Skapa en QUICKnote-mall

En QUICKnote-mall skapas alltid för en specifik yta. Det går att skapa ett obegränsat antal QUICKnote-mallar till varje yta. Mallar är ett enkelt sätt att enkelt och snabbt få ut information till verksamheten. Använd QUICKnote istället för affisher eller powerpoint.

För att använda en mall för att publicera ut information, läs följande artikel Publicera - Använda en QUICKnote-mall.

OBS!

Välj QUICKnote-mallar under huvudmenyn för att skapa nya QUICKnote-mallar eller ändra i befintliga. Ser du inte detta alternativ har du inte rättighet att skapa eller ändra i QUICKnote-mallar. Ta då kontakt med din kontoadministratör.

QN_meny.png 

 

Översikt av QUICKnote mallhanterare (Bild 1/2)

bild_1.png

 1. Lägg till fält. Dra in ett fält från fältlistan till mallen. Alla fält som ligger i en mall behöver inte användas i användarläget.
 2. Välj och aktivera masknät (grid). Vid aktivering av ett masknät så flyttas fälten i mallen till fasta positioner istället för att flyttas fritt. Dra ett fält i mallen genom drag and drop.
 3. Visa/Visa inte fältkanterna. De sträckade kanterna som visar ett fält utbredning visas aldrig på en skärm eller i en mobil. De streckade kanterna är endast till för att visualisera i fälts utbredning i mallhanteraren.
 4. Zooma in/ut i mallen
 5. Döp om eller namnge mallen. Klicka på namnet för att namnge mallen. Ge mallen ett namn som visar dess användningsområde eller typ av information mallen är tänkt att innehålla.
 6. Snabbmeny. Klicka på ett fält i mallen för att få upp snabbalternativ för de vanligaste inställningarna för fältet. Företagets typsnitt och färger. eller de typsnitt och färger som finns tillgängliga, ställs in under huvudmenyn > Verktyg > Typsnitt och färger. Under snabbmenyn visas även varje fälts rättighetsalternativ genom symbolen av ett hänglås. Vid skapandet av en mall kan varje fälts egenskaper låsas ner så att mallen fungerar och används på önskat sätt.
 7. Ställ in visningstid. Ställ in den visningstid mall ska ha när den är publicerad. Visningstiden går alltid att ändra i efterhand i spellistan.
 8. Spara mallen. Alla sparade mallar hittas under varje yta i Publicera. Huvudmeny > Publicera > Välj plats eller grupp > Välj yta > +Lägg till > Mallar
 9. Stäng mallverktyget.

 

Översikt av QUICKnote mallhanterare (Bild 2/2)

bild_2.png

 

 1. Fältmenyn. Alla fält som används i en mall listas i fältmenyn. Det fält som ligger överst i listan är det översta lagret i mallen. Klicka på fältnamnet för att byta namn på fältet i fältlistan.
 2. Inställningar. Under inställningar kan man ge mallen ett namn och sätta visningstid på mallen. Dessa inställningar är exakt samma som under punkt 5. och 7. under Bild 1 ovan.
 3. Fälthantag - Ändra ordning och koppla ihop fält. Ta tag i fälten och flytta fälten upp eller ner i listan genom drag and drop. Släpp även fält på varandra, det fältet man släpper ett annat fält på lyser grått. Genom att släppa fält på varandra kopplar man ihop fält i en kedja. Detta för att förhindra att text i ett fält skriver över text i ett annat eller att text skriver över en bild. Det går att koppla ihop alla typer av fält.
 4. Fältinställningar. Varje fält som adderas har fler inställningsmöjligheter. Klicka mellan fältnamnet och fälthandtagen för att öppna upp inställningsmenyn.
 5. Mediabibliotek. Ladda upp kataloger eller enstaka bilder till mediabiblioteket genom drag and drop från skrivbordet. Beroende på användarrättigheter syns ibland inte alla kataloger på kontot.
 6. Symboler/Former. Former och symboler kan användas för att enkelt och snabbt skapa grafiska element till en mall. Använd Opaciteten för t.ex en rektangel för att skapa bakgrundselement bakom rubriktexter osv.

 

Översikt av "+ Lägg till" i QUICKnote 

QN_field.png

 

Text: Textbox.

Rörlig text: Rörlig text kan vara bra för varningar och att dra extra uppmärksamhet till specifik information. TIPS! är även att använda HTML-kodning som finns under fältinställningar, bild 2 punkt 4, och skapa rullande bildspel genom att länka till bilder på nätet.

Datum: Visar dagens datum. TIPS! Skapa en QUICKnote innehållandes endast ett datumfält. Publicera sedan datummallen i en dedikerad datumyta i en layout.

Klocka: Visar aktuell tid. TIPS! Skapa en QUICKnote innehållandes endast ett klockfält. Publicera sedan klockmallen i en dedikerad klockyta i en layout.

Bild: Lägger till ett bildfält.

Form: Former och symboler kan användas för att enkelt och snabbt skapa grafiska element till en mall. Använd genomskinlighet/opacitet för t.ex en rektangel för att skapa bakgrundselement bakom rubriktexter.

Stämpel: Visar vem som publicerat ut informationen och/eller vilket datum informationen publicerades.

Bakgrund: Färg eller bild i mallens bakgrund. TIPS! Har layouten en bakgrundsbild kan genomskinlighet/opacitet användas i mallens bakgrund för att skapa mallar som ser mer anpassade ut till layouten.  

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 5 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.