mediaspelarens IP-adresser.
  5. Starta om enheter. Startar om valda mediaspelare.

   

Input

 • Skapa en Input-källa och publicera en Input-Widget

  Skapa, konfigurera och publicera informationen i en Input

  Denna artikel går igenom hur man skapar en Input och presenterar informationen i en Input genom en Input-Widget.

  Att skapa en Input är ett enkelt sätt att samla in information från verksamheten och presentera detta i en yta på en eller flera skärmar samtidigt. Alla kan vara en Input-användare och uppdatera informationen i en Input och därigenom informationen i en Input-widget. En Input-användare behöver inte logga in i PLAYipp Manager utan kan uppdatera informationen genom länkar som skickas i givna intervall till bestämda e-postadresser.

  Denna artikel går igenom steg för steg hur man sätter upp en Input, bjuder in Input-användare samt hur man kan presentera Input-källan genom olika Widgets.

  Sektionsindelning:

  Skapa en Input

  1. Steg 1

   Klicka på "Skapa ny Input" från huvudmenyn under sektionen Innehåll. Dyker inte detta alternativ upp har du inte rättigheter att skapa en ny Input. 
   input_s1_swe.png

  2. Steg 2

   Följ guiden för att skapa en ny Input steg för steg. Följande Input går att skapa

   

  TYPER AV INPUT SOM GÅR ATT SKAPA

  BLOGG 

  En Blogg-Input samlar in blogginlägg från Input-användare. Inläggen kan visas genom en blogg-widget. En blogg Input kan användas för att samla in händelser för olika avdelningar på ett företag eller att personer ute på fältet kan rapportera in intressanta händelser.

  Varje blogginlägg kan innehålla text, bild och avsändare och den som publicerar ett blogginlägg kan även välja när blogginlägget ska publiceras i bloggen.

  MÅLTAL 

  En Måltal-Input samlar in aktuellt värde för en specifik KPI eller målsättning som går att mäta med en siffra. Alla värden som samlas in från Input-användarna kan presenteras på en mängd olika sätt genom widgeten Måltal.

  Enheten för ett måltalsvärde går att ange hur man vill, t.ex 10 000 golfbollar där 10 000 är måltalet och "golfbollar" är enheten.

  NOTISER 

  En Notiser-Input samlar in information om vad som händer i verksamheten. Notiser kan vara besökare som kommer vissa dagar, leveranser, uppgifter som ska utföras m.m. Notiser kan presenteras genom en mängd olika notis-widgets.

   

  VÄLJ KONTAKTPERSON

  Det kan endast finnas en ansvarig kontaktperson för varje Input. Tänk på att en Input kan presenteras på olika sätt genom olika Input-widgets och användas till olika ytor och i flera layouter.

  Kontaktpersonens uppgifter infogas i varje Input-mail som går ut till en Input-användare. Intervallerna för ett input-mail sätts upp i guiden vid skapandet av en ny Input. Kontaktpersonen får också information om en Input-användare väljer att avregistrera sig som Input-användare vilket varje Input-användare kan utföra genom att klicka på en länk som följer med varje Input-mail.

   

  BJUD IN INPUT-ANVÄNDARE

  Varje Input kan ha ett obegränsat antal Input-användare registrerade till sig. Varje Input-användare som adderas till en Input får följande information utskickad till sig via E-post:

  • Inbjudan till aktuell Input
  • Inloggningsuppgifter till PLAYipp Manager. Input-användaren kan endast uppdatera informationen i aktuell Input och kan inte utföra eller se annan inforamtion som ligger på kontot. 
  • Input-mail där användaren får möjlighet att uppdatera informationen i en Input utan att behöva logga in i PLAYipp Manager. Varje Input-mail innehåller en länk som användaren kan klicka på och uppdatera informationen i en Input. Länken slutar att fungera när ett nytt Input-mail skickas ut till användaren.

  Om Input-användaren finns registrerad på ett annat PLAYipp Manager-konto och även blir inbjuden till aktuell Input kommer Input-användaren först att behöva bekräfta att hen även vill ansöuta sig till det nya kontot och vara delaktig som Input-användare. Inget av de tre ovanstående mailen kommer att skickas till Input-användaren förrens det finns en anslutningsbekräftelse.

   

  Publicera en Input-widget

  Navigera till Huvudmeny > Publicera > Välj plats eller grupp > Välj yta > Klicka på + Lägg till. Välj sedan en widget som använder sig av Input som källa.

  meny_55.png

   widget_3.png

   

   

   

Användare

 • Användarkonton - Användare, användargrupper och rättigheter

  Användare, rättigheter och användargrupper

  Denna artikel beskriver hur man skapar nya användare och anger en användares rättigheter i gränssnittet. Det går att skapa ett obegränsat antal användare oavsett hur många aktiverade licenser som finns på kontot.

  Rättigheterna för en användare kan sättas dels på grupp- eller platsnivå men också ner till en specifik yta i en layout. Endast användare som är kontoadministratörer eller har rättighet att hantera användare kan skapa, byta lösenord eller sätta rättigheter för användare. 

  En användare kan aldrig sätta högre rättigheter på andra användare än vad de själva har tillgång till! 

  OBS!

  Inställningar och funktioner för användare och användargrupper hittas under användarkonton i menyn. Ser du inte detta alternativ har du inte rättighet att hantera användare. Ta då kontakt med din kontoadministratör.

  usermeny.png 

   

  Sektionsindelning:

   

  Skapa en användare

  1. Klicka på knappen "Lägg till användare" för att skapa en ny användare.newuser.png
  2. Fyll i användarinformationen och sätt en eventuell tidsbegränsning på användarkontot. En tidsbegränsning kan vara bra att sätt för 3:e partsanvändare eller för tillfälliga användare som ska använda systemet.

   Det går att sätta ett lösenord direkt för en ny användare eller skicka ut en lösenordslänk till en användaren under "Nytt lösenord". Skickas en lösenordslänk ut till den nya användaren får hen även information om hur man loggar in samt behöver ange sina användaruppgifter efter första inloggningstillfället.

   Klicka på Spara och stäng för att skapa användaren och kunna specificera en användares rättigheter. Det är endast rättigheten att göra en användare till företagsadministratör som kan utföras i detta steg. Läs mer om rättigheter under sektionen funktionsrättigheter.
   user2.png

   

  Skapa en användargrupp

  En användargrupp är bra att skapa om man har flera användare som ska ha samma rättigheter. Istället för att sätta rättigheterna på varje användare lägger man in alla användare som ska ha vissa rättighter i en användargrupp.

  1. Klicka på Användargrupper i vänsterspalten och sedan på knappen "Lägg till användargrupp".grupp.png

  2. Ge användargruppen ett namn samt eventuell beskrivning över vad gruppen innehåller för rättigheter. Klicka på Spara och stäng.
   gruppnamn.png
  3. Öppna upp minimenyn vid gruppnamnet (i detta exempel heter gruppen "Handle users") och klicka på "Hantera grupp" för att specificera rättighterna i gruppen. Läs mer under sektionerna funktionsrättigheter och begränsningar i struktur och layout om hur man sätter upp begränsningar och rättigheter för en grupp.hanteragrupp.png

   

   

  Begränsningar i struktur och layout

  Klicka på en användare och scrolla nedåt för att komma till rättighterna för begränsningar till platser, grupper och ytor. I exemplet nedan har Begränsningar i struktur - Platser fällts ut genom ett klick. Platse Office in sweden har valts samt layouten "infoskärm". I layouten "infoskärm" har en begränsning för användaren på yta valts. I exemplet nedan kommer användaren endast kunna se och hantera ytan "1 Main" vid inloggning i PLAYipp Manager.

  Samma begränsningar i rättigheter kan utföras på grupper.

  limit.png

   

  En användare kan begränsas till att endast se och/eller ändra en layout, grupp, plats eller yta. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de fyra olika begränsningsalternativen som kan väljas.

  Schemalägga: Rättighet att schemalägga mellan olika layouter om fler än en layout finns kopplad till aktuell layout
  Hantera / Ändra: Rättighet för att lägga till, ta bort och ändra i en spellista.
  Visa / Titta: Se innehållet i en spellista.
  Dold: Gruppen, platsen eller ytan visas ej för användaren och är inte ett valbart alternativ under Publicera.

   

   

  Denna sektion går igenom alla de funktions och hanteringsalternativ som kan appliceras på en användare eller användargrupp.

   

  FÖRETAGSRÄTTIGHETER

  rights1.png

  Hantera användare: Användaren får tillgång till sektionen "Användarkonton" i huvudmenyn. Användaren får skapa användare och användargrupper samt ändra i redan befintliga användare. Användaren kan inte sätta en högre rättighet på en användare än vad de själva ha tillgång till.

  Hantera struktur: Användaren får tillgång till sektionen "Struktur" i huvudmenyn. Användaren kan skapa platser, grupper och layouter.

  Hantera grundmaterial: Användaren kan hantera grundmaterialet för en layout.

   

   

  VERKTYG

  verktyg.png

  Hantera enheter: Användaren får tillgång till sektionen Mediaspelare i huvudmenyn, koppla ihop mediaspelare med olika layouter samt se statusuppdateringar för mediaspelare.

  Hantera Heartbeat: Användaren får tillgång till sektionen Heartbeat i huvudmenyn samt kan skapa övervakningslistor för mediaspelare.

   

   

  QUICKNOTE 4 RÄTTIGHTER

  qn.png

   

  Hantera alla QUICKnote-mallar: Användaren får tillgång till alla QUICKnote mallar samt kan skapa nya Quicknote-mallar. 

  Hantera alla QUICKnote-mallar på de platser & grupper där användaren har rättighet att ändra: Användaren får tillgång till alla QUICKnote mallar som är kopplade till de platser användaren har tillgång till. Användaren får även skapa och ändra i befintliga QUICKnote-mallar som användaren har tillgång till.

  Ny tom QUICKnote i publicera:  Användaren får skapa en ny tom mall inifrån Publicera > +Lägg till > Mallar. Användaren kan inte spara mallen i mallarkivet om användaren inte har rättighet att "Hantera alla QUICKnote-mallar" men användaren kan använda den skapade mallen.  

  Använd färgväljaren: Användaren får välja färg på text m.m utöver företagsfärgerna.

  Använd alla QUICKnote mallar / Begränsa användandet till dessa mallar: Begränsa användaren till att bara få använda utvalda mallar.

   

   

  QUICKNOTE 4 - MINA FILER

  QN4_mina.png

  Tillgång till alla mappar: Användaren får tillgång till alla mappar i QUICKnote

  Begränsa till följande mappar: Begränsa användaren att bara få använda utvalda mappar.

   

   

  RÄTTIGHETER I MEDIABIBLIOTEKET

  rights3.png

  Fulla rättigheter (alla följande): Användaren får alla rättigheter i mediabiblioteket.

  Skapa mappar: Användaren får skapa mappar i mediabiblioteket. 

  Ändra mappar: Användaren får byta namn på mapparna i mediabiblioteket.

  Ta bort mappar: Användaren får ta bort mappar i mediabiblioteket. 

  Skapa mediaobjekt: Användaren får ladda upp mediaobjekt (bilder, video, länkar m.m.) till mediabiblioteket. 

  Godkänna mediaobjekt: Denna funktion har utgått och kommer att försvinna under 2018 som inställningsmöjlighet.

  Ändra mediaobjekt: Användaren får ändra namn på mediaobjekt.

  Ta bort mediaobjekt: Användaren får ta bort mediaobjekt.

   

  right3-2.png

  Tillgång till alla mappar i mediabiblioteket: Användaren får tillgång till alla mappar i mediabiblioteket.

  Begränsa mediabiblioteket till dessa mappar och eventuella undermappar: Begränsa användaren att bara få använda utvalda mappar.

   

   

  PRIORITET

  prioritet.png

  Obegränsad maxprioritet: Användaren kan sätta maxprioritet på mediaobjekt. 

  Sätt maxprioritet till: Begränsa användaren till att bara få välja prioritet upp till en viss nivå för ett mediaobjekt.

   

   

   

  Mobile View och Mobile View-appen

  Alla funktionsrättigheter för Mobile View är samlade under denna sektion. Mobile View är en tilläggstjänst och kopplar ihop företagets mobiler till PLAYipp Manager.

   

  MOBILE VIEW - FÖRETAGSRÄTTIGHETER 

  mobile.png

  Hantera användare: Användaren får hantera Mobile View-mottagare och Mobile View-grupper.

  Hantera Undersökningar: Användaren får skapa och hantera undersökningar.

   

   

  MOBILE VIEW - FRONT

  front.png

  Hantera front för alla Mobile View-grupper där användaren har rättighet:

  Obegränsad maxzon: Användaren får redigera alla zoner i front.

  Sätt maxzon till: Användaren får redigera upp till zon som valts.

   

   

  Input och Input-widgets

  Alla användare som blir en aktiv input-användare för en input får rättighet att använda och uppdatera informationen i aktuell input. En input-användare får inga rättigheter till att ändra i eller ta bort en input. 

