• Struktur - Layout

  Layout

  En layout består av en eller flera ytor. Varje yta har en egen spellista och i dessa spellistor kan användaren publicera material som skall visas på skärmen. Det finns färdiga layouter att använda eller så kan du skapa din egen layout. Skapar man en egen layout så får man själv välja ytornas placering och storlek.   

  För att använda din layout på din skärm så måste du skapa en plats och koppla ihop platsen med din layout. För att se hur du skapar en plats och kopplar ihop den med en layout kan du gå till följande artikel.

  Begrepp 

  Yta: Varje yta har en egen spellista. 

  Layout:
   En layout består av en eller flera ytor. 

  Grundmaterial: Varje layout kan innehålla grundmaterial. Genom att publicera ett grundmaterial visas det på alla skärmar som använder layouten, oavsett skärmplacering eller grupptillhörighet. Grundmaterial används med fördel till att publicera material som bakgrunder, logotyper och liknande för att bygga en bra design på er skärm.
   

  Lägg till en ny layout

  1. Lägg till layout
   För att lägga till en ny layout så klickar du på "Lägg till skärmlayout" i vänsterkolumnen.
   sk_rmlayout.png

  2. Välj layout eller skapa egen
   Du kan nu välja att använda någon av de förbyggda layouterna eller välja att skapa en egen.
   Väljer du en förbyggd layout får du ge den ett eget namn som gärna ska reflektera dess användningsområde. Efter det finns layouten tillgänglig på ditt konto. 
   skapa_layout_1.png

  3. Skapa egen layout - inställningar
   Väljer du att skapa en egen layout behöver du ange vissa inställningar.

  Layoutens Namn: Ange ett valfritt namn för layouten.

  Upplösning:

  Porträtt: För skärmar monterade i porträttläge där skärmen har full HD upplösning 1080x1920 pixlar.

  Landskap: För skärmar monterade i landskapsläge där skärmen har full HD upplösning 1080x1920 pixlar.

  Anpassad: Om du har en skärm som inte är i full HD så kan du anpassa upplösningen på layouten här.

  Storlek: Skriv in upplösningen som din skärm har i pixlar.

  Rotation: Om du har en skärm monterad i porträttläge så måste du rotera layouten då alla skärmar har som grundinställning att allt alltid visas bilden i landskapsläge.

  Vrids skärmen motsols när den monteras i porträttläge skall layouten roteras medsols och tvärt om.


  Bakgrundsfärg: Layoutens bakgrundsfärg som ligger bakom alla ytor.

  Info: En valfri beskrivande text för layouten. 


  skapa_layout.png

  1. Skapa egen layout - skapa ytor

   Varje yta som skapas får sin egen spellista. Varje spellista kan fyllas med material tex. bilder, länkar, filmer, flöden och widgets. 

   Klicka på knappen "lägga till yta" för att lägga till en yta till din layout. Du kan ha obegränsat  antal ytor i din layout.

   När du lägger till en ny yta så dyker den upp som en blå kvadrat i layouten.
   Ytan kan du flytta till vilken position som helst i layouten genom att flytta den blåa kvadraten. Du kan även ange vilken X & Y position ytans vänstra övre hörn ska ha, där position X=0 & Y=0 är uppe i vänstra hörnet på layouten. 
   Storleken kan ändras dels genom att ta tag i kvadratens ankarpunkter eller anges som pixlar under storlek.

   Ljudet är inaktiverat för varje yta och dess spellista som grundinställning. Aktivera ljudet för aktuell yta genom att klicka på "ljud aktiverat"

   En ytas bör sättas som dold om ytan innehåller designelement, klocka, datum eller logotyper som inte är tänkta att ändras så ofta. Även dolda ytor hittas under publicera men är grupperade under "visa dolda ytor". 

   skapa_ytor_1.png
   Exempel på en färdig layout som innehåller 4 ytor:
   drag_and_drop.png

   
  Växla mellan olika layouter

  Till en existerande layout kan du koppla ytterligare layouter. Dessa kan sedan schemaläggas att visas vid olika dagar eller tidpunkter. 
  För att koppla ihop layouter utför följande steg:

  1. Välj din layout
   Navigera till layouten som du vill koppla ihop med en till layout.
   Klicka sedan på "redigera skärmlayout" knappen
   ny_vy.png

  2. Lägg till skärmlayout
   Klicka på "Lägg skärmlayout" i vänsterkolumnen.
   l_gg_till_vy.png

  3. Välj layout eller skapa egen
   Du kan nu välja att använda någon av de förbyggda layouterna eller välja att skapa en egen.
   Väljer du en förbyggd layout får du ge den ett eget namn som gärna ska reflektera dess användningsområde. 
   v_lj_vy.png

