• FAQ - Objekt är låsta med ett hänglås, Hur låser jag upp dem?

   FAQ

  "Objekt i spellistan är låsa med ett hänglås. Hur låser jag upp dem?"

  Om objekt är markerade med ett hänglås så kommer objektet från en grupp och då kan man inte redigera det i denna plats eller grupp. Du måste gå in i gruppen som objektet kommer ifrån och redigera det där.

  1. Under namnet på det låsta objeket så står det vilken grupp objektet tillhör.
  2. Du kan även hålla muspekaren på objektet så kommer det upp en genväg för att gå till gruppen.

  Artboard_5.png

  Har du inte tillgång till gruppen kan du ta kontakt med en av era administratörer i playipp för att få tillgång till gruppen om det behövs.

 • FAQ - Hur redigerar jag en Quicknote i spellistan?

   FAQ

  "Hur redigerar jag en Quicknote i spellistan?"

  Alla Quicknotes som du har skapat kan du lätt redigera i efterhand.

  1. Klicka på menyn för objektet och klicka sedan på "Redigera Quicknote." Screen_Shot_2017-12-11_at_16.14.07.png

  2. Du kommer nu in i Quicknote och du kan redigera meddelandet i efterhand. 
   När du är klar med dina ändringar klickar du på Publicera.

  För att se mer info om Quicknote och dess funktioner se artikel Använda en QUICKnote-mall

 • FAQ - Hur anpassar jag min nya layout

  Denna artikel handlar om hur man anpassar en layout till en grafisk profil. Om man vill lägga in ett 3:e parts typsnitt som inte finns tillgängligt i PLAYipp Manager måste kontakt tas med PLAYipp support. Säkerställ även att det typsnitt som ska vara tillgängligt i PLAYipp Manager får användas på sådant sätt.

  Ändra logotype

  Nästan alla färdigskapade valbara layouts som finns i PLAYipp Managers layoutbibliotek har en yta dedikerad för en logotyp.

  Ändra logotypen genom följande steg:

  1. Klicka på Meny > Struktur och välj aktuell layout.
  2. Klicka på "hantera grundmaterial för layoutens namn"
   I detta fall heter layouten "Generic Company"
   Screenshot_from_2017-11-13_11-07-27.png

  3. Välj logotypens yta.
   Ser du inte ytan så kan du behöva klicka på  "visa dolda ytor" och för att kunna välja ytan.
   Screenshot_from_2017-11-13_11-08-10.png

  4. Ta bort den befintliga generiska logotypen.
   Hovra på raden och klicka sedan på visa mer (...) -knappen och ta bort logotypen.
   Screenshot_from_2017-11-13_11-02-13.png

  5. Ladda upp din logotyp.
   För mer info om hur du laddar upp objekt se artikel om Publicera - Mediaobjekt och länkar.

   

  Ändra Typsnitt & färger

  När du lägger till en layout så aktiveras det färger och typsnitt som används i aktuell layout. Dessa förvalda färger och typsnitt kan du lätt byta ut till de som matchar din grafiska profil.

  1. Klicka på Meny > Verktyg

  2. Klicka på Typsnitt & färger. 

  3. Ta bort de färger du inte behöver genom att hålla musen på en färg och klicka sedan på det röda krysset som kommer upp. Tänk på att den översta färgen i listan alltid blir den förvalda färgen när text ska skrivas. Lägg därför helst in svart som översta färgalternativet.
   Screenshot_from_2017-11-13_15-11-58.png
  4. Lägg till nya färger genom att klicka på "lägg till färg" och sedan skriver du in ett namn, och anger färgen. Detta kan göras genom hexadecimal kod eller RGB. 
   Screenshot_from_2017-11-13_15-17-15.png

  Anpassa Quicknote mallar till dina behov

  Alla Layouter kommer med förbyggda Quicknote-mallar. Dessa kan man man göra om så att det passar ens egna behov. 

  1. Klicka på  Meny > QUICKnote-mallar

  2. Välj den yta som mallen ligger i, varje mall är bunden till en yta.
   Screenshot_from_2017-11-13_15-36-43.png

  3. Du får upp en lista med alla mallar som finns i den valda ytan. 
   Screenshot_from_2017-11-13_15-38-36.png
  4. Håller du muspekaren på en av mallarna så kommer få 3 alternativ.
   1. Ändra 
    Ändra mallen och dess innehåll. Läs artikel om Quicknotemallar och hur du bygger dem för mer information.

   2. Ta bort
    Ta bort mallen.
    OBS detta kan inte ångras!

   3. Duplicera
    Gör en kopia av mallen. 
    Du kan även kopiera mallen till en annan yta med detta alternativ.
 • FAQ - Skärmens information uppdateras inte

  FAQ

  "Jag har lagt in 2 nya objekt i min spellista men dessa dyker inte upp på min skärm samt att gammal information som jag tagit bort fortfarande visas. Vad kan det bero på?"

