I menyvalet lista mediaspelare hanterar du alla mediaspelare som är aktiverade till ditt konto. För att lägga till flera spelare aktiverar du dom genom aktiveringskoden.

Läs mer om hur du aktiverar din nya mediaspelare här

Mediaspelare

Längst uppe hittar du en lista med alla mediaspelare i exemplet nedan finns det bara en mediaspelare. Har ni flera spelare så kommer listan att byggas på.

Screenshot_2019-10-25_at_10.28.48.png

 1. Namn Frivilligt. Namnge din mediaspelare för att lätt hitta den. Kan redigeras med pennan (10)
 2. Plats Anger den plats som mediaspelaren är kopplad emot.
 3. Skärmlayout Anger den skärmlayout som mediaspelaren är kopplad emot.
 4. Serienummer Visar mediaspelarens serienummer.
 5. MAC-adress. Denna använder man att identifiera spelaren i ditt nätverk. MAC-adressen finns även utskriven fysiskt på varje mediaspelare.
 6. Spelartyp. Anger modell på mediaspelaren.
 7. Tidsintervall Anger tiden för hur ofta mediaspelaren ska synka och ladda ner nytt material som har publicerats i en spellista.
 8. Begränsa nedladdningshastigheter vissa tider. Denna funktion kan man använda om man inte vill att spelarna skall ta upp mycket bandbredd under när man behöver den. tex under kontorstid.
 9. Omstartsschema. Skapa ett omstartsschema för en mediaspelare.
 10. Ändra mediaspelarens namn, plats och/eller layout. Ändra vilken namn, plats och/eller layout mediaspelaren ska kopplas ihop med.

Verktyg

Under listan med mediaspelare finns det en rad med verktyg.

Screenshot_2019-10-25_at_10.17.26.png

 1. Aktivera mediaspelare. Kan används för att aktivera nya mediaspelare på ditt konto. Du kan läsa mer om hur du aktiverar spelare här.
 2. Välj enheter. Skall du visa en statusrapport eller ändra plats och kanal på alla eller vissa enheter så kan du använda dessa knappar för att fort välja dem .
 3. Ändra markerade enheter. Byt plats och/eller layout på en eller flera mediaspelare samtidigt.
 4. Statusrapport. Visar status över nätverksuppkopplingen till varje vald mediaspelare samt mediaspelarens IP-adresser.
 5. Starta om enheter. Startar om valda mediaspelare.

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 18 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.