Prioritet

Vill du schemalägga att endast ett eller flera objekt visas under en specifik period utöver dem befintliga objekten så ska du använda prioriteter och schemaläggningar tillsammans. Exempel skulle kunna vara en lunchmeny mellan 10-13 på vardagagar eller information om det skall vara brandövning på fredag.

Proiritet fungerar genom att bara visa de aktiva objekteten med den hösta prioritetsnivån. Tar man bort objektet eller schemaläggningen avsutats så kommer prioritetsnivån sjunka till nästa nivå med aktiva objekt.

Man kan sätta lägre prioritetsnivå på objekt. Detta kan vara bra om man alltid sätter scheman på objekt. Går schemaläggningen ut på alla standardobjekt så kan man då ha ett objekt som fallback. 

  1. För att ändra prioritetsnivå på ett objekt klickar du på objektets meny (... -knappen) och väljer "Ändra prioritet"
    Screenshot_from_2018-01-02_14-41-12.png
  2. Välj prioritetsnivån i listan som kommer upp.
    Screenshot_from_2018-01-02_14-43-05.png

  3. När du ändrat prioritet på ett eller flera objekt så kommer det finnas avskiljare som indikera vilka objekt som visas och vilka som är avstända. 
    Screenshot_from_2018-01-02_14-57-23.png

Som standard finns dessa 3 prioritetsnivåer att välja mellan:

Standard: Standardnivån som alla nya objekt får. 

Prioriterad: En steg högre än standardnivån.

Fallback: Ett steg lägre än standardnivån 

Lägg till / ändra prioritetsnivåer

Du kan lägga till fler prioritetsnivåer genom menyvalet Verktyg > Prioritet. Här kan du även byta namn på nivåer samt ändra ordning på prioritetsnivåerna.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.