Inställningar - Användare och rättigheter

I den här artikeln beskriver vi hur ni skapar nya användare och ställer in en användares rättigheter. 

Rättigheterna för en användare kan ställas in på dels grupp- eller platsnivå men också till en specifik yta för en specifik skärm. Endast användare som är företagsadmin eller användare med rättighet att hantera användare, kan skapa, byta lösenord eller sätta rättigheter för användare. För säkerhetens skull kan en användare kan aldrig sätta högre rättigheter på andra användare än vad de själva har tillgång till!

Inställningar och funktioner för användare och användargrupper hittas under Mer och  Användarkonton i menyn. Ser du inte det här alternativet betyder det att du inte rättighet att hantera användare. Ta då kontakt med din kontoadministratör.

Se vår utbildningsfilm här eller följ guiderna nedanför. 

Sektionsindelning:

Skapa en användare

 1. Klicka på Inställningar  Användarkonton  Lägg till användare

  Nov-18-2019_14-50-55.gif
 2. Fyll i användaruppgifterna och om personen ska ha tillgång till kontot en viss tid, sätt då en tidsbegränsning på användarkontot. 
  Du kan välja ett eget lösenord direkt eller skicka en lösenordslänk till användarens e-post. Om en lösenordslänk skickas till användaren, får användaren även information om hur den loggar in.
  Efter första inloggningen så kommer användaren bli tillfrågad om byta lösenord. 

  Nov-18-2019_15-29-39.gif
 3. Klicka på Spara och stäng för att skapa användaren.

  Nov-18-2019_15-29-05.gif

 4. Klicka på användaren för att redigera användarens rättigheter.
  Läs vidare i artikeln för mer information om alla rättigheter.
  Nov-19-2019_13-57-30.gif

Skapa en användargrupp

En användargrupp används om flera användare skall ha samma rättigheter. Med en användargrupp kan du sätta rättigheterna för gruppen en gång och sedan koppla ihop användarna med användargruppen. Istället för att sätta samma rättigheter på varje användare.

 1. Klicka på Inställningar  Användarkonton  Användargrupper  Lägg till användargrupp Nov-18-2019_15-36-15.gif
 2. Ge användargruppen ett namn och en eventuell beskrivning över vad gruppen innehåller för rättigheter. Klicka på sedan på Spara och stäng.

  Nov-18-2019_15-40-34.gif
 3. Klicka på användargruppen för att redigera användargruppens rättigheter. 
  Läs vidare i artikeln för att se hur alla rättigheter fungerar.
  Nov-20-2019_11-36-23.gif

Begränsningar i struktur - platser och grupper

För att välja vilka skärmar en användare ska kunna hantera klickar du på "Begränsningar i struktur - Grupper" och "Begränsningar i struktur - Platser". Därefter väljer du vilka grupper/platser användaren ska kunna hantera och se. Du kan även välja en eller flera ytor i dessa grupper/platser som en användare får hantera. 

 1. Klicka på användaren och scrolla ner till till Begränsningar i struktur platser/grupper. 

  Nov-18-2019_16-12-33.gif
 2. Väljer antingen "Begränsningar i struktur - Grupper" eller "Begränsningar i struktur - Platser".
  När du valt visas en lista med alla Grupper/Platser där du kan välja vad användaren ska ha för rättigheter till dessa grupper/platser. 

  Nov-18-2019_16-17-38.gif

  Schemaläggning: Rättighet att schemalägga mellan olika skärmlayouter om fler än en skärmlayouter finns kopplad till aktuell grupp/plats.
  Hantera / Ändra:
  Rättighet för att lägga till, ta bort och ändra innehåll i platsen.
  Visa / Titta: Se innehållet i en spellista.
  Dold: Gruppen, platsen eller ytan visas inte för användaren och är inte heller ett valbart alternativ.
  (Om inget val görs här så är det dolt för användaren)

Denna sektion går igenom alla de funktions- och hanteringsrättigheter som kan appliceras på en användare eller användargrupp. 

