Mediaspelare

I menyvalet mediaspelare hanterar du alla mediaspelare som är aktiverade till ditt konto. 

Klicka på knappen "Visa statusrapport" längst ner för att få upp en statusrapport över internetuppkopplingen för varje mediaspelare! Statusrapporten visar även varje mediaspelares IP-adress.

 

Mediaspelarlistan.png

 1. Namn Frivilligt. Namnge din mediaspelare.
 2. Plats Anger den plats som mediaspelaren är kopplad emot.
 3. Layout Anger den layout som mediaspelaren är kopplad emot.
 4. Serienummer Visar mediaspelarens serienummer.
 5. MAC-adress. Denna använder man att identifiera spelaren i ditt nätverk. MAC-adressen finns även utskriven fysiskt på varje mediaspelare.
 6. Spelartyp. Anger modell på mediaspelaren.
 7. Uppdateringsintervall Anger tiden för hur tätt mediaspelaren ska synka och ladda ner nytt material som har publicerats i en spellista.
 8. Begränsa nedladdningshastigheter vissa tider. Denna funktion kan man använda om man inte vill att spelarna skall ta upp mycket bandbredd under när man behöver den.
 9. Omstartsschema. Skapa ett omstartsschema för en mediaspelare.
 10. Ändra mediaspelarens plats och/eller layout. Ändra vilken plats och/eller layout mediaspelaren ska kopplas ihop med. Platser och layouter skapas under Huvudmeny / Struktur.

Under listan över mediaspelare hittar du följande knappar.

mediaspelare_meny.png

 1. Aktivera ny mediaspelare. används för att aktivera nya mediaspelare på ditt konto. Detta går även att göra under Huvudmeny / Struktur eller direkt från Huvudmenyn / Lägg till ny skärm.
 2. Välj enheter. Skall du visa en statusrapport eller ändra plats och kanal på alla eller vissa enheter så kan du använda dessa knappar för att fort välja dem .
 3. Ändra markerade enheter. Byt plats och/eller layout på en eller flera mediaspelare samtidigt.
 4. Statusrapport. Visar status över nätverksuppkopplingen till varje vald mediaspelare samt mediaspelarens IP-adresser.
 5. Starta om enheter. Startar om valda mediaspelare.

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 15 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.