Installationskoder

Nyttjar ni en installatör utan åtkomst till ert konto, kan ni välja att installera den med hjälp av en installationskod. Installationskoder skickas från ditt konto i PLAYipp Digital Signage..

För att skicka installationskoden klickar du först på Skärmar i huvudmenyn, sedan väljer du skärmlista. Välj den skärm du vill installera via installationskod.

Klicka på "Förbered för installation" och skriv in namn på era skärmar, välj sedan den plats och layout ni vill använda er av. Klicka på "Lägg till fler" om ni vill lägga till flera skärmar.

Välj sedan vilka email-adresser som ska få dessa installationskoder. Detta mail ska skickas till den som ska installera skärmen, detta gör så det går att aktivera skärmen utan att behöva inloggning till kontot. Email-adresserna separerar man med ett kommatecken.

När ni känner er nöjda med val av plats och layout samt de personer som ska få mail angående installationskoderna klickar ni på "Lägg till skärm"

prepare_for_installation_swe.png

 

I mejlet som skickas till de personer du valt ut så visas installationskoder, skärmnamn, plats och layout för skärmarna. Installationskoderna i mejlet använder du för att aktivera skärmar i nästa steg. För att börja aktivera skärmar så klickar du på "Aktivera dina skärmar här".

Screenshot_2021-05-19_at_14.59.23.png

Obs. Installationskoden i mejlet är bara ett exempel.

Aktivera skärm

När du klickat på "Aktivera dina skärmar här" kommer du till själva aktiveringssidan. Här skriver du in installationskoden du fick i mejlet, samt aktiveringskoden som du ser på skärmen. 
qr-activation_installation_swe.png

Obs. Installation och aktiveringskoden på bilderna är bara exempelkoder. 

När ni fyllt i Installationskod och Aktiveringskod så klickar ni på "Aktivera"
Då kommer en sammanfattning på er installation visas, säkerställ att skärmnamn, plats och layout ser korrekt ut. Klicka sedan på "Ja". 
qr-activation_installation2_swe.png

 

Du har nu aktiverat skärmen, och den kommer att visa den valda layouten efter en kort stund.
Har du flera skärmar klickar du på "Aktivera en till skärm" och följ samma steg som ovan.
qr-activation_installation3_swe.png


Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.