Företagsrättigheter

Hantera användare: Användaren får tillgång till sektionen "Användarkonton" i huvudmenyn. Användaren får skapa användare och användargrupper samt ändra i redan befintliga användare. Användaren kan inte sätta en högre rättighet på en användare än vad de själva ha tillgång till.

Hantera struktur: Användaren får tillgång till sektionen "Skärmstruktur" och "skärmlayouter" i huvudmenyn. Användaren kan hantera platser, grupper och layouter.

Hantera grundmaterial: Användaren kan hantera grundmaterialet för en skärmlayout.

 

Verktyg

Hantera enheter: Användaren får tillgång till sektionen "lista mediaspelare" i huvudmenyn, koppla ihop mediaspelare med olika layouter samt se statusuppdateringar för mediaspelare.

Hantera Heartbeat: Användaren får tillgång till sektionen Heartbeat i huvudmenyn och kan skapa övervakningslistor för mediaspelare.

 

Rättigheter för budskapsmallar

Hantera alla budskapsmallarAnvändaren får att hantera budskapsmallar och kan skapa nya budskapsmallar. 

Hantera alla budskapsmallar på de platser & grupper där användaren har rättighet att ändra: Användaren får tillgång till alla budskapsmallar som är kopplade till de platser användaren har tillgång till. Användaren får även skapa och ändra i befintliga budskapsmallar som användaren har tillgång till.

Ny tom budskapsmall i publicera:  Användaren får skapa en ny tom mall inifrån Publicera  +Lägg till  Mallar. Användaren kan inte spara mallen i mallarkivet om användaren inte har rättighet att "Hantera alla QUICKnote-mallar" men användaren kan använda den skapade mallen.

Använd färgväljaren: Användaren får välja färg på text m.m utöver företagsfärgerna.

Använd alla budskapsmallar / Begränsa användandet till dessa mallar: Begränsa användaren till att använda utvalda mallar.

  

Rättigheter i mediabiblioteket

Fulla rättigheter (alla följande): Användaren får alla rättigheter i mediabiblioteket.

Skapa mappar: Användaren får skapa mappar i mediabiblioteket.

Ändra mappar: Användaren får byta namn på mapparna i mediabiblioteket.

Ta bort mappar: Användaren får ta bort mappar i mediabiblioteket.

Skapa mediaobjekt: Användaren får ladda upp mediaobjekt (bilder, video, länkar m.m.) till mediabiblioteket.

Ändra mediaobjekt: Användaren får ändra namn på mediaobjekt.

Ta bort mediaobjekt: Användaren får ta bort mediaobjekt.

Tillgång till alla mappar i mediabiblioteket: Användaren får tillgång till alla mappar i mediabiblioteket.

Begränsa mediabiblioteket till dessa mappar och eventuella undermappar: Begränsa användaren att använda utvalda mappar.

  

Prioritet

Obegränsad maxprioritet: Användaren kan sätta obegränsad maxprioritet på mediaobjekt.

Sätt maxprioritet till: Begränsa användaren till att bara få välja prioritet upp till en viss nivå för ett mediaobjekt.

 

Funktioner

Alla användare som blir en funktionsanvändare för en funktion får rättighet att använda och uppdatera informationen i aktuell funktion. En funktions-användare får inga rättigheter till att ändra i eller ta bort en input.

Input för InformationsflödeHändelser och Måltal har alla samma typ av rättighetsinställningar och beskrivningen nedan kan appliceras på alla tre.

Hantera: Användaren får tillgång till funktioners inställningar och har möjlighet att bjuda in eller ändra bland aktiva funktions-användare.

Använda alla: Användaren får använda och uppdatera informationen i alla skapade funktioner på kontot.

Begränsa användandet till dessa: Användaren är begränsad till endast vissa funktioner på kontot.

Var denna artikel till hjälp?
3 av 6 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.