Publicera och använda budskapsmallar

Med en budskapsmall får du snabbt och enkelt ut ett budskap med hjälp av bild och text. 

Skapa nya budskapsmallar genom att navigera till Skärmar > budskapsmallar. Välj därefter den layout och den specifika ytan där du vill skapa en ny budskapsmall. Tanken är att man har möjlighet att skapa en budskapsmall som har en grafisk uppbyggnad som man är nöjd med och kan återanvända flera gånger. Läs mer om att skapa nya budskapsmallar här

Publicera mall till skärmplats eller skärmgrupp

För att ladda upp nytt innehåll till en skärm så måste man gå in i en spellista för skärmen eller skärmarna man vill publicera till.

 1. Klicka på Publicera till vänster för att komma till dina skärmar och layouter.Publicera.gif
 2. Använd kolumnen till vänster för att välja den plats eller grupp som du vill publicera till.
  Välj sedan ytan du vill publicera till. Du kan klicka direkt på miniatyren eller på namnet till höger.
  platsellergrupp.gif
 3. Klicka på +Lägg till uppe till höger för att öppna publiceringsmenyn och välj Mallar/Templates.
  Ska_rmavbild_2021-05-21_kl._14.09.31.png

Du kan använda en redan skapad mall eller utgå ifrån en blank budskapsmall. Alternativet "blank-budskapsmall" syns endast för användare som har denna rättighet. Alla mallar som är skapade och sparade för den aktuella ytan dyker upp som ett valbart alternativ.

Översikt över mall-verktyget

qn_o_verblick.png

 1. Fält
  Fäll ut fältmenyn. 
 2. Inställningar
  Fäll ut menyn inställningar.
 3. Rutnät
  Aktivera/avaktivera rutnät.
 4. Ångra
  Ångra den senaste ändringen.
 5. Zoom
  Zooma in/ut.
 6. Rubrik i spellistan
  Vad objektet ska heta i spellistan.
 7. Spellängd
  Hur många sekunder eller minuter objektet ska visas på skärmen.
 8. Publicera
  Publicera och gå vidare till schemaläggning.
 9. Stäng
  Stäng utan att spara.
 10. Filer

  Fäll ut mediabiblioteket.

 11. Symboler
  Fäll ut biblioteket med symboler/former.

Uppbyggnad av mallar

En mall är uppbyggd av olika fält. De fält som kan redigeras är märkta med en streckad ram. I exemplet nedan finns ett textfält och ett bildfält som kan redigeras, medan rubriken är låst och därmed inte kan ändras.

Huruvida ett fält är låst eller redigerbart beror på rättighetsinställningarna på det aktuella fältet. Dessa inställningar anges när man skapar budskapsmallen. Syns inte alla inställningsalternativ som visas i översiktsbilden ovan måste mallen först låsas upp. Upplåsning av en mall kan endast utföras av de som har behörighet att göra det genom att klicka på "Lås upp". 

Redigera ett textfält:

 1. Dubbelklicka på textfältet och ändra texten.redigera_text.png   

Redigera ett bildfält

 1. Klicka på bildfältet. Knappen ändra bild blir nu synlig, klicka på den. Om bildfältet redan innehåller en bild syns nu eventuell beskärning utanför bildfältet.
 2. Klicka på ändra bild. Nu fälls menyn filer ut.
 3. Välj en redan uppladdad bild från någon av dina mappar eller ladda upp en ny bild.
  editera_bild.png

 Beskära en bild i ett bildfält 

 1. Se till så att både cropläge och beskärläge är aktiverade (ikonerna ska vara blåa).
  beska_r_bild.png
 2. Ta tag i en av bildens hörnpunkter och förstora bilden genom att dra hörnpunkten utåt.
 3. Den del av bilden som kommer att beskäras bort blir gråtonad.
 4. Dra och släppa bilden för att ändra dess placering i bildfältet.
  beska_r_bild_insta_llningar.png
 5. Avaktivera cropläget för att ge bilden den nya beskärningen och placering i bildfältet.
 6. Då du har uppdaterat fälten du vill redigera, klicka på publicera i övre högra hörnet och gå vidare till schemaläggningen. Läs mer om schemaläggning här.
  editerad_bild_klar.png

 

Notera!

 • Då du beskär en bild genom att dra i dess hörpunkter zoomar du i bilden. Om bilden egentligen är mindre än mallens bildfält och du dessutom zoomar i bilden kan bilden upplevas som pixlig (grovkornig) då den visas på en skärm.
 • Om du istället för en hörnpunkt tar tag i en kantpunkt och drar i bilden kommer den att skalas om oproportionerligt.
Var denna artikel till hjälp?
5 av 13 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.