Inledning

Den här artikeln behandlar de första stegen i användandet av Mobile View – hur ni sätter upp er gruppstruktur, gör inställningar för viktighetsnivå samt hur ni lägger till användare till er Mobile View-kanal. När detta är genomfört kan ni gå vidare och börja publicera material.

Inloggning 

Gå till https://playipp.com. Klicka på Log in to PLAYipp knappen i höger i toppmenyn. Fyll i E-postadress samt lösenord. Klicka sedan på Logga in.

Översikt

När du loggat in möts du av följande kontrollpanel:

huvudmeny.png

Notera

De ikoner som visas kan skilja sig åt mellan olika användare. Endast de verktyg som ni har behörighet till visas. Behörigheten till verktygen sätts av er centrala administratör.

I denna artikel kommer vi jobba med menyvalen:

 • Mottagare 
 • Mobile View-grupper

Det är dessa två menyalternativ som används för att bygga upp en struktur för er Mobile View-kanal samt för att lägga till användare till Mobile View-kanalen. När det är gjort är ni redo att börja publicera till era Mobile View-användare.

Viktiga begrepp

Mobile View-grupp: För att ni skall kunna styra vilka som ska nås av vilket budskap kan ni skapa ett obegränsat antal Mobile View-grupper samt bygga en grenstruktur med undergrupper i flera olika nivåer. Exempel på Mobile View-grupper kan vara olika kontor, olika avdelningar, olika arbetsuppgifter etc

Användarlicenser: Krävs för att ta del av er Mobile View-kanal. Då ni bjuder in en användare får denne en licens i form av en personlig aktiveringskod, som skickas ut via mail eller SMS.

Användargrupper: En användargrupp består av flera olika Mobile View-grupper och är ett sätt att förenkla hanteringen många användare. De användare som ska ha åtkomst till samma Mobile View-grupper ansluts till en användargrupp. Därmed slipper ni administrera inställningar för varje enskild individ.

Bygga struktur 

Mobile View-grupper används för att skapa grupper till Mobile View. Grupperna används sedan för att styra vilka som ska motta det som publiceras till Mobile View.

 1. Klicka på Mobile View-grupper.
 2. Klicka på + Ny Mobile View-grupp för att skapa en ny grupp.
 3. Namnge gruppen och klicka på Spara.
 4. Skapa undergrupper: Håll markören över Huvudgruppen och klicka på +.

Exempel

Här har ett företag med kontor i Stockholm, Uppsala och Gävle. Dessa ingår i en huvudgrupp för Alla kontor. Samt att Gävle har 2 undergrupper med Ordinarie personal och Vikarier.
Exempelvis: Undergruppen Gävle kommer automatiskt få material publicerat till gruppen Alla kontor. Även Ordinarie personal och vikarier kommer få materialet från huvudgruppen.

Screenshot__10_.png

Notera

Ni kan skapa hur många grupper och undergrupper som helst.

Vill ni skapa nya grupper en ny huvudgrupp så huvudgrupp så klickar ni på + Ny Mobile Viewgrupp.

Ni kan när som helst lägga till nya grupper samt ta bort eller döpa om befintliga grupper. För att göra detta håller ni markören över den aktuella gruppen och använder Pennan (döpa om) eller Krysset (ta bort). Ni kan även sortera om era grupper genom att dra och släppa den grupp som ni vill flytta. 

Mottagare

Under Mottagare kan ni lägga till flera mottagare samt skapa användargrupper.

Användargrupper: Skapa användargrupper för smidigare hantering av många användare.

Användarlicenser: Här lägger ni till användare som ska få tillgång till er Mobile View-kanal.

Användargrupper

Lägg till användargrupp:

 1. Klicka på mottagare på kontrollpanelen. 
 2. Klicka på användargrupper.
 3. Klicka på + samt Lägg till användargrupp
 4. Namnge användargruppen och välj sedan i rullistan de Mobile View-grupper som skall ingå i användargruppen.
 5. Klicka på Spara.

Användarlicenser

Lägg till användarlicenser:

 1. Klicka på Mottagare på kontrollpanelen.
 2. Klicka på Användarlicenser.
 3. Klicka på + samt lägg till användarlicens.
 4. Fyll i uppgifter till användaren.
 5. Ange vilken/vilka Användargrupper och/eller Mobile view-grupper användaren skall tillhöra.
 6. Klicka på spara.

Notera

Vid skapande av användarlicens krävs att ni anger antingen en E-postadress eller ett mobilnummer. Däremot krävs inte att båda fylls i. För att aktiveringskod ska skickas med SMS krävs att Mobile View - skicka SMS är aktiverat

Fortsatt användning

Då ni har skapat er struktur med mobile view-grupper, era användargrupper samt era användarlicenser är ni redo att börja publicera till Mobile View!

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.