  Input för Blogg, Notiser och Måltal har alla samma typ av rättighetsinställningar och beskrivningen nedan kan appliceras på alla tre.

  blogg.png

  Hantera bloggar: Användaren får tillgång till bloggens inställningar och har möjlighet att bjuda in eller ändra bland aktiva input-användare.

  Använda alla bloggar: Användaren får använda och uppdatera informationen i alla skapade bloggar på kontot.

  Begränsa användandet till dessa bloggar: Användaren är begränsad till endast vissa bloggar på kontot.

   

   

  Tilläggstjänster (Add-On)

  Alla rättighter för PLAYipp tilläggstjänster finns samlade under denna sektion. Ta kontakt med PLAYipp eller din lokala återförsäljare för mer information om dessa tjänster.

   

  BOKA LOKAL

  lokal.png

  Boka alla lokaler: Användaren får boka i alla lokaler.

  Boka alla lokaler i de signageplatser där användaren har rättighet: Användaren får boka i dem skärmar som användaren har redigeringsrättigheter i.

  Ändra andra användares lokalbokningar: Användaren får ändra andras bokningar.

  Manuell hantering av lokaler: Lägg till vilka lokaler användaren får/inte får boka.

   

   

  BOKA BESÖK

  bes_k.png

  Boka alla personer: Användaren får boka alla personer.

  Boka alla personer i de signageplatser där användaren har rättighet: Användaren får boka personer i dem skärmar som användaren har redigeringsrättigheter i.

  Ändra andra användares besöksbokningar: Användaren får ändra andras besöksbokningar

  Användaren får/får inte boka i: Lägg till vilka personer användaren får/inte får boka.

   

  GEMENSAMMA BOKNINGSRÄTTIGHETER

  gemensamma.png

  Använd alla bokningar: Användaren får använda alla bokningar.

  Använd alla bokningar i de signageplatser där användaren har rättighet: Användaren får använda alla bokningar för de skärmar som användaren har redigeringsrättigheter i.

  Ändra andra användares bokningar: Användaren får ändra andras bokningar

   

   

  NOTISER (Ej input)

  Följande rättighetsinställningar för notiser är för de äldre notissystemet som inte använder en input källa. Detta notissystem har utgått som funktion 2017-11-02

  notiser.png

  Skapa notiser för alla kategorier: Användaren får skapa notiser i alla kategorier.

  Skapa notiser för alla kategorier i de signageplatser där användaren har rättighet: Användaren får skapa notiser till alla signageplatser dit användaren har redigeringsrättigheter i.

  Ändra andra användares notiser: Användaren får ändra andra användares notiser.

  Manuell hantering av kategorier: Lägg till vilka till vilka rum en användare får/inte får lägga till notiser i

   

   

  STOPWATCH

  stopwatch.png

  Använda alla stopwatches: Användaren får administrera alla stopwatches.

  Begränsa användandet till dessa stopwatches: lägg till vilka stopwatches användaren får/inte får redigera.

   

   

Heartbeat

 • Heartbeat - Felsökningsguider

  Denna artikel ett bra ställe att starta när du upplever nätverksproblem med din mediaspelare. Vi har samlat felsökningsguider för alla mediaspelare här så du snabbt kan hitta rätt guide och lösa problemet.

  Är du osäker vilken spelare du har kan du se det i playipp manager från Meny > Mediaspelare och kolla vilken typ spelaren har. Är du fortfarande osäker kan du maila PLAYipp support (support@playipp.com) så kan vi hjälpa till och hänvisa dig till rätt guide och svara på dina frågor.

  Om du har problem med felsökningen eller frågor så är det lättast att lämna ett ärende till oss till support@playipp.com 

 • Heartbeat - Skapa övervakning av mediaspelare

  Heartbeat

  Heartbeat är en funktion där man kan skapa heartbeat-listor över alla inkopplade mediaspelare på kontot. Alla mediaspelare som ingår i en heartbeat-lista rapporterar in om de stöter på något fel, t.ex att mediaspelaren inte kan koppla upp mot nätverket, och rapporterar detta till utvalda användares e-postadresser.  

  Skapa en heartbeat-lista 

  1. Välj Heartbeat från huvudmenyn genom att klicka Meny > Heartbeat. Dyker inte detta alternativ upp i menyn har du inte rättighet att se denna funktion i PLAYipp Manager. Ta då kontakt med din administratör för kontot. 
   swe_meny.png

  2. Skapa en ny Heartbeat-lista genom att klicka på +-knappen uppe till höger.
   swe_skapa_lista.png
  3. Namn: Börja med att ge Heartbeat-listan ett namn (det kan exempelvis vara vart mediaspelarna är placerade eller vilka som ansvarar för dem)
  4. Kontaktförsök: Antal mailpåminnelser för varje mediaspelare som går offline
  5. Nedtidsgräns: Tiden som en mediaspelare ska vara offline innan den blir inrapporterad som trasig. Denna tidsgräns bör vara minst 20 minuter då störningar i framförallt trådlös kommunikation kan förekomma.
  6. Heartbeat aktiv: Under vilka dagar som övervakningen av valda mediaspelare ska vara aktiv.
  7. Meddela från klockan / Meddela fram till klockan: Mellan vilka tider som felrapporteringsmail ska skickas till ansvariga användare.
  8. Lägg till kontakt: Användare som ska få information om att en mediaspelare har blivit inrapporterad som trasig.
   swe_insta_llningar_lista.png

  9. Email: Addera användares e-postadresser. Dessa användare får information om när en mediaspelare har blivit inrapporterad som trasig.
  10. Flik / Mediaspelare: Välj vilka mediaspelare som ska ingå i heartbeat-listan och ska övervakas.
   swe_klar_lista.png

  11. Inkludera: Klicka i checkboxen för inkludera för att inkludera mediaspelaren i aktuell heartbeat-lista.
  12. Strukturval: Välj mellan grupper, platser och layouter.
  13. Spara: Spara och aktivera heartbeat-listan.
   swe_mediaspelare_lista.png


   

Verktyg

 • Aktivera din mediaspelare med aktiveringskod

  Denna artikel beskriver hur man aktiverar en extern eller intern mediaspelare med ditt PLAYipp Manager konto med hjälp av den aktiveringskod som visas på skärmen efter driftsättning.

  Aktiveringskoden är aktiv i 2 timmar sedan byts den ut mot en ny kod och den gamla koden går då inte att använda längre.

  Efter slutförd installation av en mediaspelare visas följande bild visas på skärmen. OBS Koden på bilden nedan är endast för visualisering. installationsguider för alla typer av mediaspelare hittas i hjälpcentret under mediaspelare.  

   screenshot.png

  Det finns två sätt att aktivera en mediaspelare till sitt konto. Klicka på flikarna nedan för att välja. 

  Skapa plats och aktivera  Aktivera till befintlig plats 
  1. Logga in på ditt konto.
   Du kan logga in här.
  2. Klicka på Meny uppe i vänstra hörnet och klicka sedan på Lägg till skärm.
  3. Ange platsnamn och adress där skärmen sitter. 
  4. Lägg till den skärmlayout som du vill använda eller skapa en ny.
   Du kan läsa om hur skärmlayouter fungerar och hur du skapar egna skärmlayouter här.
  5. Välj om skärmen skall ingå i en grupp eller ej.
   Du kan läsa mer om platser, grupper, och sektioner här.
  6. Välj aktivera ny spelare och skriv in aktiveringskoden som du har fått upp på skärmen och klicka på spara.
  7. Klicka på spara & avsluta

  Aktivering klar

  Nu är skärmen aktiverad och du kan börja använda den. Guider om hur du publicerar material hittar du i hjälpcentret.

 • Typsnitt & färger

  Typsnitt och färger

  I Typsnitt och färger så lägger man till eller tar bort förvalda färger samt väljer vilka typsnitt som kan användas i Quicknote verktyget.

  Färger

  I färger så lägger man till alla företages färger. Dessa används sedan som företagsfärger i QuickNote

  När man trycker på "Lägg till färg", Så kommer denna meny upp.

  Här väljer man ett namn på färgen och antingen skriver man in  Hexadecimal koden för färgen man vill ha eller så skriver man in det via RGB (red, green, blue). När man matat in en färg så får man upp en förhandsgranskning i de 4a rutorna av hur färgen blir i text med olika bakgrunder samt som bakgrundsfärg. Och när man är nöjd med sin färg så klickar man på spara och färgen kommer upp in i kolumnen till vänster. 

  Notera

  Vill man redigera en befintlig färg så klickar man på färgen i listan och samma meny kommer upp.

   

  Typsnitt

  Under typsnitt så väljer man vilka typsnitt som man kan använda i QuckNote.

  Om man klickar på ett av typsnittet på väster kolumn så får man upp 2 rutor i mitten. Den översta av dessa kan man ändra texten som förhandsgranskas i rutan under. 

   

  Lägga till flera typsnitt

  För att lägga till ett typsnitt på kontot så håller man muspekaren på typsnittet man vill lägga till. Och klicka på det gröna plustecken upp till höger om namnet.

  På höger sida ligger alla typsnitt som är tillagda på kontot.

  Notera

  Finns inte typsnittet som man vill ha i listan så eller man använder en specialfont som inte vanligtvis finns förinstallerad så kan man skicka in det till PLAYipp support, support@playipp.com

Personliga kontoinställningar

 • Personliga kontoinställningar

  Personliga kontoinställningar

  Dina personliga kontoinställningar hittar du under kugghjulet uppe i högra hörnet.

  personliga.png

  Under dina personliga kontoinställningar kan du

  • Byta ditt lösenord
  • Aktivera tvåfaktorsautentisering
  • Ändra språk för PLAYipp Manager

Mobile View

Appen - Mobile View

 • Aktivera Mobile View på iPhone

  När du blir inbjuden till Mobile View får du ett mail eller SMS med en aktiveringskod. Klicka på länken Ladda ner PLAYipp Mobile View i mailet eller öppna App Store på din iPhone och sök efter PLAYipp Mobile View.

  Screenshot__30_.png

   

  När du har kommit till PLAYipp Mobile View i App Store, klicka Hämta och därefter Installera för att ladda ner appen.

  Screenshot__31_.png

  Öppna appen och klicka Kom igång för att skapa en ny Mobile View-användare.

  Eller logga in om du redan har skapat en användare i appen tidigare.

  Screenshot__32_.png

   

  Fyll i den aktiveringskod som du har fått på mail eller SMS. Klicka sedan Aktivera konto.

  Screenshot__33_.png

   

  Fyll i den e-postadress eller det mobilnummer som aktiveringskoden skickades till. Klicka sedan Fortsätt.

  Screenshot__34_.png

   

  Fyll i och bekräfta det lösenord du vill ha genom att fylla i samma lösenord i bägge fälten. Klicka sedan Registrera användare.

  Screenshot__35_.png

   

  Godkänn att du vill ta emot pushnotiser genom att klicka OK.

  Screenshot__36_.png

  Nu har du registrerat din Mobile View-användare. Klicka Fortsätt för att läsa de nyheter som redan har postats.

  Screenshot__37_.png

   

 • Aktivera Mobile View på Androidenhet

  När du blir inbjuden till Mobile View får du ett mail eller SMS med en aktiveringskod. Klicka på länken Ladda ner PLAYipp Mobile View här i mailet eller öppna Google Play på din telefon och sök efter PLAYipp Mobile View.
  Screenshot__20_.png

  När du har kommit till PLAYipp Mobile View i Google Play, klicka Installera för att ladda ner appen
  Screenshot__21_.png

  Öppna appen och klicka Kom igång för att skapa en ny Mobile View-användare.

  Eller logga in om du redan har skapat en användare i appen tidigare.
  Screenshot_.png

  Fyll i den aktiveringskod som du har fått på mail eller SMS. Klicka sedan Aktivera.
  Screenshot__23_.png

  Fyll i den e-postadress eller det mobilnummer som aktiveringskoden skickades till. Klicka sedan Fortsätt
  Screenshot__20_.png

  Fyll i och bekräfta det lösenord du vill ha genom att fylla i samma lösenord i bägge fälten. Klicka sedan Fortsätt.
  Screenshot__21_.png

  Nu har du registrerat din Mobile View-användare. Klicka Fortsätt för att läsa de nyheter som redan har postats.
  Screenshot__22_.png
Publicera

 • Mobile View - Publicera

  Inledning

  Den här artikeln behandlar publicering av olika typer av material till er Mobile View-kanal samt hur ni väljer mottagare för det ni publicerar. Innan ni påbörjar detta bör ni ha skapat er gruppstruktur, era Viktighetsnivåer samt lagt till användare till er Mobile View-kanal. Detta tas upp i Användarmanual Mobile View: Struktur & Användarhantering.

  Inloggning

  Gå till https://playipp.com. Klicka på Log in to PLAYipp knappen i höger i toppmenyn. Fyll i E-postadress samt lösenord. Klicka sedan på Logga in.