  Ovanstående fråga kan bero på följande orsaker:

  1. Spellistan är inte aktiverad?
   När du publicerar eller gör ändringar i en spellista så måste du aktivera den genom att klicka på "aktivera spellista" längs ner på den gröna listen. När du har klickat på aktivera spellista dröjer det minst en minut innan ändringarna syns på skärmen. 
   Klickar du inte på aktivera spellistan så kan det dröja upp till 10  minuter innan ändringarna visas på skärmen.

  2. Har mediaspelaren nätverksuppkoppling?
   I PLAYipp manager kan du se om en mediaspelaren inte har någon internetuppkoppling genom att symbolen bredvid MENY är tänd och visar en siffra. Klickar du på symbolen så ser du vilka mediaspelare som inte har någon internetuppkoppling.
   Felsöka detta genom en av våra felsökningsguider beroende på mediaspelartyp. Alla felsökningsguider hittar du här.

  3. Har platsen du försöker publicera till en mediaspelare kopplad till sig?
   Kontrollera att platsen har en mediaspelare kopplad till sig genom att gå till Struktur under MENY och klicka på aktuell plats. Säkerställ att det finns en mediaspelare kopplad till platsen. Om det inte finns någon mediaspelare tryck på knappen Koppla mediaspelare

  4. Ingår platsen i gruppen du försöker publicera till?
   En grupp består av en eller flera platser. Publicerar du ut material i en grupp så dyker materialet upp på alla de platser som är kopplade till gruppen. Kontrollera att platsen ingår i gruppen genom att gå till Struktur under MENY och klicka på aktuell grupp. Välj sedan fliken "Skärmplatser" och kontrollera att platsen ingår i gruppen.

   

 • FAQ - Skärmen slocknar efter uppstart och blir svart

  FAQ

  "När jag startar upp min skärm och mediaspelare så blir skärmen svart efter att start-up sekvensen med cirklarna har synts på skärmen. Vad är det för fel?"

  Ovanstående fel kan bero på följande orsaker:

  1. Skärmens egna energispararläges funktion är aktivt.
   Om man har en aktiv schemaläggning för energispararläge i skärmen så kommer skärmen att släcka ned sig direkt vid uppstart. 
   Kontrollera med fjärrkontrollem att inget energisparläge är aktivt på skärmen. 

  2. Energisparläget är aktiverat i PLAYipp manager.
   Om man har en aktiv schemaläggning för energispararläge i PLAYipp Manager så kommer skärmen att släcka ned sig och blir svart efter att de 3 cirklarna har visats på skärmen.
   Kontrollera så att inte det finns ett aktivt energisparlägesschema schema på aktuell plats i PLAYipp manager.
   Läs mer om energisparläge i PLAYipp manager här.

  3. Mediaspelaren har ingen plats och layout kopplad till sig i PLAYipp manager.
   För att mediaspelaren ska hämta och visa för material så behöver den varar kopplad till en plats och layout. 
   Kontrollera i Meny > Mediaspelare att det finns en plats och layout kopplad till mediaspelaren. Identifiera mediaspelaren genom macadressen (detta hittar du på undersidan av spelaren och på kartongen). 
   MAC-adressen har formatet xx-xx-xx-xx-xx-xx och består av både bokstäver och siffror.

  4. Spellistan är tom.
   Gå in på platsen som mediaspelaren är kopplad till och kontrollera att det finns aktivt material i minst en yta.

 • FAQ - Skärmen får ingen bildsignal

  FAQ

  "Min skärm visar ingen bild, utan endast ett meddelande som refererar till att den inte hittar någon bildsignal eller bildkälla?"

  Ovanstående fråga kan bero på följande orsaker:

  1. Skärmen är igång, men mediaspelaren är inte det. 
   (Gäller endast PLAYport & PLAYbox)
   Kontrollera så att mediaspelaren är igång, det skall vara en liten led lampa som lyser på spelaren.  Gör den inte den så prova att starta om dem genom att dra ur strömsladden och koppla i den igen.

  2. Bildsladden är inte ansluten korrekt
   (Gäller endast PLAYport & PLAYbox)
   Sladden mellan mediaspelaren och skärmen är inte ansluten ordentligt. Kontrollera så att båda kontakterna är ansluta ordentligt.  

  3. Skärmen har ett flertal bildkällor
   Ändra källa på skärmen. Detta görs genom Input, Source eller meny -knappen på fjärrkontrollen. Du måste kanske bläddra mellan flera källor innan du hittar rätt (HDMI1, HDMI2 m.m)

  4. Bildsladden är defekt.
   (Gäller endast PLAYport & PLAYbox)
   Om ingen av ovanstående lösningar löste problemet kan bildsladden vara trasig. Det behöver inte vara synliga skador på sladden för att den skall sluta att fungera.

 • FAQ - Skärmen visar endast bilden "Why am I seeing this?"

  FAQ

  "När jag startar upp min mediaspelare och skärm får jag endast se bilden "why am i seeing this?" "

  Efter driftsättningen av en mediaspelare så kan detta meddelande visas. Meddelandet visas på grund av en eller båda dessa orsaker:

  "You haven't connected the Player to a channel"
  Den vanligaste orsaken till varför detta meddelande visas är att mediaspelaren inte är länkad mot en plats och layout i PLAYipp manager.

