Användarkonton - Användare, användargrupper och rättigheter

Användare, rättigheter och användargrupper

Denna artikel beskriver hur man skapar nya användare och anger en användares rättigheter i gränssnittet. Det går att skapa ett obegränsat antal användare oavsett hur många aktiverade licenser som finns på kontot.

Rättigheterna för en användare kan sättas dels på grupp- eller platsnivå men också ner till en specifik yta i en layout. Endast användare som är kontoadministratörer eller har rättighet att hantera användare kan skapa, byta lösenord eller sätta rättigheter för användare. 

En användare kan aldrig sätta högre rättigheter på andra användare än vad de själva har tillgång till! 

OBS!

Inställningar och funktioner för användare och användargrupper hittas under användarkonton i menyn. Ser du inte detta alternativ har du inte rättighet att hantera användare. Ta då kontakt med din kontoadministratör.

usermeny.png 

 

Sektionsindelning:

 

Skapa en användare

 1. Klicka på knappen "Lägg till användare" för att skapa en ny användare.newuser.png
 2. Fyll i användarinformationen och sätt en eventuell tidsbegränsning på användarkontot. En tidsbegränsning kan vara bra att sätt för 3:e partsanvändare eller för tillfälliga användare som ska använda systemet.

  Det går att sätta ett lösenord direkt för en ny användare eller skicka ut en lösenordslänk till en användaren under "Nytt lösenord". Skickas en lösenordslänk ut till den nya användaren får hen även information om hur man loggar in samt behöver ange sina användaruppgifter efter första inloggningstillfället.

  Klicka på Spara och stäng för att skapa användaren och kunna specificera en användares rättigheter. Det är endast rättigheten att göra en användare till företagsadministratör som kan utföras i detta steg. Läs mer om rättigheter under sektionen funktionsrättigheter.
  user2.png

 

Skapa en användargrupp

En användargrupp är bra att skapa om man har flera användare som ska ha samma rättigheter. Istället för att sätta rättigheterna på varje användare lägger man in alla användare som ska ha vissa rättighter i en användargrupp.

 1. Klicka på Användargrupper i vänsterspalten och sedan på knappen "Lägg till användargrupp".grupp.png

 2. Ge användargruppen ett namn samt eventuell beskrivning över vad gruppen innehåller för rättigheter. Klicka på Spara och stäng.
  gruppnamn.png
 3. Öppna upp minimenyn vid gruppnamnet (i detta exempel heter gruppen "Handle users") och klicka på "Hantera grupp" för att specificera rättighterna i gruppen. Läs mer under sektionerna funktionsrättigheter och begränsningar i struktur och layout om hur man sätter upp begränsningar och rättigheter för en grupp.hanteragrupp.png

 

 

Begränsningar i struktur och layout

Klicka på en användare och scrolla nedåt för att komma till rättighterna för begränsningar till platser, grupper och ytor. I exemplet nedan har Begränsningar i struktur - Platser fällts ut genom ett klick. Platse Office in sweden har valts samt layouten "infoskärm". I layouten "infoskärm" har en begränsning för användaren på yta valts. I exemplet nedan kommer användaren endast kunna se och hantera ytan "1 Main" vid inloggning i PLAYipp Manager.

Samma begränsningar i rättigheter kan utföras på grupper.

limit.png

 

En användare kan begränsas till att endast se och/eller ändra en layout, grupp, plats eller yta. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de fyra olika begränsningsalternativen som kan väljas.

Schemalägga: Rättighet att schemalägga mellan olika layouter om fler än en layout finns kopplad till aktuell layout
Hantera / Ändra: Rättighet för att lägga till, ta bort och ändra i en spellista.
Visa / Titta: Se innehållet i en spellista.
Dold: Gruppen, platsen eller ytan visas ej för användaren och är inte ett valbart alternativ under Publicera.

 

 

Denna sektion går igenom alla de funktions och hanteringsalternativ som kan appliceras på en användare eller användargrupp.

 

FÖRETAGSRÄTTIGHETER

rights1.png

Hantera användare: Användaren får tillgång till sektionen "Användarkonton" i huvudmenyn. Användaren får skapa användare och användargrupper samt ändra i redan befintliga användare. Användaren kan inte sätta en högre rättighet på en användare än vad de själva ha tillgång till.

Hantera struktur: Användaren får tillgång till sektionen "Struktur" i huvudmenyn. Användaren kan skapa platser, grupper och layouter.

Hantera grundmaterial: Användaren kan hantera grundmaterialet för en layout.

 

 

VERKTYG

verktyg.png

Hantera enheter: Användaren får tillgång till sektionen Mediaspelare i huvudmenyn, koppla ihop mediaspelare med olika layouter samt se statusuppdateringar för mediaspelare.

Hantera Heartbeat: Användaren får tillgång till sektionen Heartbeat i huvudmenyn samt kan skapa övervakningslistor för mediaspelare.

 

 

QUICKNOTE 4 RÄTTIGHTER

qn.png

 

Hantera alla QUICKnote-mallar: Användaren får tillgång till alla QUICKnote mallar samt kan skapa nya Quicknote-mallar. 

Hantera alla QUICKnote-mallar på de platser & grupper där användaren har rättighet att ändra: Användaren får tillgång till alla QUICKnote mallar som är kopplade till de platser användaren har tillgång till. Användaren får även skapa och ändra i befintliga QUICKnote-mallar som användaren har tillgång till.

Ny tom QUICKnote i publicera:  Användaren får skapa en ny tom mall inifrån Publicera > +Lägg till > Mallar. Användaren kan inte spara mallen i mallarkivet om användaren inte har rättighet att "Hantera alla QUICKnote-mallar" men användaren kan använda den skapade mallen.  