  Översikt

  Då ni har loggat in möts ni av kontrollpanelen:

  huvudmeny.png 

  Notera

  De ikoner som visas kan skilja sig åt mellan olika användare. Endast de verktyg som ni har behörighet till visas. Behörigheten till verktygen sätts av er centrala administratör.

  I den här artikeln kommer vi att jobba med menyvalet:

  • Publicera (Under Mobile View).

  Det är detta menyalternativ som används för att publicera material till er Mobile View-kanal samt bestämma vilka som ska motta det material som ni publicerar.

  Publicera

  Klicka på Publicera (under mobile View) för att öppna publicerarvyn. Till vänster syns nu er Struktur. Den innehåller:

  Mobile view grupper: En listning över de Mobile View-grupper som ni redan har skapat.

  Mottagare: En listning över alla Mobile View-konton som ni har lagt till.

  Notera

  Om ni redan skulle ha skapat temporöra grupper skulle den ha visats mellan Mobile View och Mobile View-konton. En temporär grupp är flera ett sätt att skicka meddelande till flera mottagare utan att skapa en grupp. En temporär grupp skapas när du markerar en eller flera mottagare genom att välja dem med check boxarna. 

  1. Börja med att klicka på den Mobile View-grupp eller markera ett eller flera Mobile View-konton som ni vill publicera till.
  2. Klicka på Meddelanden om Front är aktiverat.
  3. För att publicera klicka på Lägg till.


   

Struktur

 • Mobile view - Struktur

  Inledning

  Den här artikeln behandlar de första stegen i användandet av Mobile View – hur ni sätter upp er gruppstruktur, gör inställningar för viktighetsnivå samt hur ni lägger till användare till er Mobile View-kanal. När detta är genomfört kan ni gå vidare och börja publicera material.

  Inloggning 

  Gå till https://playipp.com. Klicka på Log in to PLAYipp knappen i höger i toppmenyn. Fyll i E-postadress samt lösenord. Klicka sedan på Logga in.

  Översikt

  När du loggat in möts du av följande kontrollpanel:

  huvudmeny.png

  Notera

  De ikoner som visas kan skilja sig åt mellan olika användare. Endast de verktyg som ni har behörighet till visas. Behörigheten till verktygen sätts av er centrala administratör.

  I denna artikel kommer vi jobba med menyvalen:

  • Mottagare 
  • Mobile View-grupper

  Det är dessa två menyalternativ som används för att bygga upp en struktur för er Mobile View-kanal samt för att lägga till användare till Mobile View-kanalen. När det är gjort är ni redo att börja publicera till era Mobile View-användare.

  Viktiga begrepp

  Mobile View-grupp: För att ni skall kunna styra vilka som ska nås av vilket budskap kan ni skapa ett obegränsat antal Mobile View-grupper samt bygga en grenstruktur med undergrupper i flera olika nivåer. Exempel på Mobile View-grupper kan vara olika kontor, olika avdelningar, olika arbetsuppgifter etc

  Användarlicenser: Krävs för att ta del av er Mobile View-kanal. Då ni bjuder in en användare får denne en licens i form av en personlig aktiveringskod, som skickas ut via mail eller SMS.

  Användargrupper: En användargrupp består av flera olika Mobile View-grupper och är ett sätt att förenkla hanteringen många användare. De användare som ska ha åtkomst till samma Mobile View-grupper ansluts till en användargrupp. Därmed slipper ni administrera inställningar för varje enskild individ.

  Bygga struktur 

  Mobile View-grupper används för att skapa grupper till Mobile View. Grupperna används sedan för att styra vilka som ska motta det som publiceras till Mobile View.

  1. Klicka på Mobile View-grupper.
  2. Klicka på + Ny Mobile View-grupp för att skapa en ny grupp.
  3. Namnge gruppen och klicka på Spara.
  4. Skapa undergrupper: Håll markören över Huvudgruppen och klicka på +.

  Exempel

  Här har ett företag med kontor i Stockholm, Uppsala och Gävle. Dessa ingår i en huvudgrupp för Alla kontor. Samt att Gävle har 2 undergrupper med Ordinarie personal och Vikarier.
  Exempelvis: Undergruppen Gävle kommer automatiskt få material publicerat till gruppen Alla kontor. Även Ordinarie personal och vikarier kommer få materialet från huvudgruppen.

  Screenshot__10_.png

  Notera

  Ni kan skapa hur många grupper och undergrupper som helst.

  Vill ni skapa nya grupper en ny huvudgrupp så huvudgrupp så klickar ni på + Ny Mobile Viewgrupp.

  Ni kan när som helst lägga till nya grupper samt ta bort eller döpa om befintliga grupper. För att göra detta håller ni markören över den aktuella gruppen och använder Pennan (döpa om) eller Krysset (ta bort). Ni kan även sortera om era grupper genom att dra och släppa den grupp som ni vill flytta. 

  Mottagare

  Under Mottagare kan ni lägga till flera mottagare samt skapa användargrupper.

  Användargrupper: Skapa användargrupper för smidigare hantering av många användare.

  Användarlicenser: Här lägger ni till användare som ska få tillgång till er Mobile View-kanal.

  Användargrupper

  Lägg till användargrupp:

  1. Klicka på mottagare på kontrollpanelen. 
  2. Klicka på användargrupper.
  3. Klicka på + samt Lägg till användargrupp
  4. Namnge användargruppen och välj sedan i rullistan de Mobile View-grupper som skall ingå i användargruppen.
  5. Klicka på Spara.

  Användarlicenser

  Lägg till användarlicenser:

  1. Klicka på Mottagare på kontrollpanelen.
  2. Klicka på Användarlicenser.
  3. Klicka på + samt lägg till användarlicens.
  4. Fyll i uppgifter till användaren.
  5. Ange vilken/vilka Användargrupper och/eller Mobile view-grupper användaren skall tillhöra.
  6. Klicka på spara.

  Notera

  Vid skapande av användarlicens krävs att ni anger antingen en E-postadress eller ett mobilnummer. Däremot krävs inte att båda fylls i. För att aktiveringskod ska skickas med SMS krävs att Mobile View - skicka SMS är aktiverat

  Fortsatt användning

  Då ni har skapat er struktur med mobile view-grupper, era användargrupper samt era användarlicenser är ni redo att börja publicera till Mobile View!

Mediaspelare

PLAYport

 • PLAYport - Installationsguide

  Denna artikel handlar om hur du installerar en PLAYport HD.

  Trådad anslutning Trådlös anslutning
  1. Koppla in din PLAYport mediaspelare. Den behöver vara ansluten till skärmen via HDMI, en trådad anslutning till ert nätverk via Ethernet och en strömkälla.
   Om ni väljer att använda ström via USB så kräver mediaspelaren 2.5A för att fungera. Vi rekommenderar att använda den medföljande strömsladden via ett vägguttag.

  2. Ändra källa på skärmen tills du ser att mediaspelaren startar upp på skärmen. Detta görs genom att trycka på Input, Source Eller meny -knappen på skärmens fjärrkontroll.  Du måste kanske bläddra mellan flera källor innan du hittar rätt (HDMI1, HDMI2 m.m) 

  3. Mediaspelaren kommer starta upp och visa 3 cirklar. Är dessa 3 cirklar gröna så har spelaren anslutning till PLAYipps servrar. Har den inte 3 gröna cirklar prova att starta om din mediaspelare genom att dra ur strömsladden och stoppa in den igen. Syns det återigen inga gröna cirklar på skärmen så hittar du vår felsökningsguide här.

  4. Om mediaspelaren är aktiverad i PLAYipp manager så kommer innehållet som skall visas laddas ner och sedan visas på skärmen. Är den inte aktiverad i PLAYipp manager så visas aktiveringskoden på skärmen.
   aktiveringskod.png
   Läs i Aktivera mediaspelare med aktiveringskod för att se hur du aktiverar din mediaspelare.
 • PLAYport - Felsökning av nätverk

   Symptom

  • Materialet uppdateras inte på skärmen.
  • Det står ”Connection lost” i vissa ytor eller alla ytor.
  • Det visas tre röda cirklar på skärmen vid uppstart.

   

  Trådbunden anslutning (Ethernet) Trådlös anslutning (Wi-Fi) 

  Visas 3 gröna cirklar på skärmen när den startar upp i har mediaspelaren nätverksanslutning till våra servrar och problem borde vara löst.

  1. Kontrollera att alla sladdar är ordentligt in-kopplade i mediaspelaren.

  2. Starta om din mediaspelare. Dra ur strömsladden ur spelaren eller vägguttaget.

  3. Verifiera att mediaspelaren har en nätverkssladd ansluten. Den kan vara ansluten via en USB-adapter (behövs för PLAYport max/mini) eller direkt in in mediaspelaren (PLAYport HD).
   Dra ur denna och koppla i Ethernet sladden för att verifiera att den är ansluten ordentligt.

  4. Verifiera att spelaren är inställd och använder trådad anslutning.
   Detta verifierar du genom att koppla in ett USB-tangentbord i mediaspelaren och trycka på F2 för att komma till network manager. Har mediaspelaren bara micro-USB portar så följde det med en adapter till USB Type-A. Gäller bara PLAYport max/mini
   Verifiera att mediaspelaren är inställd på wired.  Annars så ändra till wired.
   Backa ur menyn med ESC eller spara inställningarna genom att tycka på F5

  5. Gå in i Network Manager (F2) och tryck CTRL + ALT + F12.
   Välj Ethernet och verifiera så att Ethernet är påslaget.
   Om det är avstängt så slå på det genom att navigera ner till Ethernet och klicka Enter. Navigera till  höger och klicka i "Ethernet Is Enabled/Disabled".
   (Backa ur denna meny med ESC när du är klart)

  6. Om mediaspelaren fortfarande inte ansluter till nätverket, så är det något som gör att spelaren inte får nätverksuppkoppling. Kontrollera så att eventuell hubb, switch eller router är anslutna och inkopplade ordentligt. Du lokaliserar i de flesta fall någon av ovan nämnd i andra änden av nätverkssladden som går ut ifrån mediaspelaren.

  7. Om mediaspelaren ändå inte lyckas få uppkoppling så kan det bero på att det krävs någon typ av nätverkskonfiguration. Det kan t.ex. vara att nätverket kräver att mediaspelaren har fast/statisk IP-adress, att nätverket går igenom en proxyserver eller att nätverket kräver att man verifierar MAC-adressen manuellt. Kontakta er interna IT- /nätverksavdelning för vidare konsultation.

  8. Får inte mediaspelaren nätverksuppkoppling när du genomfört punkterna ovan så måste IT-ansvarig kontrollera följande: Port 80 och 443 måste vara öppen för adresspannet: 192.165.76.0/24 till 192.165.77.0/24 (192.165.76.0 - 192.165.77.255) • PLAYport - Konfiguration av nätverk
  Trådbunden anslutning (Ethernet) Trådlös anslutning (Wi-Fi)

  OBS! Om Wi-Fi är påslaget så kommer Ethernet att stängas av på mediaspelaren. 

  1. Anslut Ethernetsladden till spelaren

  2. Starta din mediaspelare. 
   Kontrollera om mediaspelaren får 3 röda eller gröna cirklar under uppstart
   Får mediaspelaren gröna cirklar så har den uppkoppling till PLAYipps servrar

  3. Får mediaspelaren inte någon nätverksuppkoppling så behöver anslutningen felsökas.
   Läs vår artikel ang. felsökning av nätverk här.

  Om mediaspelaren är aktiverad i PLAYipp manager så kommer innehållet som skall visas laddas ner och sedan visas på skärmen. Är den inte aktiverad i PLAYipp manager så visas aktiveringskoden på skärmen.
  aktiveringskod.png
  Läs i Aktivera mediaspelare med aktiveringskod för att se hur du aktiverar din mediaspelare.