  4. Namnge din nya skärmlayout
   Namnge din alternativa skärmlayout.
   Screen_Shot_2018-05-22_at_14.39.12.png

  5. Navigera till publicera.
   Gå till huvudmenyn och välja publicera och klicka på din plats eller grupp.

  6. Klicka på Visa alla skärmlayouter
   Håll muspekaren på förhandsgranskningen av layouten och klicka sedan på Visa alla skärmlayouter
   Screen_Shot_2018-05-22_at_14.46.45.png

  7. Schemalägg din nya layout
   Klicka på "visas inte" under din nya layout.
   Där får du schemalägga när din andra Skärmlayout skall visas.
   Du kan läsa mer om hur schemaläggning fungerar Här

   Screen_Shot_2018-05-22_at_15.12.29.png
 • Struktur - Grupper, sektioner och platser

  Grupper, sektioner och platser

  Varje mediaspelare måste vara kopplad till en plats och en layout. Det går att skapa ett obegränsat antal platser. Platser kan man lägga in i sektioner och grupper om man vill. Det går att publicera budskap till platser och grupper men inte till sektioner. 

  För att ha möjlighet att publicera budskap till en skärm så krävs det att man sätter upp en struktur. En struktur består av en layout samt minst en plats. 

  Platser
  Platser skapas för att på ett enkelt sätt identifiera vilken skärm man publicerar till. Enkelt uttryckt kan man säga att varje plats identifierar en skärm där varje skärm har en mediaspelare kopplad till sig.

  Klicka på en plats i strukturen för att få en överblick över platsens layout, vilken mediaspelare som är kopplad till platsen, om  mediaspelaren är online samt så syns en karta där platsens adress är markerad.
  plats.png

   

  Sektioner
  För att hålla bättre koll på sina platser så kan man lägga dessa i olika sektioner. Tex.om platserna befinner sig på samma ort eller i samma byggnad.

  Klicka på en sektion i strukturen för att få en överblick över platserna som ingår i sektionen, vilka layouter som är kopplade till de olika platserna, vilken mediaspelare som är kopplade till de olika platserna, om mediaspelarna är online samt så syns en karta där platsernas adresser är markerade.
  _verblick_sektion.png

   

  Grupper
  För att lättare kunna publicera till flera platser samtidigt kan man skapa en grupp.  

  Klicka på en grupp i strukturen för att få en överblick över platserna som ingår i gruppen, vilka layouter som är kopplade till de olika platserna, vilken mediaspelare som är kopplade till de olika platserna, om mediaspelarna är online samt så syns en karta där platsernas adresser är markerade.
  grupp__verblick.png

   

  Skapa en ny plats

  1. Skapa ny plats
   Klicka på "Lägg till plats" i vänsterkolumnen.
   l_gg_till_plats.png

  2. Ange platsinformation
   Välj sedan om platsen skall ingå i en sektion. Ge platsen ett namn och en adress.
   Adressen används t.ex för att hämta väder data om en väder widget används på platsen.   
   skapa_plats_1.png

  3. Välj layout
   Lägg till en layout till din plats. Välj bland de layouter som är aktiverade på ditt konto eller skapa en ny.
   l_gg_till_kanal_p__plats.png

  4. Lägg till platsen i en grupp
   Välj om platsen skall ingå i en grupp.
   gruppera_platsen.png

  5. Aktivera mediaspelare
   Klicka på knappen aktivera ny spelare och skriv in den aktiveringskod som visas på skärmen.
   Har du ingen aktiveringskod kan du göra detta steg senare. Vill du använda en redan aktiverad mediaspelare till denna plats gör du detta under mediaspelare som du hittar i meny i övre vänstra hörnet.
   koppla_spelare_till_plats.png

   

  Skapa sektioner

  1. Skapa sektion
   Klicka på "Lägg till sektion" i vänsterkolumnen.
   l_gg_till_sektion.png
  2. Namnge sektionen
   Namnge sektionen och välj om den skall vara en undersektion eller ej.
   namnge_sektion.png

  3. Koppla platser
   Klicka på varje plats som ska ingå i sektionen. 
   koppla_platser_till_sektion.png

   

  Skapa en grupp

  1. Skapa ny grupp
   Klicka på "lägg till grupp" i vänsterkolumnen.
   l_gg_till_grupp_1.png

  2. Namnge gruppen
   Namnge gruppen.
   d_p_grupp.png

  3. Koppla platser
   Klicka på varje plats som ska ingå i gruppen. 
   gruppera_platser.png