How can we help you?

PLAYipp Manager

Struktur - Hantera grupper, platser och skärmlayouter

QUICKnote - Skapa och redigera mallar för snabb publicering.

Mediaspelare - Lista med alla era mediaspelare med inställningar

Mobile View

Mobile View

Mediaspelare

Utbildningsfilmer

PLAYipp Manager - Videogenomgång

FAQ

Öppettider för supporten

Still Have Questions?

Our customer care team is here for you!

Contact Us