   

   

 • PLAYport - Teknisk specifikation
  Synkningsprocessen
  PLAYipp har byggts med två grundkoncept i åtanke; enkelhet och säkerhet. Då nätverkssäkerheten ofta är väsentlig i användarnas verksamheter, måste de kunna lita på att PLAYipp varken sprider virus eller huserar säkerhetsrisker. Detta ska ske samtidigt som produkten är enkel att installera och hantera. För att uppnå dessa mål inrättades tidigt följande princip:
  En Player (enhet) ska aldrig ta emot någon form av data. Inga undantag. 
  Enheterna hämtar den data den behöver i stället för att få den skickad till sig. Detta gör att PLAYipp kan leverera en säker tjänst utan att behöva tumma på funktionaliteten. För att få detta att fungera ansluter alla enheter till PLAYipp-servern, där den får informationen den behöver; vad ska spelas, när ska det spelas, osv..
  Internet & Driftstörning
  Enheterna använder Internet för att hämta uppdateringar samt nytt material. Skulle Internetanslutningen tillfälligt vara nere fortsätter de spela nedladdat material som vanligt.
  Nätverk
  Wifi. Alla players stöder wi-fi med kryptering via WPA-psk, WPA2-psk (rekomenderas) samt WEP. Det stöder även okrypterat wifi.
  Trådbundet För en mer robust Internetanslutning rekommenderas att ni ansluter er Player med trådburen uppkoppling.
  Proxy: Alla Players stöder proxyservrar. Ni behöver fylla i er proxyinformation (URL och portnummer).
  IP: Alla Players kan använda statisk IP eller DHCP. För statisk IP – fyll i er IP-adress (inklusive nätmask, gateway och åtminstone en DNS-server).
  Kryptering: All kunddata skickas krypterad via HTTPS.
  Teknisk fördjupning
  PLAYport kör en anpassad version av Android. Enheterna är uppbyggda runt en säker Linuxkärna och avskalade från alla slags onödiga nätverkstjänster.
  Enheterna tar heller aldrig emot data via PUSH eller liknande tjänster, utan hämtar all data via HTTPS. Allt detta gör systemet robust och säkert. Den inbyggda funktionen för enklicksuppdatering av klientprogramvarorna gör att enheterna alltid har de senaste säkerhetsuppdateringarna och stabila utgåvor av PLAYipp-mjukvaran.
  Servrar
  PLAYipps servrar är baserade i Gävle och Stockholm. Backup på kunddata görs var 30:e minut. Skulle servrarna få temporära driftstörningar kommer er Player att fortsätta spela upp nedladdat material.
  Portar
  Enheterna använder följande utgående TCP-portar för att ansluta till PLAYipp-servern:
  80 – HTTP: För att enheten ska kunna visa hemsidor som mediaobjekt samt för att ställa klockan.
  443 – HTTPS: För att kontakta servern vid hämtning av XML-filer med information.
  Port 80 och 443 måste minst vara öppna till adresspannen: 192.165.76.0/24 och 192.165.77.0/24 (192.165.76.0 - 192.165.77.255) 
  Specifikation
  PLAYport HD PLAYport MAX PLAYport MINI
  Mått
  100x45x20 mm
  Vikt
  60 g
  Lagring
  8 gb
  Antal Ytor
  Obegränsad
  Uppdateringsfrekvens
  var 60:e s
  Wi-Fi
  Ja
  Ethernet
  Ja
  Bilder
  Ja
  Quicknotes
  Ja
  Bilder
  Ja
  Webb/HTML
  Ja
  Office Dokument
  Ja
  PDF
  Ja
  Ljud
  Ja. Via HDMI
  Video.
  Ja, upp till 1080p
  Flash
  Nej
  Touch
  Nej
  Vyer
  Ja
  PLAYipp remote
  Nej
   

PLAYbox

 • PLAYbox - Installationsguide

  Denna artikel handlar om hur man uppdaterar och installerar en PLAYbox till sin skärm 

  Trådad anslutning Trådlös anslutning
  1. Koppla in din PLAYbox mediaspelare. Den behöver vara ansluten till skärmen via HDMI, en trådad anslutning till ert nätverk via Ethernet och en strömkälla från medföljande strömsladd. 
  2. Ändra källa på skärmen tills du ser att mediaspelaren startar upp på skärmen. Detta görs genom att trycka på Input, Source Eller meny -knappen på skärmens fjärrkontroll. Du måste kanske bläddra mellan flera källor innan du hittar rätt (HDMI1, HDMI2 mm) 
  3. När mediaspelaren startar upp så kommer 3 cirklar att visats. Är dessa 3 cirklar gröna så har mediaspelaren anslutning till PLAYipps servrar. Om cirklarna 3 gröna fortfarande inte visas så behöver du felsöka anslutningen. Se våran felsökningsguide här.
  4. Visas bilden "why am i seeing this?" på skärmen så kan du läsa en artikel här om hur du kommer vidare.
 • PLAYbox - Felsöknings av nätverk

   Symptom

  • Materialet uppdateras inte på skärmen.
  • Det står ”Connection lost” i vissa ytor eller alla ytor.
  • Det visas tre röda cirklar på skärmen vid uppstart.
  Trådbunden anslutning (Ethernet) Trådlös anslutning (Wifi)

  Visas 3 gröna cirklar på skärmen när den startar upp har mediaspelaren nätverksanslutning och problemet är löst.

  1. Starta om din mediaspelare.

  2. Verifiera att lamporna bredvid nätverksingången på spelaren lyser och/eller blinkar. Lyser en av lamporna med ett fast sken så har den anslutning/signal till en router. Om den andra lampan också blinkar så betyder det att den skickar och/eller tar emot data.
   Om ingen av lamporna tänds eller om det är endast är sporadiska blinkningar av någon av lamporna, så är det något som gör att spelaren inte får nätverksuppkoppling eller signal.

  3. Kontrollera att eventuell hubb, switch eller router är anslutna och inkopplade ordentligt. Du lokaliserar i de flesta fall någon av ovan nämnd i andra änden av nätverkssladden som går ifrån mediaspelaren.

  4. Om mediaspelaren har en eller två av lamporna igång men ändå inte lyckats få uppkoppling så kan det bero på att det krävs någon typ av nätverkskonfiguration. Det kan t.ex. vara att nätverket kräver att mediaspelaren har fast/statisk IP-adress, att nätverket går igenom en proxyserver eller att nätverket kräver att man verifierar MAC-adressen manuellt. Kontakta er interna IT- /nätverksavdelning för vidare konsultation.

  5. Får inte mediaspelaren nätverksuppkoppling när du genomfört punkterna ovan så måste IT-ansvarig kontrollera följande:
   Port 80 och 443 måste vara öppen för adresspannet: 192.165.76.0/24 till 192.165.77.0/24 (192.165.76.0 - 192.165.77.255)

   

 • PLAYbox - Konfiguration av nätverk
  Trådad anslutning (Ethernet) Trådlös anslutning (Wi-Fi)

  OBS! Om Wi-Fi är påslaget så kommer Ethernet att stängas av på mediaspelaren. 

  1. Anslut Ethernetsladden till  mediaspelaren

  2. Starta din mediaspelare. 
   Kontrollera om mediaspelaren får 3 gröna cirklar under uppstart
   Får spelaren gröna cirklar så har den uppkoppling till PLAYipps servrar. 

  3. Får mediaspelaren inte någon nätverksuppkoppling så behöver anslutningen felsökas. 
   Läs vår artikel ang. felsökning av nätverk här.

   

 • PLAYbox - Teknisk specifikation
  Synkningsprocessen
  PLAYipp har byggts med två grundkoncept i åtanke; enkelhet och säkerhet. Då nätverkssäkerheten ofta är väsentlig i användarnas verksamheter, måste de kunna lita på att PLAYipp varken sprider virus eller huserar säkerhetsrisker. Detta ska ske samtidigt som produkten är enkel att installera och hantera. För att uppnå dessa mål inrättades tidigt följande princip:
  En Player (enhet) ska aldrig ta emot någon form av data. Inga undantag. 
  Enheterna hämtar den data den behöver i stället för att få den skickad till sig. Detta gör att PLAYipp kan leverera en säker tjänst utan att behöva tumma på funktionaliteten. För att få detta att fungera ansluter alla enheter till PLAYipp-servern, där den får informationen den behöver; vad ska spelas, när ska det spelas, osv..
  Fjärrsupport
  För att ytterligare säkerställa både säkerhet och enkelhet för användarna har ett supportverktyg implementerats, som möjliggör fjärrsupport av alla PLAYboxar. Med hjälp av detta kan supportteamet snabbt finnas till hands om någonting mot förmodan skulle gå snett, oavsett var era enheter befinner sig.
  Internet & Driftstörning
  Enheterna använder Internet för att hämta uppdateringar samt nytt material. Skulle Internetanslutningen tillfälligt vara nere fortsätter de spela nedladdat material som vanligt.
  Nätverk
  Wifi. Alla players stöder wi-fi med kryptering via WPA-psk, WPA2-psk (rekomenderas) samt WEP. Det stöder även okrypterat wifi.
  Trådbundet För en mer robust Internetanslutning rekommenderas att ni ansluter er Player med trådburen uppkoppling.
  Proxy: Alla Players stöder proxyservrar. Ni behöver fylla i er proxyinformation (URL och portnummer).
  IP: Alla Players kan använda statisk IP eller DHCP. För statisk IP – fyll i er IP-adress (inklusive nätmask, gateway och åtminstone en DNS-server).
  Kryptering: All kunddata skickas krypterad via HTTPS.
  Teknisk fördjupning
  En PLAYbox är en liten dator som kör en skräddarsydd Linuxdistribution, medan PLAYport kör en anpassad version av Android – båda med egenutvecklad PLAYipp-programvara. Enheterna är uppbyggda runt en säker Linuxkärna och avskalade från alla slags onödiga nätverkstjänster.
  Enheterna tar heller aldrig emot data via PUSH eller liknande tjänster, utan hämtar all data via HTTPS. Allt detta gör systemet robust och säkert. Den inbyggda funktionen för enklicksuppdatering av klientprogramvarorna gör att enheterna alltid har de senaste säkerhetsuppdateringarna och stabila utgåvor av PLAYipp-mjukvaran.
  Servrar
  PLAYipps servrar är baserade i Gävle och Stockholm. Backup på kunddata görs var 30:e minut. Skulle servrarna få temporära driftstörningar kommer er Player att fortsätta spela upp nedladdat material.
  Portar
  Enheterna använder följande utgående TCP-portar för att ansluta till PLAYipp-servern:
  80 – HTTP: För att enheten ska kunna visa hemsidor som mediaobjekt samt för att ställa klockan.
  443 – HTTPS: För att kontakta servern vid hämtning av XML-filer med information.
  Port 80 och 443 måste minst vara öppna till adresspannen: 192.165.76.0/24 och 192.165.77.0/24 (192.165.76.0 - 192.165.77.255) 
  Specifikation
  Mått
  200x200x44 mm.
  Vikt
  1,5 kg.
  Lagring
  16gb
  Antal Ytor
  Obegränsat
  Uppdateringsfrekvens
  var 30 Sekund
  Wifi
  Ja
  Ethernet
  Ja
  Bilder
  Ja
  Quicknotes
  Ja
  Webb/HTML
  Ja
  Officedokument
  Ja
  PDF
  Ja
  Ljud
  Via HDMI eller 3.5mm 
  Video
  Ja upp till 1080p
  Flash
  Ja
  Touch
  Ja
  Vyer
  Ja
  PLAYipp remote
  Ja

Philips interna mediaspelare

 • Philips - Installation av PLAYipps mjukvara

  Denna artikel handlar om hur man uppdaterar och installerar PLAYipp på en PHILIPS-skärm med Android.

  OBS Viktigt!

  Vi rekomenderar alltid att ni uppdaterar era skärmar till den senaste firmware versionen innan ni installerar vår app!
  Nedan hittar du en lista med alla modeller som stöds av playipps mjukvara. Samt instruktioner för att uppdatera skärmen till senaste firmware versionen.

  Tips! Passa även på att ladda ner appaketen samtidigt och lägg in på samma USB-minne. Appaketen hittar du längre ner i artikeln.

  Modell Firmware
  32BDL4050D FB10.04 & 1.314
  43BDL4050D FB10.04 & 1.314
  49BDL4050D FB10.04 & 1.314
  55BDL4050D FB10.04 & 1.314
  65BDL4050D FB10.04 & 1.314
  75BDL4150D  
  85BDL4150D  
  95BDL4150D  
  49BDL3050Q FB04.04
  50BDL3050Q FB04.04
  55BDL3050Q FB04.04
  65BDL3050Q FB04.04
  75BDL3050Q FB04.04
  86BDL3050Q FB04.04
  42BDL5055P FB06.01 & 1.301
  42BDL5057P FB06.01 & 1.301
  49BDL5055P FB06.01 & 1.301
  49BDL5057P FB06.01 & 1.301
  55BDL5055P FB06.01 & 1.301
  55BDL5057P FB06.01 & 1.301
  10BDL3051T 3.03
  43BDL4051T FB10.04 & 1.314
  55BDL4051T FB10.04 & 1.314
     

  OBS!

  Det finns 2 olika guider nedan. Det beror på att T-line bygger 2 på olika platformar. Om du har en 10 tums T-line scrolla ner till guiden längst ner.

  Installation av PLAYipps mjukvara.

  Förberedelser

  För att installera PLAYipps programvara så måste du använda dig av ett usb-minne (detta skall vara formaterat till FAT32).

  Ladda ner mappen som heter "Philips" och lägg denna mapp i rooten på ditt USB-minne. 

  USBdrive:\Philips\app\...

  Klicka här för att ladda ner appaketen
  1. Starta upp PHILIPS-skärmen

  2. Välj språk på skärmen.

  3. Välj nätverkstyp beroende på vilket nätverk som finns tillgängligt. 

  4. Välj “Import Signage Display Settings from USB” och klicka på Next
   (Detta kan även göras från settings > systemtools om ni redan har gått igenom setupen.)

