Skärmgrupper, sektioner och skärmplatser

Varje mediaspelare måste vara kopplad till en skärmplats och en skärmlayout. Det går att skapa ett obegränsat antal skärmplatser. Skärmplatser kan även läggas in i sektioner och skärmgrupper om man vill. Det går att publicera budskap till skärmplatser och skärmgrupper men inte till sektioner. Sektioner är till för att underlätta uppdelningen av skärmstrukturen om man har flertalet skärmar på flera olika platser till exempel. 

För att ha möjlighet att publicera budskap till en skärmplats så krävs det att man har lagt till skärmplatsen via strukturen. En struktur består av en layout samt minst en skärmplats.

Skärmplatser

Skärmplatser skapas för att på ett enkelt sätt identifiera vilken skärm man publicerar till. Enkelt uttryckt kan man säga att varje skärmplats identifierar en skärm/extern mediaspelare.
Vill man publicera till flera samtidigt samtidigt så använder man sig av skärmgrupper. 

Klicka på en skärmplats i strukturen för att få en överblick över skärmplatsens layout. Man ser vilken mediaspelare som är kopplad till platsen, om mediaspelaren är online eller ej. Det syns även en karta där skärmplatsens adress är markerad.

Screenshot_2019-08-13_at_09.25.21.png

Sektioner

För att hålla bättre koll på sina skärmplatser så kan man lägga dessa i olika sektioner. Till exempel om skärmplatserna befinner sig på samma ort eller i samma byggnad.

Klicka på en sektion i strukturen för att få en överblick över skärmplatserna som ingår i sektionen. Man ser vilka layouter som är kopplade till de olika skärmplatserna, vilka mediaspelare som är kopplade till de olika skärmplatserna, om mediaspelarna är online eller ej. Det syns även en karta där skärmplatsernas adresser är markerade.

Screenshot_2019-08-13_at_09.32.44.png

Skärmgrupper

För att kunna publicera till flera skärmplatser samtidigt så kan man skapa en skärmgrupp. Då behöver man endast publicera material till en skärmgrupp istället för alla olika skärmplatser. 

Klicka på en skärmgrupp i strukturen för att få en överblick över vilka skärmplatser som ingår i skärmgruppen. Man ser vilka layouter som är kopplade till de olika skärmplatserna. Även vilka mediaspelare som är kopplade till de olika skärmplatserna, om mediaspelarna är online samt så syns en karta där skärmplatsernas adresser är markerade.
Screenshot_2019-08-13_at_09.36.22.png

 

Skapa en ny skärmplats

 1. Skapa ny skärmplats
  Klicka på "Lägg till plats" i vänsterkolumnen.
  Aug-13-2019_10-18-45.gif
 2. Ange platsinformation
  Välj sedan om skärmplatsen skall ingå i en sektion. Ge skärmplatsen ett namn och en adress.
  Adressen används för att hämta väderdata om en väderwidget används på platsen.
  Screenshot_2019-08-13_at_10.22.04.png
 3. Välj layout
  Lägg till en layout till din skärmplats. Välj bland de layouter som är aktiverade på ditt konto eller skapa en ny.
  Screenshot_2019-08-13_at_10.24.09.png
 4. Lägg till skärmplatsen i en grupp
  Välj om skärmplatsen skall ingå i en skärmgrupp. Det går även att lägga till i efterhand i strukturen.
  Aug-13-2019_10-28-51.gif
 5. Aktivera mediaspelare
  Klicka på knappen aktivera ny spelare och skriv in den aktiveringskod som visas på skärmen. Du kan även använda en redan aktiverad spelare.
  Har du ingen aktiveringskod ännu så kan du göra detta steg senare

  Screenshot_2019-08-13_at_10.32.14.png

 

Skapa sektioner

 1. Skapa sektion
  Klicka på "Lägg till sektion" i vänsterkolumnen.
  Aug-13-2019_10-43-29.gif
 2. Namnge sektionen
  Namnge sektionen och välj om den skall vara en undersektion till en befintlig sektion eller ej.
  Aug-13-2019_10-43-50.gif
 3. Koppla platser
  Klicka på varje plats som ska ingå i sektionen.
  Aug-13-2019_10-44-40.gif

 

Skapa en skärmgrupp

 1. Skapa ny skärmgrupp
  Klicka på "lägg till grupp" i vänsterkolumnen.
  Aug-13-2019_10-48-50.gif
 2. Namnge skärmgruppen
  Namnge skärmgruppen, till exempel "Gävle"
  Aug-13-2019_10-49-24.gif
 3. Koppla skärmplatser till skärmgruppen
  Klicka på varje skärmplats som ska ingå i skärmgruppen.
  Aug-13-2019_10-50-08.gif

 

 

Var denna artikel till hjälp?
6 av 12 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.