Publicera och använda QUICKnote-mallar

Denna artikel går igenom hur man publicerar och fyller in information i en redan skapad QUICKnote-mall.

Skapa nya och fler QUICKnote-mallar genom att navigera till Meny > QUICKnote-mallar. Välj därefter den layout och den specifika ytan som du vill skapa en QUICKnote-mall för. Läs mer om att skapa nya QUICKnote-mallar här.

 

Publicera mall till plats eller grupp

 1. Klicka Meny > Publicera
   meny_publicera.png
 2. Välj grupp eller plats att publicera till.
  va_lj_plats.png

 3. Klicka på aktuell yta som ska uppdateras.
  va_lj_yta.png

 4. Klicka på +Lägg till.
  la_gg_till.png
 5. Välj sedan Mallar.mallar.png


Välj en redan skapad mall eller utgå ifrån en blank QUICKnote-mall. Alternativet "blank QUICKnote-mall" syns endast för användare som har denna rättighet. Alla QUICKnote-mallar som är skapade och sparade för den aktuella ytan dyker upp som valbart alternativ.

Klicka på den mall du vill använda. I det här exemplet används Ny kollega.
Screen_Shot_2017-11-01_at_16.53.49.png

Översikt över QUICKnote-verktyget med mallen "Ny kollega" vald

qn_o_verblick.png

 1. Fält
  Fäll ut fältmenyn

 2. Inställningar
  Fäll ut menyn Inställningar.

 3. Rutnät
  Aktivera/avaktivera rutnät.

 4. Ångra
  Ångra den senaste ändringen.

 5. Zoom
  Zooma in/ut

 6. Rubrik i spellistan
  Vad objektet ska heta i spellistan.

 7. Spellängd
  Hur många sekunder objektet ska visas på skärmen.

 8. Publicera
  Publicera och gå vidare till Schemaläggning

 9. Stäng
  Stäng utan att spara.

 10. Filer

  Fäll ut Mediabiblioteket

   

 11. Symboler
  Fäll ut biblioteket med symboler/former.
   

Uppbyggnad av mallar

En mall är uppbyggd av fält. De fält som kan redigeras är märkta med en streckad ram. I exemplet finns ett textfält och ett bildfält som kan redigeras, medan rubriken är låst och därmed inte kan ändras. 

Huruvida ett fält är låst eller redigerbart beror på rättighetsinställningarna på det aktuella fältet. Dessa inställningar anges när man bygger QUICKnote-mallen. Syns inte alla inställningsalternativ som visas i översiktsbilden ovan måste mallen först låsas upp. Upplåsning av en mall kan endast utföras av de som har behörighet att göra det.

För att redigera ett textfält:

 1. Dubbelklicka på textfältet och ändra texten.redigera_text.png

För att redigera ett bildfält:

 1. Klicka på bildfältet. Knappen Ändra bild blir nu synlig, klicka på den. Om bildfältet redan innehåller en bild syns nu eventuell beskärning utanför bildfältet.
 2. Klicka på Ändra bild. Nu fälls menyn Filer ut.
 3. Välj en redan uppladdad bild från någon av dina mappar eller ladda upp en ny bild.
  editera_bild.png 

Beskära en bild i ett bildfält

 1. Se till så att både Cropläge och Beskärläge är aktiverade (ikonerna blir blåa).
  beska_r_bild.png

 2. Ta tag i en av bildens hörnpunkter och förstora bilden genom att dra hörnpunkten utåt.
 3. Den del av bilden som kommer att beskäras bort blir gråtonad.
 4. Dra och släppa bilden för att ändra dess placering i bildfältet.
  beska_r_bild_insta_llningar.png

 5. Avaktivera cropläget för att ge bilden dess nya beskärning och placering i bildfältet.
 6. Då du har fyllt in information i de fält du vill använda, klicka på Publicera i övre högra hörnet och gå vidare till schemaläggningen. Läs mer om schemaläggning här.
  editerad_bild_klar.png

Notera!

 • Då du beskär en bild genom att dra i dess hörpunkter zoomar du i bilden. Om bilden egentligen är mindre än mallens bildfält och du dessutom zoomar i bilden kan bilden upplevas som pixlig då den visas på en skärm.
 • Om du istället för en hörnpunkt tar tag i en kantpunkt och drar i bilden kommer den att skalas om oproportioneligt. 
Var denna artikel till hjälp?
1 av 3 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.