  5. Välj Skip på “Please Select clone source.”

  6. Klicka på Finish

  7. Gå in i Inställningarna för Android (Home+1888 på fjärrkontrollen)

  8. Välj Settings > Signage Display > Custom App > Select App > PLAYippLauncher > Save

  9. Klicka på Source knappen på fjärrkontrollen och välj Custom.

  10. Ställ in energisparläge (Home > Advanced Option > Power save mode > Level 3

  11. Om mediaspelaren är aktiverad i PLAYipp manager så kommer innehållet som skall visas laddas ner och sedan visas på skärmen. Är den inte aktiverad i PLAYipp manager så visas aktiveringskoden på skärmen.
   screenshot.png
   Läs i Aktivera mediaspelare med aktiveringskod för att se hur du aktiverar din mediaspelare.

  Installation av PLAYipps programvara (T-line 10")

  Förberedelser

  För att installera PLAYipps programvara så måste du använda dig av ett usb-minne (detta skall vara formaterat till FAT32).

  Ladda ner följande fil och packa upp den. PLAYipps programvara
  Lägg sedan mappen som heter "philips" i rootmappen på ditt usb-minne (direkt på usb minnet utan att lägga den i en mapp).

  USBdrive:\Philips\app\...

  1. Starta upp PHILIPS-skärmen

  2. Välj språk på skärmen.

  3. Välj nätverkstyp beroende på vilket nätverk som finns tillgängligt. 

  4. Välj alternativet "hoppa över" när du ska välja "Signage skärminställningar"

  5. Välj alternativet "hoppa över" när du ska att klona mediafiler

  6. Bilden "installationen är slutförd" visas. Välj då Avsluta.

  7. Öppna Inställningarna för Android:
   Klicka POWER + volym ned på baksidan av skärmen 
   (Standardlösenordet är 1234)

  8. Navigera till Inställningar > Systemverktyg.
   Välj där "importera Signage Skärminställningar

  9. Välj "/mnt/usb_storage/USB_DISK1/philips/"
   Hittas inte denna fil prova en annan usb port på skärmen

  10. Navigera till Signage-Skärm > Anpassad app 

  11. Välj "PLAYippLauncher"  

  12. Navigera till Inställningar > Systemverktyg.
   Inaktivera Navigeringsfältet.

  13. Öppna Appar
   Klicka POWER + volym ned på baksidan av skärmen 
   Standardlösenordet är 1234

  14. Starta "PLAYippLauncher" Genom att klicka på ikonen.

  15. Om mediaspelaren är aktiverad i PLAYipp manager så kommer innehållet som skall visas laddas ner och sedan visas på skärmen. Är den inte aktiverad i PLAYipp manager så visas aktiveringskoden på skärmen.
   screenshot.png
   Läs i Aktivera mediaspelare med aktiveringskod för att se hur du aktiverar din mediaspelare.
 • Philips D-Line - Konfiguration av Nätverk
  Trådad anslutning (Ethernet) Trådlös anslutning (Wi-Fi)

  Om Inget Wi-Fi är valt så kommer skärmen Automatiskt att ansluta till Ethernet

  1. Tryck Home + 1888 i snabb följd på fjärrkontrollen. Om du har problem med detta så kan du behöva dra ut IR mottagaren som sitter på baksidan av skärmen.

  2. Välj Network
   device-2017-06-14-110146.png

  3. Välj Ethernet.device-2017-06-14-114434.png

  4. Se till att Enabled är ikryssad. Då skall skärmen kunna ansluta till Ethernet om det inte är krav på statiska IP-adress.
   device-2017-06-14-141724.png

  5. Tryck sedan på tillbaka-knappen på fjärrkontrollen 3 gånger. 

   Om mediaspelaren är aktiverad i PLAYipp manager så kommer innehållet som skall visas laddas ner och sedan visas på skärmen. Är den inte aktiverad i PLAYipp manager så visas aktiveringskoden på skärmen.
   screenshot.png
   Läs i Aktivera mediaspelare med aktiveringskod för att se hur du aktiverar din mediaspelare.
 • Philips D-Line - Teknisk Specifikation
  Synkningsprocessen
  PLAYipp har byggts med två grundkoncept i åtanke; enkelhet och säkerhet. Då nätverkssäkerheten ofta är väsentlig i användarnas verksamheter, måste de kunna lita på att PLAYipp varken sprider virus eller huserar säkerhetsrisker. Detta ska ske samtidigt som produkten är enkel att installera och hantera. För att uppnå dessa mål inrättades tidigt följande princip:
  En Player (enhet) ska aldrig ta emot någon form av data. Inga undantag. 
  Enheterna hämtar den data den behöver i stället för att få den skickad till sig. Detta gör att PLAYipp kan leverera en säker tjänst utan att behöva tumma på funktionaliteten. För att få detta att fungera ansluter alla enheter till PLAYipp-servern, där den får informationen den behöver; vad ska spelas, när ska det spelas, osv..
  Internet & Driftstörning
  Enheterna använder Internet för att hämta uppdateringar samt nytt material. Skulle Internetanslutningen tillfälligt vara nere fortsätter de spela nedladdat material som vanligt.
  Nätverk
  Wifi. Alla players stöder wi-fi med kryptering via WPA-psk, WPA2-psk (rekomenderas) samt WEP. Det stöder även okrypterat wifi.
  Trådbundet För en mer robust Internetanslutning rekommenderas att ni ansluter er Player med trådburen uppkoppling.
  Proxy: Alla Players stöder proxyservrar. Ni behöver fylla i er proxyinformation (URL och portnummer).
  IP: Alla Players kan använda statisk IP eller DHCP. För statisk IP – fyll i er IP-adress (inklusive nätmask, gateway och åtminstone en DNS-server).
  Kryptering: All kunddata skickas krypterad via HTTPS.
  Teknisk fördjupning
  PLAYin kör en anpassad version av Android.
  Enheterna tar heller aldrig emot data via PUSH eller liknande tjänster, utan hämtar all data via HTTPS. Allt detta gör systemet robust och säkert. Den inbyggda funktionen för enklicksuppdatering av klientprogramvarorna gör att enheterna alltid har de senaste säkerhetsuppdateringarna och stabila utgåvor av PLAYipp-mjukvaran.
  Servrar
  PLAYipps servrar är baserade i Gävle och Stockholm. Backup på kunddata görs var 30:e minut. Skulle servrarna få temporära driftstörningar kommer er Player att fortsätta spela upp nedladdat material.
  Portar
  Enheterna använder följande utgående TCP-portar för att ansluta till PLAYipp-servern:
  80 – HTTP: För att enheten ska kunna visa hemsidor som mediaobjekt samt för att ställa klockan.
  443 – HTTPS: För att kontakta servern vid hämtning av XML-filer med information.
  Port 80 och 443 måste minst vara öppna till adresspannen: 192.165.76.0/24 och 192.165.77.0/24 (192.165.76.0 - 192.165.77.255) 
  Specifikation
  Lagring
  16 gb
  Antal Ytor
  Obegränsad
  Uppdateringsfrekvens
  var 60:e s
  Wi-Fi
  Ja
  Ethernet
  Ja
  Bilder
  Ja
  Quicknotes
  Ja
  Bilder
  Ja
  Webb/HTML
  Ja
  Office Dokument
  Ja
  PDF
  Ja
  Ljud
  Ja
  Video.
  Ja, upp till 1080p
  Flash
  Nej
  Touch
  Nej
  Vyer
  Ja
  PLAYipp remote
  Nej
 • Philips D-Line - Felsökning av nätverk

   Symptom

  • Materialet uppdateras inte på skärmen.
  • Det står ”Connection lost” i vissa ytor eller alla ytor.
  • Det visas tre röda cirklar på skärmen vid uppstart.

   

  Trådad anslutning (Ethernet) Trådlös anslutning (Wi-Fi)

  Visas 3 gröna cirklar på skärmen när den startar upp har mediaspelaren anslutning till PLAYipps servrar och problemet är skall vara löst.

  1. Starta om din skärm. Detta gör du enklast genom att stänga av skärmen med fjärrkontrollen och starta den igen.

  2. Kontrollera att alla sladdar är ordentligt in-kopplade i skärmen.

  3. Kontrollera att eventuell hubb, switch eller router är anslutna och inkopplade ordentligt. Du lokaliserar i de flesta fall någon av ovan nämnd i andra änden av nätverkssladden som går ifrån mediaspelaren.

  4. Se till att Ethernet är aktivt.
   Tryck Home + 1888 i snabb följd på fjärrkontrollen. Om du har problem med detta så kan du behöva dra ut IR mottagaren som sitter på baksidan av skärmen.
   Klicka på network > Ethernet. Se till att Enabled är ikryssad. 

  5. Om mediaspelaren ändå inte lyckats få uppkoppling så kan det bero på att det krävs någon typ av nätverkskonfiguration. Det kan t.ex. vara att nätverket kräver att spelaren har fast/statisk IP-adress, att nätverket går igenom en proxyserver eller att nätverket kräver att man verifierar MAC-adressen manuellt. Kontakta er interna IT- /nätverksavdelning för vidare konsultation.

  6. Får inte mediaspelaren nätverksuppkoppling när du genomfört punkterna ovan så måste IT-ansvarig kontrollera följande:
   Port 80 och 443 måste vara öppen för adresspannet: 192.165.76.0/24 till 192.165.77.0/24 (192.165.76.0 - 192.165.77.255)

   

   

   

LG webOS 3 (3.0 & 3.2 (3.0+))

 • LG WebOS 3 - Installation av PLAYipps mjukvara

  Denna artikel handlar om hur man installerar PLAYipps mjukvara på en LG skärm med inbyggd mediaspelare i LGs signage serie med WebOS 3 eller högre.

  OBS!

  Det finns 2 versioner av LGs webOS 3! WebOS 3.0 och WebOS 3.2 (3.0+). Under hittar du en lista med alla modeller som stöds, vilken WebOS version och installationsguider för båda versionerna.

  Modell nummer WebOS version
  32/43/49/55/65SM5KD 3.2 (3.0+)
  55EJ5D 3.2 (3.0+)
  65EE5PC 3.0
  55EF5C 3.0
  55EV5C 3.0
  55EH5C 3.0
  55EJ5C 3.0
  65EV5C 3.0
  42/49/55LS73C 3.0
  42/49/55LS75C 3.0
  42/49/55LS73D 3.0
  43/49/55SM3C 3.0
  32/43/49/55/65SM5C 3.0
  32/43/49/55/65SM5KC 3.0
  49/55/65UH5C 3.0
  55XE3C 3.0
  75XF3C 3.0
  75XS2C 3.0
  86TR3D 3.2 (3.0+)
  55EG5CD 3.2 (3.0+)
  32/43/49/55/65SM5D 3.2 (3.0+)

  Artboard_1.png

  Installationsguide

  Webos 3.2 (3.0+)

  1. Starta skärmen
  2. Välj quick start
  3. Ställ in följande alternativ
   Screen rotation / skärm rotation
   Time and date / Tid och datum
   Auto power = off / Autoavstängning = av
  4. Anslut till Nätverk 
   Ska ethernet användas koppla då in kabel och verifiera att den skärmen är ansluten till nätverk (Du kan verifiera att skärmen är ansluten från menyn inställningar > allmänt > Nätverk)
   För att ansluta till wifi
   1. Gå in på inställningar > allmänt > Nätverk > Wi-Fi-anslutning
   2. Välj Nätverket
   3. Skriv in ev lösenord
   4. När skärmen är ansluten kan du gå vidare till nästa steg

  5. Välj Inställningar > Ez-inställning > SI-Serverinställningar
  6. Ställ in följande inställningar:
   Helt Kvalificerat domännamn = på
   Skriv in: https://webos.playipp.com/PLAYipp.ipk 
   Programstartläge = lokal
   apptyp = ipk
  7. Klicka på Lokal appuppdatering = Fjärr
  8. Bekräfta appuppdateringen
  9. Klicka OK när uppdateringen är klar
  10. Starta om skärmen
  11. Vid uppstart skall 3 gröna cirklar visas om mediaspelaren har internetaccess. Visas tre röda cirklar har inte mediaspelaren internetaccess. Klicka här för att följa våran guide för felsökning.

  Om mediaspelaren är aktiverad i PLAYipp manager så kommer innehållet som skall visas laddas ner och sedan visas på skärmen. Är den inte aktiverad i PLAYipp manager så visas aktiveringskoden på skärmen.screenshot.png

  Läs i Aktivera mediaspelare med aktiveringskod för att se hur du aktiverar din mediaspelare.