  1. Se vad spelaren har för macadress (detta står på undersidan av mediaspelaren och på kartongen). 
   MAC-adressen har formatet xx-xx-xx-xx-xx-xx och består av både bokstäver och siffror.

  2. Logga sedan in på ditt konto och gå till Mediaspelare från menyn.

  3. Leta sedan reda på mediaspelaren i listan och klicka på ändra enhet (pennan) till höger.
   (Tips: tryck Ctrl+F / CMD+F för att få upp en liten sökruta i webbläsaren)

  4. Välj vilken plats och layout spelaren skall vara kopplad till och klicka på spara. 

  "You haven't connected the Player to the internet"
  Har mediaspelaren ingen anslutning till internet så kan den inte synka materialet som den ska visa.

  1. Starta om mediaspelaren och se vilken färg de 3 cirklarna under uppstart får. Blir dom gröna så har spelaren uppkoppling till internet.

  2. Om mediaspelaren inte är ansluten till nätverket, cirklarna blir röda, så hittar du en guide för att konfigurera nätverket här

   

 • FAQ - Bilden i skärmen är felroterad

  FAQ

  "Bilden på skärmen är upp och ner, hur ändrar jag det?"

  Bilden kan roteras på följande sätt:

  1. Kontrollera vilken MAC-adress mediaspelaren har eller om du vet vilken plats den är kopplad till i PLAYipp manager.
   (Macadressen står på undersidan av mediaspelaren och på kartongen). 
   MAC-adressen har formatet xx-xx-xx-xx-xx-xx och består av både bokstäver och siffror.

  2. Logga in på ditt konto och gå till Meny > Mediaspelare.

  3. Leta reda på mediaspelaren som är felroterad.
   Detta gör du enklast genom macadressen då den är unik för varje spelare. Du kan även göra det efter vilken plats den är kopplad till men det kan finnas flera spelare till en plats.
   (Tips: tryck Ctrl+F / CMD+F för att få upp en liten sökruta i webbläsaren)

  4. Tryck på Ändra enhet (pennan) till höger för den aktuella mediaspelaren.

  5. Klicka i eller ur "invertera rotation" och vänta ca. 1 - 10 minuter för att bilden ska vända sig rätt.
   Mediaspelaren måste ha kontakt med internet för att detta ska fungera.
 • FAQ - Förhandsgranskning av en webblänk i gränssnittet fungerar inte

  FAQ

  "När jag försöker förhandsgranska en webblänk i min spellista så får jag endast upp en vit yta. Vad är det för fel?"


  Det kan bli så  när du försöker förhandsgranska på grund av att innehållet är via  HTTPS och HTTP. Då blockar webbläsaren sidan eller innehållet av säkerhetsskäl. Dessa säkerhetsskäl är inget som på något sätt kan eller kommer påverka dig och din dator för att du använder PLAYipp.

  För att åtgärda detta och kunna förhandsgranska webbsidor så fungerar det lite olika i olika webbläsare.

  Google ChromeMozilla Firefox Internet  explorer 
  1. En ikon i form av en sköld dyker upp till höger i webbläsarens adressrad.
   Klicka på skölden


  2. Klicka på Läsa in osäkra skript

  Detta måste upprepas varje gång en ny session av webbläsaren körs.

 • FAQ - Hur får jag ljud till min film?

  FAQ

  "Jag har lagt in en video i en av mina spellistor men jag hör inget ljud. Hur aktiverar jag det?"

  Ljudet är inaktiverat för varje yta och dess spellista som grundinställning. För att aktivera ljudet på en yta måste följande steg utföras.

  1. Gå till Meny > Struktur
   1.png

  2. Välj layouten som du vill aktivera ljudet på.
   2.png
  3. Klicka på knappen Redigera skärmlayout.
   3.png

  4. Klicka på den yta som du vill aktivera ljudet på i vänstra kolumnen.
  5. Klicka på knappen Ljud aktiverat.
   45.png

  Notera

  Tänk på att skruva upp ljudet på skärmen samt säkerställ att sin skärm har inbyggda högtalare. Vissa skärmtyper har även en knapp på någon av skärmens sidor för att aktivera ljudet.

 • FAQ - Hur ändrar jag min E-mailadress eller lösenord?

  FAQ

  "Hur gör jag för att ändra mitt användarnamn eller lösenord?"

  För att ändra detta så följer du en av följande instruktioner.

  Ändra E-mailadress Ändra lösenord
  1. Gå till Meny > Användarkonton
   OBS! ser du inte användarkonton i menyn så har du inte rättigheter till att hantera användarkonton.
   Kontakta din administratör och be hen bya E-Mailadress för dig.

  2. Klicka ditt namn i listan över användarkonton.

  3. Skriv in ditt nya nya E-Mailadress och klicka spara & stäng.