Heartbeat - Skapa övervakning av mediaspelare

Heartbeat

Heartbeat är en funktion där man kan skapa heartbeat-listor över alla inkopplade mediaspelare på kontot. Alla mediaspelare som ingår i en heartbeat-lista rapporterar in om de stöter på något fel, t.ex att mediaspelaren inte kan koppla upp mot nätverket, och rapporterar detta till utvalda användares e-postadresser.  

Skapa en heartbeat-lista 

 1. Välj Heartbeat från huvudmenyn genom att klicka Meny > Heartbeat. Dyker inte detta alternativ upp i menyn har du inte rättighet att se denna funktion i PLAYipp Manager. Ta då kontakt med din administratör för kontot. 
  swe_meny.png

 2. Skapa en ny Heartbeat-lista genom att klicka på +-knappen uppe till höger.
  swe_skapa_lista.png
 3. Namn: Börja med att ge Heartbeat-listan ett namn (det kan exempelvis vara vart mediaspelarna är placerade eller vilka som ansvarar för dem)
 4. Kontaktförsök: Antal mailpåminnelser för varje mediaspelare som går offline
 5. Nedtidsgräns: Tiden som en mediaspelare ska vara offline innan den blir inrapporterad som trasig. Denna tidsgräns bör vara minst 20 minuter då störningar i framförallt trådlös kommunikation kan förekomma.
 6. Heartbeat aktiv: Under vilka dagar som övervakningen av valda mediaspelare ska vara aktiv.
 7. Meddela från klockan / Meddela fram till klockan: Mellan vilka tider som felrapporteringsmail ska skickas till ansvariga användare.
 8. Lägg till kontakt: Användare som ska få information om att en mediaspelare har blivit inrapporterad som trasig.
  swe_insta_llningar_lista.png

 9. Email: Addera användares e-postadresser. Dessa användare får information om när en mediaspelare har blivit inrapporterad som trasig.
 10. Flik / Mediaspelare: Välj vilka mediaspelare som ska ingå i heartbeat-listan och ska övervakas.
  swe_klar_lista.png

 11. Inkludera: Klicka i checkboxen för inkludera för att inkludera mediaspelaren i aktuell heartbeat-lista.
 12. Strukturval: Välj mellan grupper, platser och layouter.
 13. Spara: Spara och aktivera heartbeat-listan.
  swe_mediaspelare_lista.png


 

Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.