  Artboard_1.png

  Installationsguide

  Webos 3.0

  1. Starta skärmen.
  2. Välj Språk, kontinent och land
  3. Stäng av all rotation 
  4. Anslut till ett nätverk (trådat eller trådlöst)
  5. Klicka klar när inställningarna för på på/av timer visas.
  6. Öppna source/käll menyn och håll in inställningar knappen på fjärrkontrollen i 5 sekunder.
  7. När pratbublan kommer upp tryck '8,0,8,0,OK' snabbt för att komma åt server inställningarna.
  8. Ställ in följande inställningar:
   Application Launch Mode = Local
   Fully Qualified Domain Name = på 
   Skriv in: https://webos.playipp.com/PLAYipp.ipk 
   Aplication type = ipk
  9. Klicka på Lokal appuppdatering = remote
  10. Bekräfta appuppdateringen
  11. Klicka OK när uppdateringen är klar
  12. Starta om skärmen
  13. Vid uppstart skall 3 gröna cirklar visas om mediaspelaren har internetaccess. Visas tre röda cirklar har inte mediaspelaren internetaccess. Klicka här för att följa våran guide för felsökning.

  Om mediaspelaren är aktiverad i PLAYipp manager så kommer innehållet som skall visas laddas ner och sedan visas på skärmen. Är den inte aktiverad i PLAYipp manager så visas aktiveringskoden på skärmen.screenshot.png

  Läs i Aktivera mediaspelare med aktiveringskod för att se hur du aktiverar din mediaspelare.

   

   

   

   

 • LG WebOS 3 (3.0) - Konfiguration av nätverk

  OBS!

  Det finns 2 versioner av LGs webOS 3! WebOS 3.0 och WebOS 3.2 (3.0+). Det finns 2 olika guider för dessa 2 olika versioner. Du hittar guiden för WebOS 3.2 (3.0+) här.

  Trådad anslutning (Ethernet) Trådlös anslutning (Wi-Fi)
  1. Anslut en nätverkskabel till baksidan av skärmen
   Ett meddelande att du anlutit en nätverkskabel dyker upp på skärmen.
  2. Om mediaspelaren är aktiverad i PLAYipp manager så kommer innehållet som skall visas laddas ner och sedan visas på skärmen. Är den inte aktiverad i PLAYipp manager så visas aktiveringskoden på skärmen.
    aktiveringskod.png
   Läs i Aktivera mediaspelare med aktiveringskod för att se hur du aktiverar din mediaspelare.
 • LG WebOS 3 (3.2 (3.0+)) - Konfiguration av nätverk

  OBS!

  Det finns 2 versioner av LGs webOS 3! WebOS 3.0 och WebOS 3.2 (3.0+). Det finns 2 olika guider för dessa 2 olika versioner. Du hittar guiden för WebOS 3.0 här.

  Trådad anslutning (Ethernet) Trådlös anslutning (Wi-Fi)
  1. Anslut en nätverkskabel till baksidan av skärmen
   Ett meddelande att du anlutit en nätverkskabel dyker upp på skärmen.
  2. Om mediaspelaren är aktiverad i PLAYipp manager så kommer innehållet som skall visas laddas ner och sedan visas på skärmen. Är den inte aktiverad i PLAYipp manager så visas aktiveringskoden på skärmen.
    aktiveringskod.png
   Läs i Aktivera mediaspelare med aktiveringskod för att se hur du aktiverar din mediaspelare.
 • LG WebOS 3 - Teknisk specifikation
  Synkningsprocessen
  PLAYipp har byggts med två grundkoncept i åtanke; enkelhet och säkerhet. Då nätverkssäkerheten ofta är väsentlig i användarnas verksamheter, måste de kunna lita på att PLAYipp varken sprider virus eller huserar säkerhetsrisker. Detta ska ske samtidigt som produkten är enkel att installera och hantera. För att uppnå dessa mål inrättades tidigt följande princip:
  En Player (enhet) ska aldrig ta emot någon form av data. Inga undantag. 
  Enheterna hämtar den data den behöver i stället för att få den skickad till sig. Detta gör att PLAYipp kan leverera en säker tjänst utan att behöva tumma på funktionaliteten. För att få detta att fungera ansluter alla enheter till PLAYipp-servern, där den får informationen den behöver; vad ska spelas, när ska det spelas, osv..
  Internet & Driftstörning
  Enheterna använder Internet för att hämta uppdateringar samt nytt material. Skulle Internetanslutningen tillfälligt vara nere fortsätter de spela nedladdat material som vanligt.
  Nätverk
  Wifi. Alla players stöder wi-fi med kryptering via WPA-psk, WPA2-psk (rekomenderas) samt WEP. Det stöder även okrypterat wifi.
  Trådbundet För en mer robust Internetanslutning rekommenderas att ni ansluter er Player med trådburen uppkoppling.
  Proxy: Alla Players stöder proxyservrar. Ni behöver fylla i er proxyinformation (URL och portnummer).
  IP: Alla Players kan använda statisk IP eller DHCP. För statisk IP – fyll i er IP-adress (inklusive nätmask, gateway och åtminstone en DNS-server).
  Kryptering: All kunddata skickas krypterad via HTTPS.
  Teknisk fördjupning
  PLAYin LG kör en anpassad version av LG WEBos mjukvara.
  Enheterna tar aldrig emot data via PUSH eller liknande tjänster, utan hämtar all data via HTTPS. Allt detta gör systemet robust och säkert. Den inbyggda funktionen för enklicksuppdatering av klientprogramvarorna gör att enheterna alltid har de senaste säkerhetsuppdateringarna och stabila utgåvor av PLAYipp-mjukvaran.
  Servrar
  PLAYipps servrar är baserade i Gävle och Stockholm. Backup på kunddata görs var 30:e minut. Skulle servrarna få temporära driftstörningar kommer er Player att fortsätta spela upp nedladdat material.
  Portar
  Enheterna använder följande utgående TCP-portar för att ansluta till PLAYipp-servern:
  80 – HTTP: För att enheten ska kunna visa hemsidor som mediaobjekt samt för att ställa klockan.
  443 – HTTPS: För att kontakta servern vid hämtning av XML-filer med information.
  Port 80 och 443 måste minst vara öppna till adresspannen: 192.165.76.0/24 och 192.165.77.0/24 (192.165.76.0 - 192.165.77.255) 
  Specifikation
  Antal Ytor
  Obegränsad
  Uppdateringsfrekvens
  var 60:e s
  Wi-Fi
  Ja
  Ethernet
  Ja
  Bilder
  Ja
  Quicknotes
  Ja
  Bilder
  Ja
  Webb/HTML
  Ja
  Office Dokument
  Ja
  PDF
  Ja
  Ljud
  Ja
  Video.
  Ja, upp till 1080p
  Flash
  Nej
  Touch
  Ja*
  Vyer
  Ja
  PLAYipp remote
  Nej

  *) Avvikelser kan förekomma mellan olika skärmmodeller.

 • LG WebOS 3 (3.0) - Felsöknings av nätverk

   Symptom

  • Materialet uppdateras inte på skärmen.
  • Det står ”Connection lost” i vissa ytor eller alla ytor.
  • Det visas tre röda cirklar på skärmen vid uppstart.

  OBS!

  Det finns 2 versioner av LGs webOS 3! WebOS 3.0 och WebOS 3.2 (3.0+). Det finns 2 olika guider för dessa 2 olika versioner. Du hittar guiden för WebOS 3.2 här.

  Trådbunden anslutning (Ethernet) Trådlös anslutning (Wi-Fi)

  Visas 3 gröna cirklar på skärmen när den startar upp har mediaspelaren anslutning till PLAYipps servrar och problemet är skall vara löst.

  1. Starta om skärmen genom att trycka på power och sedan power på fjärrkontrollen.

  2. Kontrollera att alla sladdar är ordentligt in-kopplade i skärmen.

  3. Kontrollera att eventuell hubb, switch eller router är anslutna och inkopplade ordentligt. Du lokaliserar i de flesta fall någon av ovan nämnd i andra änden av nätverkssladden som går ifrån mediaspelaren.

  4. Kontrollera att mediaspelaren använder ett trådat nätverk genom att navigera till:
   Inställningar > Alla inställningar > Nätverk. Skärmen kommer då visa en status för anslutningen. (Det kommer nu stå "ansluten till internet" om skärmen kunde ansluta till internet.)
   För att visa avancerade inställningar klicka på Trådbunden (Ethernet).

  5. Om mediaspelaren ändå inte lyckats få uppkoppling så kan det bero på att det krävs någon typ av nätverkskonfiguration. Det kan t.ex. vara att nätverket kräver att spelaren har fast/statisk IP-adress, att nätverket går igenom en proxyserver eller att nätverket kräver att man verifierar MAC-adressen manuellt. Kontakta er interna IT- /nätverksavdelning för vidare konsultation.

  6. Får inte mediaspelaren nätverksuppkoppling när du genomfört punkterna ovan så måste IT-ansvarig kontrollera följande:
   Port 80 och 443 måste vara öppen för adresspannet: 192.165.76.0/24 till 192.165.77.0/24 (192.165.76.0 - 192.165.77.255)

   

 • LG WebOS 3 (3.2 (3.0+)) - Felsöknings av nätverk

   Symptom

  • Materialet uppdateras inte på skärmen.
  • Det står ”Connection lost” i vissa ytor eller alla ytor.
  • Det visas tre röda cirklar på skärmen vid uppstart.

  OBS!

  Det finns 2 versioner av LGs webOS 3! WebOS 3.0 och WebOS 3.2 (3.0+). Det finns 2 olika guider för dessa 2 olika versioner. Du hittar guiden för WebOS 3.0 här.

  Trådbunden anslutning (Ethernet) Trådlös anslutning (Wi-Fi)

  Visas 3 gröna cirklar på skärmen när den startar upp har mediaspelaren anslutning till PLAYipps servrar och problemet är skall vara löst.

  1. Starta om skärmen genom att trycka på power och sedan power på fjärrkontrollen.
  2. Kontrollera att alla sladdar är ordentligt in-kopplade i skärmen.

  3. Kontrollera att eventuell hubb, switch eller router är anslutna och inkopplade ordentligt. Du lokaliserar i de flesta fall någon av ovan nämnd i andra änden av nätverkssladden som går ifrån mediaspelaren.

  4. Kontrollera att mediaspelaren använder ett trådat nätverk genom att navigera till:
   Inställningar > Allmänt > Nätverk. Skärmen kommer då visa en status för anslutningen.
   För att visa avancerade inställningar klicka på Trådbunden (Ethernet).

  5. Om mediaspelaren ändå inte lyckats få uppkoppling så kan det bero på att det krävs någon typ av nätverkskonfiguration. Det kan t.ex. vara att nätverket kräver att spelaren har fast/statisk IP-adress, att nätverket går igenom en proxyserver eller att nätverket kräver att man verifierar MAC-adressen manuellt. Kontakta er interna IT- /nätverksavdelning för vidare konsultation.

  6. Får inte mediaspelaren nätverksuppkoppling när du genomfört punkterna ovan så måste IT-ansvarig kontrollera följande:
   Port 80 och 443 måste vara öppen för adresspannet: 192.165.76.0/24 till 192.165.77.0/24 (192.165.76.0 - 192.165.77.255)

   

Samsung SSSP4 (Tizen) interna mediaspelare

 • Samsung SSSP4 (Tizen) - Installation av PLAYipps mjukvara

  Denna artikel handlar om hur man uppdaterar och installerar PLAYipps mjukvara på en Samsung skärm med inbyggd mediaspelare Samsungs SSSP4 serie.

  OBS! För lättare installation koppla in ett tangentbord i skärmen för att snabbare kunna välja och knappa in uppgifter, fjärrkontroller går även att använda samtidigt.

  Installationsrutin

  1. Välj språk

  2. Välj Bildskärmsorientering

  3. Stäng av Autoavstängning

  4. Anslut till nätverk

  5. Sätt datum och klocka

  6. Välj att spela via URL-startare

  7. Knappa in URLen: https://tizen.playipp.com

  8. Döp om enheten om ni vill att den skall heta något speciellt på nätverket.
   Gå annars vidare med standardnamnet.

  9. Starta URL-Starare

  10. PLAYipps mjukvara insalleras opch uppdateras.

  11. Vid uppstart skall 3 gröna cirklar visas om mediaspelaren har internetaccess. Visas tre röda cirklar har inte mediaspelaren internetaccess. Klicka här för att följa våran guide för felsökning.

   Om mediaspelaren är aktiverad i PLAYipp manager så kommer innehållet som skall visas laddas ner och sedan visas på skärmen. Är den inte aktiverad i PLAYipp manager så visas aktiveringskoden på skärmen.screenshot.png

   Läs i Aktivera mediaspelare med aktiveringskod för att se hur du aktiverar din mediaspelare.