Använd färgväljaren: Användaren får välja färg på text m.m utöver företagsfärgerna.

Använd alla QUICKnote mallar / Begränsa användandet till dessa mallar: Begränsa användaren till att bara få använda utvalda mallar.

 

 

QUICKNOTE 4 - MINA FILER

QN4_mina.png

Tillgång till alla mappar: Användaren får tillgång till alla mappar i QUICKnote

Begränsa till följande mappar: Begränsa användaren att bara få använda utvalda mappar.

 

 

RÄTTIGHETER I MEDIABIBLIOTEKET

rights3.png

Fulla rättigheter (alla följande): Användaren får alla rättigheter i mediabiblioteket.

Skapa mappar: Användaren får skapa mappar i mediabiblioteket. 

Ändra mappar: Användaren får byta namn på mapparna i mediabiblioteket.

Ta bort mappar: Användaren får ta bort mappar i mediabiblioteket. 

Skapa mediaobjekt: Användaren får ladda upp mediaobjekt (bilder, video, länkar m.m.) till mediabiblioteket. 

Godkänna mediaobjekt: Denna funktion har utgått och kommer att försvinna under 2018 som inställningsmöjlighet.

Ändra mediaobjekt: Användaren får ändra namn på mediaobjekt.

Ta bort mediaobjekt: Användaren får ta bort mediaobjekt.

 

right3-2.png

Tillgång till alla mappar i mediabiblioteket: Användaren får tillgång till alla mappar i mediabiblioteket.

Begränsa mediabiblioteket till dessa mappar och eventuella undermappar: Begränsa användaren att bara få använda utvalda mappar.

 

 

PRIORITET

prioritet.png

Obegränsad maxprioritet: Användaren kan sätta maxprioritet på mediaobjekt. 

Sätt maxprioritet till: Begränsa användaren till att bara få välja prioritet upp till en viss nivå för ett mediaobjekt.

 

 

 

Mobile View och Mobile View-appen

Alla funktionsrättigheter för Mobile View är samlade under denna sektion. Mobile View är en tilläggstjänst och kopplar ihop företagets mobiler till PLAYipp Manager.

 

MOBILE VIEW - FÖRETAGSRÄTTIGHETER 

mobile.png

Hantera användare: Användaren får hantera Mobile View-mottagare och Mobile View-grupper.

Hantera Undersökningar: Användaren får skapa och hantera undersökningar.

 

 

MOBILE VIEW - FRONT

front.png

Hantera front för alla Mobile View-grupper där användaren har rättighet:

Obegränsad maxzon: Användaren får redigera alla zoner i front.

Sätt maxzon till: Användaren får redigera upp till zon som valts.

 

 

Input och Input-widgets

Alla användare som blir en aktiv input-användare för en input får rättighet att använda och uppdatera informationen i aktuell input. En input-användare får inga rättigheter till att ändra i eller ta bort en input. 

Input för Blogg, Notiser och Måltal har alla samma typ av rättighetsinställningar och beskrivningen nedan kan appliceras på alla tre.

blogg.png

Hantera bloggar: Användaren får tillgång till bloggens inställningar och har möjlighet att bjuda in eller ändra bland aktiva input-användare.

Använda alla bloggar: Användaren får använda och uppdatera informationen i alla skapade bloggar på kontot.

Begränsa användandet till dessa bloggar: Användaren är begränsad till endast vissa bloggar på kontot.

 

 

Tilläggstjänster (Add-On)

Alla rättighter för PLAYipp tilläggstjänster finns samlade under denna sektion. Ta kontakt med PLAYipp eller din lokala återförsäljare för mer information om dessa tjänster.

 

BOKA LOKAL

lokal.png

Boka alla lokaler: Användaren får boka i alla lokaler.

Boka alla lokaler i de signageplatser där användaren har rättighet: Användaren får boka i dem skärmar som användaren har redigeringsrättigheter i.

Ändra andra användares lokalbokningar: Användaren får ändra andras bokningar.

Manuell hantering av lokaler: Lägg till vilka lokaler användaren får/inte får boka.

 

 

BOKA BESÖK

bes_k.png

Boka alla personer: Användaren får boka alla personer.

Boka alla personer i de signageplatser där användaren har rättighet: Användaren får boka personer i dem skärmar som användaren har redigeringsrättigheter i.

Ändra andra användares besöksbokningar: Användaren får ändra andras besöksbokningar

Användaren får/får inte boka i: Lägg till vilka personer användaren får/inte får boka.

 

GEMENSAMMA BOKNINGSRÄTTIGHETER

gemensamma.png

Använd alla bokningar: Användaren får använda alla bokningar.

Använd alla bokningar i de signageplatser där användaren har rättighet: Användaren får använda alla bokningar för de skärmar som användaren har redigeringsrättigheter i.

Ändra andra användares bokningar: Användaren får ändra andras bokningar

 

 

NOTISER (Ej input)

Följande rättighetsinställningar för notiser är för de äldre notissystemet som inte använder en input källa. Detta notissystem har utgått som funktion 2017-11-02

notiser.png

Skapa notiser för alla kategorier: Användaren får skapa notiser i alla kategorier.

Skapa notiser för alla kategorier i de signageplatser där användaren har rättighet: Användaren får skapa notiser till alla signageplatser dit användaren har redigeringsrättigheter i.

Ändra andra användares notiser: Användaren får ändra andra användares notiser.

Manuell hantering av kategorier: Lägg till vilka till vilka rum en användare får/inte får lägga till notiser i

 

 

STOPWATCH

stopwatch.png

Använda alla stopwatches: Användaren får administrera alla stopwatches.

Begränsa användandet till dessa stopwatches: lägg till vilka stopwatches användaren får/inte får redigera.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.