   

 • Samsung SSSP4 (Tizen) - Konfiguration av nätverk
  Trådad anslutning (Ethernet) Trådlös anslutning (Wi-Fi)
  1. Anslut en nätverkskabel till baksidan av skärmen
   Ett meddelande att du anlutit en nätverkskabel dyker upp på skärmen.
  2. Välj Ja när skärmen frågar om du vill konfigurera nätverket
   Skärmen kommer att testa anslutningen om anslutningen fungerar eller ej.
  3. Klicka OK
  4. Backa och välj home och starta sedam URL Startare
  5. Om mediaspelaren är aktiverad i PLAYipp manager så kommer innehållet som skall visas laddas ner och sedan visas på skärmen. Är den inte aktiverad i PLAYipp manager så visas aktiveringskoden på skärmen.
   aktiveringskod.png
   Läs i Aktivera mediaspelare med aktiveringskod för att se hur du aktiverar din mediaspelare.
 • Samsung SSSP4 (Tizen) - Teknisk specifikation
  Synkningsprocessen
  PLAYipp har byggts med två grundkoncept i åtanke; enkelhet och säkerhet. Då nätverkssäkerheten ofta är väsentlig i användarnas verksamheter, måste de kunna lita på att PLAYipp varken sprider virus eller huserar säkerhetsrisker. Detta ska ske samtidigt som produkten är enkel att installera och hantera. För att uppnå dessa mål inrättades tidigt följande princip:
  En Player (enhet) ska aldrig ta emot någon form av data. Inga undantag. 
  Enheterna hämtar den data den behöver i stället för att få den skickad till sig. Detta gör att PLAYipp kan leverera en säker tjänst utan att behöva tumma på funktionaliteten. För att få detta att fungera ansluter alla enheter till PLAYipp-servern, där den får informationen den behöver; vad ska spelas, när ska det spelas, osv..
  Internet & Driftstörning
  Enheterna använder Internet för att hämta uppdateringar samt nytt material. Skulle Internetanslutningen tillfälligt vara nere fortsätter de spela nedladdat material som vanligt.
  Nätverk
  Wifi. Alla players stöder wi-fi med kryptering via WPA-psk, WPA2-psk (rekomenderas) samt WEP. Det stöder även okrypterat wifi.
  Trådbundet För en mer robust Internetanslutning rekommenderas att ni ansluter er Player med trådburen uppkoppling.
  Proxy: Alla Players stöder proxyservrar. Ni behöver fylla i er proxyinformation (URL och portnummer).
  IP: Alla Players kan använda statisk IP eller DHCP. För statisk IP – fyll i er IP-adress (inklusive nätmask, gateway och åtminstone en DNS-server).
  Kryptering: All kunddata skickas krypterad via HTTPS.
  Teknisk fördjupning
  PLAYin Samsung kör en anpassad version av Samsungs smart signage platform.
  Enheterna tar heller aldrig emot data via PUSH eller liknande tjänster, utan hämtar all data via HTTPS. Allt detta gör systemet robust och säkert. Den inbyggda funktionen för enklicksuppdatering av klientprogramvarorna gör att enheterna alltid har de senaste säkerhetsuppdateringarna och stabila utgåvor av PLAYipp-mjukvaran.
  Servrar
  PLAYipps servrar är baserade i Gävle och Stockholm. Backup på kunddata görs var 30:e minut. Skulle servrarna få temporära driftstörningar kommer er Player att fortsätta spela upp nedladdat material.
  Portar
  Enheterna använder följande utgående TCP-portar för att ansluta till PLAYipp-servern:
  80 – HTTP: För att enheten ska kunna visa hemsidor som mediaobjekt samt för att ställa klockan.
  443 – HTTPS: För att kontakta servern vid hämtning av XML-filer med information.
  Port 80 och 443 måste minst vara öppna till adresspannen: 192.165.76.0/24 och 192.165.77.0/24 (192.165.76.0 - 192.165.77.255) 
  Specifikation
  Antal Ytor
  Obegränsad
  Uppdateringsfrekvens
  var 60:e s
  Wi-Fi
  Ja
  Ethernet
  Ja
  Bilder
  Ja
  Quicknotes
  Ja
  Bilder
  Ja
  Webb/HTML
  Ja
  Office Dokument
  Ja
  PDF
  Ja
  Ljud
  Ja
  Video.
  Ja, upp till 1080p
  Flash
  Nej
  Touch
  Ja*
  Vyer
  Ja
  PLAYipp remote
  Nej

  *) Avvikelser kan förekomma mellan olika skärmmodeller.

 • Samsung SSSP4 (Tizen) - Felsöknings av nätverk

   Symptom

  • Materialet uppdateras inte på skärmen.
  • Det står ”Connection lost” i vissa ytor eller alla ytor.
  • Det visas tre röda cirklar på skärmen vid uppstart.

   

  Trådbunden anslutning (Ethernet) Trådlös anslutning (Wi-Fi)

  Visas 3 gröna cirklar på skärmen när den startar upp har mediaspelaren anslutning till PLAYipps servrar och problemet är skall vara löst.

  1. Starta om skärmen genom att trycka på power off och sedan power on på fjärrkontrollen.

  2. Kontrollera att alla sladdar är ordentligt in-kopplade i skärmen.

  3. Kontrollera att eventuell hubb, switch eller router är anslutna och inkopplade ordentligt. Du lokaliserar i de flesta fall någon av ovan nämnd i andra änden av nätverkssladden som går ifrån mediaspelaren.

  4. Kontrollera att mediaspelaren använder ett trådat nätverk genom att navigera till:
   Menu > Network > Open Network settings. 
   Välj då trådad och följ instruktionerna på skärmen.

  5. Om skärmen får anslutning till nätverk enligt punkt 4 men fortfarande inte uppdaterar innehållet på skärmen:
   Navigera till: Home > URL Launcher settings > Install Web App. Byt ut den som är inskriven mot tizen.playipp.com (https://tizen.playipp.com)

  6. Om mediaspelaren ändå inte lyckats få uppkoppling så kan det bero på att det krävs någon typ av nätverkskonfiguration. Det kan t.ex. vara att nätverket kräver att spelaren har fast/statisk IP-adress, att nätverket går igenom en proxyserver eller att nätverket kräver att man verifierar MAC-adressen manuellt. Kontakta er interna IT- /nätverksavdelning för vidare konsultation.

  7. Får inte mediaspelaren nätverksuppkoppling när du genomfört punkterna ovan så måste IT-ansvarig kontrollera följande:
   Port 80 och 443 måste vara öppen för adresspannet: 192.165.76.0/24 till 192.165.77.0/24 (192.165.76.0 - 192.165.77.255)

   

Samsung SSSP3 interna mediaspelare

 • Samsung SSSP3 - Installation av PLAYipps mjukvara

  Denna artikel handlar om hur man uppdaterar och installerar PLAYipps mjukvara på en Samsung skärm med inbyggd mediaspelare Samsungs SSSP3 serie.

  OBS! För lättare installation koppla in ett tangentbord i skärmen för att snabbare kunna välja och knappa in uppgifter, fjärrkontroller går även att använda samtidigt.

  Följande modeller av Samsungs skärmar med inbyggda mediaspelare stödjer installation av PLAYipp:

  Modell 
  Storlek i tum
  DHE
  40, 48, 55
  DME
  32, 40 ,48 ,55 ,65 ,75
  DBE
  32, 40, 48, 55
  MLE
  32, 55
  UDE-P
  46, 55
  UDE-S
  55

  Installationsrutin

  1. Starta upp skärmen och gå genom steg 1-8.

  2. Välj autopower off = off

  3. Ange ett trådlöst eller trådat nätverk.

  4. Sätt datum och klocka

  5. Knappa in URLen: https://samsung.playipp.com
  6. Döp om enheten om ni vill att den skall heta något speciellt på nätverket.
   Gå annars vidare med standardnamnet.

  7. Efter nerladdningen av PLAYipps programvara är klar, klicka på URL launcher.

  8. Vid uppstart skall 3 gröna cirklar visas om mediaspelaren har internetaccess. Visas tre röda cirklar har inte mediaspelaren internetaccess. Klicka här för att följa våran guide för felsökning.

  Om mediaspelaren är aktiverad i PLAYipp manager så kommer innehållet som skall visas laddas ner och sedan visas på skärmen. Är den inte aktiverad i PLAYipp manager så visas aktiveringskoden på skärmen.screenshot.png
  Läs i Aktivera mediaspelare med aktiveringskod för att se hur du aktiverar din mediaspelare.

   

 • Samsung SSSP3 - Konfiguration av nätverk
  Trådad anslutning (Ethernet) Trådlös anslutning (Wi-Fi)
  1. Anslut en nätverkskabel till baksidan av skärmen
  2. Tryck på Home på fjärrkontrollen 
  3. Välj Fler inställningar
  4. Välj Nätverk
  5. Välj Nätverksinställningar
  6. Välj Kabel under Nätverkstyp.
  7. Välj anslut
  8. Skärmen kommer att testa anslutningen om anslutningen fungerar eller ej.
  9. Välj OK
  10. Backa och starta sedan URL Startare 
  11. Om mediaspelaren är aktiverad i PLAYipp manager så kommer innehållet som skall visas laddas ner och sedan visas på skärmen. Är den inte aktiverad i PLAYipp manager så visas aktiveringskoden på skärmen.
   aktiveringskod.png
   Läs i Aktivera mediaspelare med aktiveringskod för att se hur du aktiverar din mediaspelare.
 • Samsung SSSP3 - Teknisk specifikation
  Synkningsprocessen
  PLAYipp har byggts med två grundkoncept i åtanke; enkelhet och säkerhet. Då nätverkssäkerheten ofta är väsentlig i användarnas verksamheter, måste de kunna lita på att PLAYipp varken sprider virus eller huserar säkerhetsrisker. Detta ska ske samtidigt som produkten är enkel att installera och hantera. För att uppnå dessa mål inrättades tidigt följande princip:
  En Player (enhet) ska aldrig ta emot någon form av data. Inga undantag. 
  Enheterna hämtar den data den behöver i stället för att få den skickad till sig. Detta gör att PLAYipp kan leverera en säker tjänst utan att behöva tumma på funktionaliteten. För att få detta att fungera ansluter alla enheter till PLAYipp-servern, där den får informationen den behöver; vad ska spelas, när ska det spelas, osv..
  Internet & Driftstörning
  Enheterna använder Internet för att hämta uppdateringar samt nytt material. Skulle Internetanslutningen tillfälligt vara nere fortsätter de spela nedladdat material som vanligt.
  Nätverk
  Wifi. Alla players stöder wi-fi med kryptering via WPA-psk, WPA2-psk (rekomenderas) samt WEP. Det stöder även okrypterat wifi.
  Trådbundet För en mer robust Internetanslutning rekommenderas att ni ansluter er Player med trådburen uppkoppling.
  Proxy: Alla Players stöder proxyservrar. Ni behöver fylla i er proxyinformation (URL och portnummer).
  IP: Alla Players kan använda statisk IP eller DHCP. För statisk IP – fyll i er IP-adress (inklusive nätmask, gateway och åtminstone en DNS-server).
  Kryptering: All kunddata skickas krypterad via HTTPS.
  Teknisk fördjupning
  PLAYin Samsung kör en anpassad version av Samsungs smart signage platform.
  Enheterna tar heller aldrig emot data via PUSH eller liknande tjänster, utan hämtar all data via HTTPS. Allt detta gör systemet robust och säkert. Den inbyggda funktionen för enklicksuppdatering av klientprogramvarorna gör att enheterna alltid har de senaste säkerhetsuppdateringarna och stabila utgåvor av PLAYipp-mjukvaran.
  Servrar
  PLAYipps servrar är baserade i Gävle och Stockholm. Backup på kunddata görs var 30:e minut. Skulle servrarna få temporära driftstörningar kommer er Player att fortsätta spela upp nedladdat material.
  Portar
  Enheterna använder följande utgående TCP-portar för att ansluta till PLAYipp-servern:
  80 – HTTP: För att enheten ska kunna visa hemsidor som mediaobjekt samt för att ställa klockan.
  443 – HTTPS: För att kontakta servern vid hämtning av XML-filer med information.
  Port 80 och 443 måste minst vara öppna till adresspannen: 192.165.76.0/24 och 192.165.77.0/24 (192.165.76.0 - 192.165.77.255) 
  Specifikation
  Antal Ytor
  Obegränsad
  Uppdateringsfrekvens
  var 60:e s
  Wi-Fi
  Ja
  Ethernet
  Ja
  Bilder
  Ja
  Quicknotes
  Ja
  Bilder
  Ja
  Webb/HTML
  Ja
  Office Dokument
  Ja
  PDF
  Ja
  Ljud
  Ja
  Video.
  Ja, upp till 1080p
  Flash
  Nej
  Touch
  Ja*
  Vyer
  Ja
  PLAYipp remote
  Nej

  *) Avvikelser kan förekomma mellan olika skärmmodeller.

 • Samsung SSSP3 - Felsöknings av nätverk

   Symptom

  • Materialet uppdateras inte på skärmen.
  • Det står ”Connection lost” i vissa ytor eller alla ytor.
  • Det visas tre röda cirklar på skärmen vid uppstart.

   

  Trådbunden anslutning (Ethernet) Trådlös anslutning (Wi-Fi)

  Visas 3 gröna cirklar på skärmen när den startar upp har mediaspelaren anslutning till PLAYipps servrar och problemet är skall vara löst.

  1. Starta om skärmen genom att trycka på power off och sedan power on på fjärrkontrollen.

  2. Kontrollera att alla sladdar är ordentligt in-kopplade i skärmen.

  3. Kontrollera att eventuell hubb, switch eller router är anslutna och inkopplade ordentligt. Du lokaliserar i de flesta fall någon av ovan nämnd i andra änden av nätverkssladden som går ifrån mediaspelaren.

  4. Kontrollera att mediaspelaren använder ett trådat nätverk genom att navigera till:
   Home > Fler inställningar > Nätverk > Nätverksinställningar
   Välj då trådad.

  5. Om skärmen får anslutning till nätverk enligt punkt 4 men fortfarande inte uppdaterar innehållet på skärmen:
   Navigera till: Home > ändra URL. Byt ut den som är inskriven mot samsung.playipp.com (https://samsung.playipp.com)

  6. Om mediaspelaren ändå inte lyckats få uppkoppling så kan det bero på att det krävs någon typ av nätverkskonfiguration. Det kan t.ex. vara att nätverket kräver att spelaren har fast/statisk IP-adress, att nätverket går igenom en proxyserver eller att nätverket kräver att man verifierar MAC-adressen manuellt. Kontakta er interna IT- /nätverksavdelning för vidare konsultation.

  7. Får inte mediaspelaren nätverksuppkoppling när du genomfört punkterna ovan så måste IT-ansvarig kontrollera följande:
   Port 80 och 443 måste vara öppen för adresspannet: 192.165.76.0/24 till 192.165.77.0/24 (192.165.76.0 - 192.165.77.255)

   

Utbildningsfilmer

PLAYipp Manager - Videogenomgång

 • Videogenomgång - PLAYipp manager

  Denna artikel innehåller nio utbildningsfilmer som går igenom PLAYipp Manager.

  #1 - Intro
  #2 - Publicera QuickNote
  #3 - Publicera Ny media och filer
  #4 - Schemaläggning
  #5 - Inputs
  #6 - Skapa/Ändra QuickNote-mallar
  #7 - Struktur
  #8 - Användare
  #9 - Mediaspelare och Heartbeat

   

  #1 Intro

   

  #2 Publicera QuickNote

   

  3# Ny media och fil

   

  4# Schemaläggning

   

  5# Inputs

  6# Skapa/Ändra QuickNote-mallar

  7# Struktur

  8# Användare

  9# Mediaspelare och heartbeat

Mobile View - Videogenomgång

 • Videogenomgång - Mobile View

  Denna artikel innehåller en utbildningsfilm som går igenom PLAYipp Manager - Mobile View samt appen Mobile View.

   

  #1 Intro - Genomgång av Mobile View

   

Villkor

FAQ

Frequently Asked Questions

 • FAQ - Objekt är låsta med ett hänglås, Hur låser jag upp dem?

   FAQ

  "Objekt i spellistan är låsa med ett hänglås. Hur låser jag upp dem?"

  Om objekt är markerade med ett hänglås så kommer objektet från en grupp och då kan man inte redigera det i denna plats eller grupp. Du måste gå in i gruppen som objektet kommer ifrån och redigera det där.

  1. Under namnet på det låsta objeket så står det vilken grupp objektet tillhör.
  2. Du kan även hålla muspekaren på objektet så kommer det upp en genväg för att gå till gruppen.

  Artboard_5.png

  Har du inte tillgång till gruppen kan du ta kontakt med en av era administratörer i playipp för att få tillgång till gruppen om det behövs.

 • FAQ - Hur redigerar jag en Quicknote i spellistan?

   FAQ

  "Hur redigerar jag en Quicknote i spellistan?"

  Alla Quicknotes som du har skapat kan du lätt redigera i efterhand.

  1. Klicka på menyn för objektet och klicka sedan på "Redigera Quicknote." Screen_Shot_2017-12-11_at_16.14.07.png

  2. Du kommer nu in i Quicknote och du kan redigera meddelandet i efterhand. 
   När du är klar med dina ändringar klickar du på Publicera.

  För att se mer info om Quicknote och dess funktioner se artikel Använda en QUICKnote-mall

 • FAQ - Hur anpassar jag min nya layout

  Denna artikel handlar om hur man anpassar en layout till en grafisk profil. Om man vill lägga in ett 3:e parts typsnitt som inte finns tillgängligt i PLAYipp Manager måste kontakt tas med PLAYipp support. Säkerställ även att det typsnitt som ska vara tillgängligt i PLAYipp Manager får användas på sådant sätt.

  Ändra logotype

  Nästan alla färdigskapade valbara layouts som finns i PLAYipp Managers layoutbibliotek har en yta dedikerad för en logotyp.

  Ändra logotypen genom följande steg:

  1. Klicka på Meny > Struktur och välj aktuell layout.
  2. Klicka på "hantera grundmaterial för layoutens namn"
   I detta fall heter layouten "Generic Company"
   Screenshot_from_2017-11-13_11-07-27.png

  3. Välj logotypens yta.
   Ser du inte ytan så kan du behöva klicka på  "visa dolda ytor" och för att kunna välja ytan.
   Screenshot_from_2017-11-13_11-08-10.png

  4. Ta bort den befintliga generiska logotypen.
   Hovra på raden och klicka sedan på visa mer (...) -knappen och ta bort logotypen.
   Screenshot_from_2017-11-13_11-02-13.png

  5. Ladda upp din logotyp.
   För mer info om hur du laddar upp objekt se artikel om Publicera - Mediaobjekt och länkar.

   

  Ändra Typsnitt & färger

  När du lägger till en layout så aktiveras det färger och typsnitt som används i aktuell layout. Dessa förvalda färger och typsnitt kan du lätt byta ut till de som matchar din grafiska profil.

  1. Klicka på Meny > Verktyg

  2. Klicka på Typsnitt & färger. 

  3. Ta bort de färger du inte behöver genom att hålla musen på en färg och klicka sedan på det röda krysset som kommer upp. Tänk på att den översta färgen i listan alltid blir den förvalda färgen när text ska skrivas. Lägg därför helst in svart som översta färgalternativet.
   Screenshot_from_2017-11-13_15-11-58.png
  4. Lägg till nya färger genom att klicka på "lägg till färg" och sedan skriver du in ett namn, och anger färgen. Detta kan göras genom hexadecimal kod eller RGB. 
   Screenshot_from_2017-11-13_15-17-15.png

  Anpassa Quicknote mallar till dina behov

  Alla Layouter kommer med förbyggda Quicknote-mallar. Dessa kan man man göra om så att det passar ens egna behov. 

  1. Klicka på  Meny > QUICKnote-mallar

  2. Välj den yta som mallen ligger i, varje mall är bunden till en yta.
   Screenshot_from_2017-11-13_15-36-43.png

  3. Du får upp en lista med alla mallar som finns i den valda ytan. 
   Screenshot_from_2017-11-13_15-38-36.png
  4. Håller du muspekaren på en av mallarna så kommer få 3 alternativ.
   1. Ändra 
    Ändra mallen och dess innehåll. Läs artikel om Quicknotemallar och hur du bygger dem för mer information.

   2. Ta bort
    Ta bort mallen.
    OBS detta kan inte ångras!

   3. Duplicera
    Gör en kopia av mallen. 
    Du kan även kopiera mallen till en annan yta med detta alternativ.
 • FAQ - Skärmens information uppdateras inte

  FAQ

  "Jag har lagt in 2 nya objekt i min spellista men dessa dyker inte upp på min skärm samt att gammal information som jag tagit bort fortfarande visas. Vad kan det bero på?"

  Ovanstående fråga kan bero på följande orsaker:

  1. Spellistan är inte aktiverad?
   När du publicerar eller gör ändringar i en spellista så måste du aktivera den genom att klicka på "aktivera spellista" längs ner på den gröna listen. När du har klickat på aktivera spellista dröjer det minst en minut innan ändringarna syns på skärmen. 
   Klickar du inte på aktivera spellistan så kan det dröja upp till 10  minuter innan ändringarna visas på skärmen.

  2. Har mediaspelaren nätverksuppkoppling?
   I PLAYipp manager kan du se om en mediaspelaren inte har någon internetuppkoppling genom att symbolen bredvid MENY är tänd och visar en siffra. Klickar du på symbolen så ser du vilka mediaspelare som inte har någon internetuppkoppling.
   Felsöka detta genom en av våra felsökningsguider beroende på mediaspelartyp. Alla felsökningsguider hittar du här.

  3. Har platsen du försöker publicera till en mediaspelare kopplad till sig?
   Kontrollera att platsen har en mediaspelare kopplad till sig genom att gå till Struktur under MENY och klicka på aktuell plats. Säkerställ att det finns en mediaspelare kopplad till platsen. Om det inte finns någon mediaspelare tryck på knappen Koppla mediaspelare

  4. Ingår platsen i gruppen du försöker publicera till?
   En grupp består av en eller flera platser. Publicerar du ut material i en grupp så dyker materialet upp på alla de platser som är kopplade till gruppen. Kontrollera att platsen ingår i gruppen genom att gå till Struktur under MENY och klicka på aktuell grupp. Välj sedan fliken "Skärmplatser" och kontrollera att platsen ingår i gruppen.

   

 • FAQ - Skärmen slocknar efter uppstart och blir svart

  FAQ

  "När jag startar upp min skärm och mediaspelare så blir skärmen svart efter att start-up sekvensen med cirklarna har synts på skärmen. Vad är det för fel?"

  Ovanstående fel kan bero på följande orsaker:

  1. Skärmens egna energispararläges funktion är aktivt.
   Om man har en aktiv schemaläggning för energispararläge i skärmen så kommer skärmen att släcka ned sig direkt vid uppstart. 
   Kontrollera med fjärrkontrollem att inget energisparläge är aktivt på skärmen. 

  2. Energisparläget är aktiverat i PLAYipp manager.
   Om man har en aktiv schemaläggning för energispararläge i PLAYipp Manager så kommer skärmen att släcka ned sig och blir svart efter att de 3 cirklarna har visats på skärmen.
   Kontrollera så att inte det finns ett aktivt energisparlägesschema schema på aktuell plats i PLAYipp manager.
   Läs mer om energisparläge i PLAYipp manager här.

  3. Mediaspelaren har ingen plats och layout kopplad till sig i PLAYipp manager.
   För att mediaspelaren ska hämta och visa för material så behöver den varar kopplad till en plats och layout. 
   Kontrollera i Meny > Mediaspelare att det finns en plats och layout kopplad till mediaspelaren. Identifiera mediaspelaren genom macadressen (detta hittar du på undersidan av spelaren och på kartongen). 
   MAC-adressen har formatet xx-xx-xx-xx-xx-xx och består av både bokstäver och siffror.

  4. Spellistan är tom.
   Gå in på platsen som mediaspelaren är kopplad till och kontrollera att det finns aktivt material i minst en yta.

 • FAQ - Skärmen får ingen bildsignal

  FAQ

  "Min skärm visar ingen bild, utan endast ett meddelande som refererar till att den inte hittar någon bildsignal eller bildkälla?"

  Ovanstående fråga kan bero på följande orsaker:

  1. Skärmen är igång, men mediaspelaren är inte det. 
   (Gäller endast PLAYport & PLAYbox)
   Kontrollera så att mediaspelaren är igång, det skall vara en liten led lampa som lyser på spelaren.  Gör den inte den så prova att starta om dem genom att dra ur strömsladden och koppla i den igen.

  2. Bildsladden är inte ansluten korrekt
   (Gäller endast PLAYport & PLAYbox)
   Sladden mellan mediaspelaren och skärmen är inte ansluten ordentligt. Kontrollera så att båda kontakterna är ansluta ordentligt.  

  3. Skärmen har ett flertal bildkällor
   Ändra källa på skärmen. Detta görs genom Input, Source eller meny -knappen på fjärrkontrollen. Du måste kanske bläddra mellan flera källor innan du hittar rätt (HDMI1, HDMI2 m.m)

  4. Bildsladden är defekt.
   (Gäller endast PLAYport & PLAYbox)
   Om ingen av ovanstående lösningar löste problemet kan bildsladden vara trasig. Det behöver inte vara synliga skador på sladden för att den skall sluta att fungera.

Se alla 11 artiklar

Kontakta vår support

Kontakta vår support

 • Chatta direkt

   Chatta direkt

  Klicka på chattrutan i nedre högra hörnet för att direkt komma i kontakt med vår support

  Vardagar mellan 9:00 - 11:45 & 13:15 - 16:00

 • Lämna ett ärende

   Lämna ditt Supportärende

  Skicka en förfrågan

  Du kan även följa dina ärenden genom att klicka på ditt namn uppe i högra hörnet.
  Eller skicka e-mail direkt till support@playipp.com

 • Telefonsupport

   Ring vår telefonsupport

  Sverige: +46 75 75 00 100

  Storbritannien: +44 161 375 17 15 

  Vardagar mellan 08:00 - 16:30 (CET+2 - Stockholm)

Avvikande öppettider för supporten

Avvikande öppettider för Supporten